WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Людина є найвищою соціальною цінністю в Україні. Особисті права та свободи людини і громадянина. Презумпція невинуватості - Контрольна робота

Людина є найвищою соціальною цінністю в Україні. Особисті права та свободи людини і громадянина. Презумпція невинуватості - Контрольна робота

такий важливий демократичний принцип правосуддя, як принцип презумпції невинуватості. Смисл цього принципу полягає у визнанні того, що людина вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду. При цьому той, кого звинувачують, не повинен доводити свою невинуватість. Доводити вину особи мають той орган чи посадова особа, які звинувачують. Остаточне рішення з цього приводу може прийняти лише суд, який повинен розглянути відповідну справу у судовому процесі із дотриманням усіх передбачених законом процесуальних вимог.
Слід зазначити, що навіть визнання самим підсудним своєї вини ще недостатньо для постановлення обвинувального вироку. До того ж усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на її користь, тобто не беруться до уваги. Вирок повинен спиратися виключно на матеріальну (об'єктивну) істину, встановлену судом у ході судового процесу. Ця істина не може ґрунтуватися на доказах, одержаних незаконним шляхом (наприклад, за допомогою застосування до особи фізичного насильства, висловлювання погроз щодо переслідування її родичів), на будь-яких припущеннях.
Оскільки ще мають місце випадки винесення неправосудних вироків, важливе значення має конституційний припис, згідно з яким у разі скасування вироку суду як неправосудного держава відшкодовує матеріальну і моральну шкоду, задану безпідставним засудженням.
Висновок
Приймаючи Конституцію України, Верховна Рада України старалась охопити як можна більше соціальних, політичних, економічних та інших питань, щоб забезпечити спокій і мир у країні.
Сила Конституції, її політичне значення перш за все в її стабільності, послідовності у здійсненні її настанов. Для того, щоб Україна була незалежною і демократичною, має бути достатньо розвиненою економічна база суспільства, міцною і цілеспрямованою щодо проведення соціально-економічних, управлінських реформ, боротьби із корупцією та іншими видами злочинності державна влада, професійно підготовлені й чесні кадри в усіх ланках державного апарату. На жаль, сьогодні цих найважливіших якостей в економічному та політичному житті українського суспільства явно бракує, а діяльність значної кількості політичних партій та об'єднань спрямована не на досягнення розумного компромісу в процесі вирішення практичних питань державної політики, а на розпалювання вкрай небезпечної ворожнечі між різними політичними силами, що діють в Україні.
Знання Конституції є одним із основних обов'язків кожного громадянина вільної України, зумовлює активізацію його участі у політичному житті суспільства, сприяє засвоєнню його конституційних прав та обов'язків, ефективнішому захисту цих прав у повсякденному житті. У Конституції України відображено нову, справді демократичну позицію щодо захисту прав і свобод людини і громадянина. Людина, права якої порушено, звертаючись до суду чи будь-якого іншого державного органу, а також громадської організації, може безпосередньо посилатися на відповідні норми Конституції як на достатні та найважливіші підстави для того, щоб її права і свободи були відновлені.
На жаль українське суспільство не навчилося ще жити незалежно, самостійно, створювати і виконувати закони, які б захищали всі верстви населення, які б не мали двояких значень і виконувалися б усіма, не зважаючи на посаду, звання, чи товщину гаманця.
Практичне завдання.
Задача.
При вирішенні питання про відбування військової служби громадянин Н. заявив у військкомат, що він належить до релігійної конфесії згідно віровчення якої, він не має права брати до рук зброї. Громадянин Н. надав довідку про належність до релігійної конфесії.
Запитання.1. Як врегульовується Конституцією право на свободу, віросповідання згідно умови задачі.
Відповідь:
В Законі України від 12 грудня 1991 року говориться: "Виходячи з встановленого державою загального військового обов'язку та гарантованої Конституцією України свободи совісті цей Закон визначає організаційно-правові основи альтернативної служби."
Згідно з статтею 2, право на альтернативну (невійськову) службу як вид виконання загального військового обов'язку мають при наявності істинних релігійних переконань громадяни України, які належать до діючих згідно з законодавством релігійних організацій, віровчення яких не допускає користування зброєю та служби у збройних силах.
В статті 3 говориться, що відповідно до Конституції України, цього Закону, інших актів законодавства громадяни, які проходять альтернативну службу, користуються всіма соціально-економічними, політичними та особистими правами і свободами за винятками визначеними цим Законом, і виконують обов'язки громадян України.
За громадянином, який проходить альтернативну службу, зберігається право на жилу площу, яку він займав до призову на службу, черговість на одержання житла за постійним місцем проживання і роботи, а також попередня робота (посада), яку він виконував (займав) до призову, а в разі її відсутності - інша рівноцінна робота (посада) на тому ж або, за згодою працівника, на іншому підприємстві, в установі, організації. Він користується переважним правом на залишення на роботі при скороченні чисельності або штату працівників протягом двох років з дня звільнення з альтернативної служби.
Стаття 7 говорить, що для вирішення питань проходження альтернативної служби утворюються комісії у справах альтернативної служби: республіканська, Кримської АРСР, обласні, міські (міст республіканського підпорядкування), а в разі необхідності - районні і міські комісії.
Запитання 2. Чи є невійськова (альтернативна) служба примусовою роботою.
Відповідь:
Кожна людина має свої обов'язки - перед батьками, дітьми, Богом, і т. д., а також кожен громадянин має певні обов'язки перед своєю державою. Одним із обов'язків громадянина є військова служба. Якщо громадянин, який призивається до військової служби належить до релігійної конфесії згідно віровчення якої. він не має права брати до рук зброї, то за Законом України від 12 грудня 1991р., призовник має право на альтернативну (невійськову) службу як вид виконання загального військового обов'язку.
Якщо розглядати альтернативну службу як примусову роботу, то і військова служба є примусовою.
Згідно зі статтею 65 Конституції України, кожен громадянин має відбутивійськову службу відповідно до закону. Винятком є лише громадяни, яких звільнили відповідно до законодавства від призову на військову службу.
За статтею 8 Закону, про альтернативну службу, громадянин не може ухилятися від проходження альтернативної служби незалежно від її умов і характеру.
При ухиленні громадянина від проходження служби комісія у справах альтернативної служби скасовує рішення про направлення на альтернативну службу, про що протягом трьох днів письмово повідомляє громадянина і військовий комісаріат.
Література
1. Конституція України від 28 червня 1996 року.
2. Коментар до Конституції українського інституту законодавства Верховної Ради України. - Київ, 1996р.
3. "Основи конституційного права України". підручник за редакцією проф. Копейчикова В.В. - Стер. вид. - К.: Юрінком Інтер, 2001. - 288с.

 
 

Цікаве

Загрузка...