WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Право приватної власності на землю в Україні (магістерська робота) - Реферат

Право приватної власності на землю в Україні (магістерська робота) - Реферат

результаті проведеного дослідження можна дійти висновку, що до позитивних моментів, які виникли в зв'язку з прийняттям нового Земельного Кодексу, слід віднести перемогу земельно-правової концепції відносин земельної власності й інших, пов'язаних з ними, та їх правова регламентація Земельним, а не Цивільним кодексом, яка дає можливість глибше врахову-вати особливості земель як об'єкта правових відносин права приватної власності.
Таким чином, на сьогоднішній час земельнівідносини в Україні регулюються чинними законодавчими актами, згідно з якими запроваджена така рівноправна форма власності на землю, як приватна. Саме на приватній формі власності і грунтується діяльність селянських (фермерських) господарств як самостійної юридичної одиниці. Розвиток саме цих господарств на даний час повинен стимулюватись вільною конкуренцією на ринку з державними і кооперативними підприємствами, бо його основними завданнями, як відомо, є: виробництво, переробка і збут сільськогоспо-дарської продукції; розвиток підсобної діяльності для раціонального використання природних і трудових ресурсів, земельних угідь, поліпшення їх родючості; участь працею або коштами в соціальному розвитку села, де розташоване фермерське господарство.
Заслуговують на особливу подальшу підтримку окремі конкретні положення Земельного кодексу України стосовно змісту інституту права власності на землі. Передусім це стосується пріоритетного становища громадян як суб'єктів права власності на землю (хоча воно і не досить чітко виражено). Правильною є позиція нового Кодексу стосовно об'єкта права власності в формі земельної ділянки (ст. 79), хоча її поняття могло б бути повнішим.
На даний час Земельним кодексом України введена спільна власність на землю (ст. 86), як часткова (ст. 87), так і сумісна (ст. 89), що за конкретних умов сучасного господарювання (особливо на землях сільськогос-подарського призначення) є доцільним.
Не зважаючи на певні позитивні моменти, є й недоліки. Таким недоліком Земельного кодексу України є те, що стаття 90 ЗК закріплює права власни-ків земельних ділянок без поділу на суб'єкти цього права (без виділення гро-мадян).
В той же час, у зв"язку з певною неузгодженістю норм Земельного та Цмвільного кодексів виникають значні проблеми під час успадкування землі, що, в першу чергу, пов"язане із реєстраційними процедурами.
Продовжують виникати і земельні спори, про значну чисельність яких говорить проаналізована судова практика.
Все вказане робить актуальним подальше дослідження питань, пов"язаних з правовою регламентацією відносин власності і, зокрема, права власності на землю, що є ключовим для розвитку цих спеціальних інститутів цивільного, земельного та аграрного права.
Список використаних джерел
Нормативні матеріали:
1. Конституція України: Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28.06.96 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1996.- №30.- ст.141.
2. Цивільний Кодекс України від 01.01.2003 р. // Голос України. - 2003.- 12 березня, ст.5-28.
3. Земельний кодекс України // Урядовий кур'єр. -2001. -№211-212. - 15 листоп.
4. Про власність: Закон України від 07.02.1991 № 697-12 р.//Відомості Верховної Ради України. - 1991. - № 20. - ст. 249.
5. Про форми власності на землю: Закон України від 30 січня 1992 р. //Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 18. - ст. 225.
6. Про оренду землі: Закон України від 6 жовтня 1998 р. //Урядовий кур'єр. - 1998. - № 203-204. - 22 жовт.
7. Про планування і забудову територій: Закон України // Відомості Верховної Ради України. - 2000. - № 31. - ст. 250.
8. Постанова Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 1995 р. "Про затвердження форми сертифіката на право на земельну частку (пай) і зразка Книги реєстрації сертифікатів на право на земельну частку (пай)"// ЗП України. - 1996. - № . - С. 63.
9. Декрет Кабінету Міністрів України від 26 грудня 1992 р. "Про приватизацію земельних ділянок"// Відомості Верховної Ради України. - 1993. - № 10. - Ст. 79.
10. Порядок викупу земельних ділянок громадянами (понад норму, яка приватизується безкоштовно) для ведення селянського (фермерського) або особистого підсобного господарства, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 24 січня 2000 р. //Офіційний вісник України. - 2000. - № 4. - Ст. 112.
11. Порядок реєстрації договорів оренди земельної частки (паю), затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 24 січня 2000 р. № 119 // Офіційний вісник України. -2000. - № 4. - Ст. 113.
12. Наказ Держкомзему України від 17 січня 2000 р. № 5 "Про затвердження форми Типового договору оренди земельної частки (паю)", зареєстрований в Мін'юсті України 23 лютого 2000 р. № 101/4322 // Офіційний вісник України. - 2000. - № 8 та ін.
13. Порядок передачі земельних ділянок у приватну власність громадянам України, затверджений наказом Держкомзему України від 15 лютого 1993 р. № 10 //Урядовий кур'єр. - 1994. - 7 червня.
Спеціальна література:
1. Аграрне право України / За ред. проф. О.О.Погрібного - К., 2004 р., - 417 с.
2. Аграрне право України: Підручник / За ред. В. 3. Янчука. - 2-е вид., пере-роб. та допов. - К., 2003. - С.196.
3. Аграрное, земельное и экологическое право Украины. Особенные части земельных курсов. Учебное пособие. Под. ред. доктора юридических наук, професора Погребного А.А. и кандидата юр. наук Каракаша Ш.И.. - Х.: ООО "Одиссей", 2001. - 560 с.
4. Азімов Ч.Н., Сібільов М.М., Ігнатенко В.М. Цивільне право України. Підручник для юрид. спец. вищ. Закладів освіти. Х.- Право.- 2000. -328 с.
5. Андрейцев В.І. Правові засади земельної реформи і приватизації земель в Україні: Навч.-практ. посіб. - К. : Істина, 2002. - 320 с.
6. Бірюков І.А., Заїка Ю.О.,Співак Б.М. Цивільне право України. Загальна частина.Навч. посібник для юрид. спец.вищих закладів освіти. - К.-2003.-304 с.
7. Борщевский П.П., Прейгер Д. К., Иванух Р.А. Региональная специализация сельскохозяйственного производства Украины. - К.: Наукова думка, 2004. - 197 с.
8. Бусуйок Д. Земельний кодекс України: проблеми реалізації ( за матеріалами методичного семінару) // Право України .- 2002. - № 8- С. 133-139
9. Васильченко В. Можливість рецепції стародавнього римського порядку спадкування за законом у сучасному спадковому праві України // Право України. - 1997. - № 5. - С. 46 - 49.
10. Гафурова О. Право власності членів сільськогосподарських виробничих кооперативів на землю // Право України - 2003.- № 1. - С. 68-72.
11. Герасимчук А.А., Куценко О.М., Писаренко В.М., Рабштина В.М. Соціально-економічні проблеми аграрної сфери виробництва: Конспекти лекцій. - К.:НМК ВО, 2001 р.- №10. - c. 79.
12. Гражданское право Украины. Ч.1 / Под. ред. А.А.Пушкина, В.М.Самойленко - Х.: Основа, 2002. - 440 с.
13. Гражданское право: определение, понятие, законодательство: Учебно-практический справочник. / Под. ред. Е.О.Харитонова. - Х.: ООО "Одиссей", 1998. -

 
 

Цікаве

Загрузка...