WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Правове забезпечення екологічної безпеки - Курсова робота

Правове забезпечення екологічної безпеки - Курсова робота

розробляються програми Уряду в галузі охорони довкілля та екологічної безпеки. Після утворення цільового Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки в Україні сформовано цілісну систему регулювання і управління природокористуванням та охороною природи, екологічною безпекою, яка, за висновками міжнародних експертів, відповідає сучасним вимогам. У надзвичайно стислі терміни розроблено і оформлено правові засади для вирішення екологічних проблем, впроваджено економічний механізм природокористування, у відповідності з міжнародними вимогами створюється національна система стандартів щодо забезпечення екологічної безпеки та природокористування.
Отже, природи стала одним з основних пріоритетів молодої держави, оскільки збереження біологічного та ландшафтного різноманіття є основою, яка забезпечує можливість будь-якого природокористування та розвитку суспільства.
Список літератури
1. Конституція України. - К . 1996.
2. Про охорону навколишнього середовища: закон України від 25 червня 1991р.(із наступними змінами і доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. - 1991. - №41. - Ст. 546.
3. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 17.12.1984. №8073-Х, //Офіційний вісник.-К.; Юрінком Інтер, 2003.
4. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001; Офіційний віснив-К.; Юрінком Інтер, 2002.
5. Цивільний кодекс України від 10.01.2003.-К.; Юрінком Інтер. 2003.
6. Водний кодекс України. -Відомості Верховної Ради України,1995.- №24 - Ст. 189
7. Земельний кодекс України. - Офіційний текст. - К.; Кондор, 2005 - С. 136
8. Кодекс України про надра. - Офіційний текст. - К.; Кондор, 2005- С. 136
9. Про екологічну експертизу; Закон України від 9 лютого 1995 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1995. -№8. - Ст. 54
10. Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку; Закон України від 8 лютого 1995 р. ; // Відомості Верховної Ради України. - 1995. - №12. - Ст. 81
11. Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру; Закон України від 8 червня 2000 р. // Урядовий кур'єр. - 2000. - 16 серпня.
12. Про пестициди і агрохімікати; Закон України від 2 червня 1995 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1995. -№14. - Ст. 91
13. Про природно - заповідний фонд України: Закон України від 16 липня 1992 р. //Відомості Верховної Ради України. - 1992. -№34. - Ст. 502
14. Про плату за землю: Закон України від 12 вересня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1996. -№45. - Ст. 238
15. Про порядок прийняття рішень про розміщення, проектування, будівництво ядерних установок і об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення: Закон України від 08.09.2005 р.- 32861- ІУ// Голос України. - 2005. - 2 жовтня. //Відомості Верховної Ради України. -№51. - Ст. 555.
16. Про оренду землі: Закон України від 6 жовтня 1998 р. // Урядовий кур'єр. - 1998. - 28 жовтня.
17. Про охорону атмосферного повітря: Закон України від 16 жовтня 1992 р. //Відомості Верховної Ради України. - 1992. -№50. - Ст. 678.
18. Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали в наслідок Чорнобильської катастрофи: Закон України від 28 лютого 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1991. -№16. - Ст. 200.
19. Про тваринний світ: Закон України від 3 березня 1993 р. Відомості Верховної Ради України. - 1993. -№18. - Ст. 181.
20. Про форми власності на землю: Закон України від 30.01 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1992. -№18. - Ст. 225.
21. Положення про головну державну інспекцію за ядерною та радіаційною безпекою від 10 серпня 1991р. №458. у зв'язку із ліквідацією держатомнагляду України і створення міністерств охорони навколишнього середовища та ядерної безпеки згідно Указу Президента від 15 грудня 1994р. вказана інспекція увійшла в структуру цього міністерства направах самостійного структурного підрозділу.
22. Про правовий режим зон санітарної охорони водних об'єктів: Постанова від 18.12.1998р. №2024 // Зібр. законодавства України. Сер. 1-1999. - №3 - Ст. 120.
23. Указ Президента України. Про заходи щодо підвищення рівня захисту населення і території від надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру від 09.02.2001р. // Голос України. - 2001. - 6 березня.
24. Концепція (основи державної політики) національної безпеки України. Схвалена Верховною Радою України 16 січня 1997р. // Голос України. - 1997. -4 лютого.
25. Медичні вказівки про порядок притягнення до адміністративної відповідальності порушників законодавства у сфері захисту рослин: Затверджено наказом Міністерства аграрної політики України від 06.09.2000р. №170 // Юридичний вісник України. - 2000. - №41.
26. Андрейцев В.І. Правове забезпечення екологічної безпеки: програма спецкурсу для спеціалістів і магістрів спеціалізації "Земельне і екологічне право" -К. 1997.
27. Андрейцев В.І. Право громадян на екологічну небезпеку: превентивні гарантії реалізації на захист // Право України - 2001. - №212. - С. 15-20.
28. Андрейцев В.І., Лапечук П.І. Екологічна безпека і її конституційне забезпечення // Голос України, 1994. 15 квітня.
29. Барабашова Н. Забезпечення екологічної безпеки: розвиток галузевого підходу в екологічному законодавстві // Право України - 2001. - №6. -с. 78-79.
30. Гвоздик П. Відповідальність за екологічну шкоду, заподіяну внаслідок ядерного інциденту // Підприємництво, господарство і право. - 2005. - №4.-С.40-52.
31. Гримайло В. Поняття екологічного злочину: новий кримінальний кодекс України // Юридичний вісник України. - 2001.-19 грудня.
32. Гриненко В. Екологія під охороною закону: кримінальна відповідальність за "Злочини проти довкілля" // Юридичний вісник України. - 2001.3-9 листопада.
33. Заржицький О. Екологічна безпека в регіоні як об'єкт правового регулювання // Право України. - 2002.-№5.- С.63-68.
34. Качинський А.Б. Сучасні проблеми екологічної безпеки України. - 1994.-вип 33-46с.
35. Корнякова Н. Юридична природа поводження з відходами за законодавством України.-2004.-№8.-С.107-113.
36. Костицький В. Екологічна функція держави та економіко - правовий механізм охорони довкілля // Право України. - 2003.-№1- С. 147-148.
37. Литвин О. Кримінально - правовий екологічної безпеки // Право України. - 2005.-№2.- С.23-27.
38. Орлов М. Стан правового і наукового забезпечення стійкого розвитку України у сфері охорони навколишнього природного середовища // Право України. - 2005.-№12.- С. 105-108.
39. Слепченко Т. Організаційно - правові питання забезпечення екологічної безпеки на виробництві // Право України. - 2002.-№2.- С. 68-72.
40. Трофанчук Т. система правового забезпечення стандартизації в сфері охорони довкілля і перспективи її розвитку // Право України. - 2003.-№6- С. 29-32.
41. Фурдичко О.І. Законодавче забезпечення охорони і захисту навколишнього природного середовища в Україні // Вісник аграрної науки. - 2005.-№2- С. 5-8.
42. Хіміч О. Екологічна безпека як елемент національної безпеки // Право України. - 2002.-№11.- с. 44-48

 
 

Цікаве

Загрузка...