WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Правове забезпечення екологічної безпеки - Курсова робота

Правове забезпечення екологічної безпеки - Курсова робота

примусу, в тому числі обмеження та зупинення екологічно небезпечної діяльності.
На сьогодні накопичено відповідний позитивний та негативний
досвід реалізації превентивної екологічно-правової відповідальності. Робиться спроба теоретичного дослідження цього правового феномену, об'єктивного розкриття його юридичної природи, відповідних правовідносин, у яких він реалізується, що дозволяє більш предметно окреслити роль цієї відповідальності у системі юридичної відповідальності взагалі, юридичної відповідальності в екологічному законодавстві особливо та у забезпеченні реалізації та захисту права громадян на екологічну безпеку зокрема.
Започаткована правотворча новація становить безперечний теоретично-практичний інтерес.
На сьогоднішній день на законодавчому рівні немає чіткого визначення про те, які органи приймають рішення щодо обмеження, зупинення та припинення екологічно небезпечної діяльності та які органи здійснюють виконання таких рішень, тобто реального забезпечення застосування превентивних санкцій.
З огляду на практичні потреби забезпечення права громадян на екологічну безпеку, підвищення дієвості передбачених санкцій я вважаю за доцільне спростити механізм їх застосування, передбачивши переважно судовий, порядок обмеження, зупинення та припинення екологічно небезпечної діяльності підприємств, установ, організацій за поданням органів спеціального екологічного контролю Мінекоресурсів України, органів прокурорського нагляду та за позовами громадян, право на екологічну безпеку яких порушено, чи громадських об'єднань, інших правозахисних організацій, які діють в інтересах захисту права громадян на екологічну безпеку. Це стало б додатковою демокра-тичною гарантією захисту прав громадян на екологічну безпеку від будь-якої загрози природного та техногенного походження.
Водночас варто взяти до уваги, що експлуатація екологічно небезпечних об'єктів, інших джерел екологічної небезпеки у межах
окремих структурних підрозділів або окремого устаткування, технологічного процесу можуть створювати підвищену загрозу для здоров'я та життя працівників підприємств, установ, організацій, а також для довкілля та інших громадян, що мешкають або перебувають у зоні впливу таких джерел, що потребує оперативного втручання з метою зниження екологічного ризику для оточуючих
З цією метою було б доцільно надати право виносити постанову про обмеження експлуатації джерел та об'єктів підвищеної екологічної небезпеки у межах окремих структурних підрозділів підприємств, установ, організацій та тимчасове призупинення їх експлуатації органам Державного екологічного контролю, зокрема Державній екологічній інспекції, з метою оперативного ре-агування на порушення вимог екологічної безпеки на певний термін, скажімо до одного місяця, тобто на час вжиття необхідних організаційно-технічних, економічних заходів, спрямованих на приведення їх експлуатації у відповідність до встановлених спеціальними дозволами вимог.
У разі невиконання застосованих важелів доцільно надати їм право звертатися до судових органів з вимогою відповідно про обмеження, зупинення чи припинення екологічно небезпечної діяльності в цілому підприємства, установи, організації та сприяти органам виконавчої служби у реалізації відповідних судових рішень.
Отже, сьогодні можна констатувати наявність у чинному законодавстві значної частини норм, які у сукупності створюють правове підґрунтя для кваліфікації та застосування превентивної (попереджувальної) еколого-правової відповідальності за екологічні правопорушення.
Відповідальність за порушення екологічного законодавства.
а) дисциплінарна відповідальність.
Юридична відповідальність у галузі екології - це особливий стан суспільних екологічних правовідносин, при якому правовими засобами забезпечується виконання відповідальними особами спеціальних обов'язкових вимог законодавства в галузі використання природних ресурсів, охорони НПС, забезпечення екологічної безпеки чи застосування до винних осіб заходів державно - правового примусу.
Цей вид відповідальності встановлюється за екологічні правопорушення.
Екологічне правопорушення - це винна, протиправна, економічно небезпечна дія, яка посягає на встановлений порядок використання природних ресурсів, охорони НПС та порушує екологічні і пов'язані з ними інші права людини і вимоги економічної безпеки.51
Одним з видів юридичної відповідальності у галузі екології є дисциплінарна відповідальність.
Що ж слід розуміти під дисциплінарною відповідальністю за екологічні правопорушення?
Дисциплінарна відповідальність за економічні правопорушення - це різновид юридичної відповідальності, яка застосовується до винних осіб за протиправні дії, що порушуютьекологічні вимоги у процесі невиконання функціонального обов'язку та інших вимог дисципліни праці, пов'язаних з використанням природних ресурсів, охорони НПС, забезпечення екологічної безпеки.
Підставою відповідальності є дисциплінарні поступки в галузі екології (в галузі використання природних ресурсів, в галузі охорони НПС, в галузі забезпечення екологічної безпеки)
Умови настання дисциплінарної відповідальності:
- протиправність;
- наявність вини суб'єкта;
- професійна правосуб'єктність у галузі екології;
- невиконання чи неналежне виконання екологічних вимог, які складають коло службових, професійних обов'язків;
Види дисциплінарних стягнень:
- догана;
- звільнення з посади;
б) адміністративна відповідальність.
Адміністративна відповідальність передбачена Кодексом про адміністративні порушення України.
Адміністративна відповідальність - це різновид суспільних відносин, у яких застосовується заходи адміністративного впливу (стягнення) за винні і протиправні діяння, що порушують встановлений порядок використання природних ресурсів, охорони НПС, забезпечення екологічної безпеки та екологічного права громадян52 .
Порушеннями екологічного права громадян є:
І. В галузі природноресурсових відносин:
- порушення вимог загального природокористування;
- перевищення лімітів і нормативів використання природних ресурсів;
- самовільне спеціальне природокористування;
- псування і забруднення сільськогосподарських земель;
- порушення правил використання земель;
- приховування і перекручення даних земельного кадастру;
- несвоєчасне повернення тимчасово зайнятих земель або непреведення їх у стан придатний для використання за призначенням;
- самовільне відхилення від проектів внутрішньогосподарського землеустрою;
- порушення правил і вимог проведення робіт по геологічному вивченню надр;
- пошкодження водогосподарських споруд і пристроїв;
- експлуатація на водних об'єктах водозабірних споруд не забезпечених рибозахисним обладнанням;
- порушення вимог щодо охорони надр;
- самовільне випалювання сухої рослинності або їх залишків;
- порушення правил охорони поверхневих вод , підземних, територіальних, внутрішніх, морських;
- порушення порядку здійснення діяльності, спрямовані на штучні зміни стоку атмосфери і атмосферних явищ тощо.
ІІ. В галузі природоохоронних відносин:
- порушення експлуатації

 
 

Цікаве

Загрузка...