WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Юридична та фактичні конституції - Курсова робота

Юридична та фактичні конституції - Курсова робота


КУРСОВА РОБОТА
Юридична та фактичні конституції
ПЛАН
Вступ……………………………………………………………………………….
І. Поняття та сутність конституції:
1.1. Поняття конституції…………………………………………………….
1.2. Сутність конституції……………………………………………………
ІІ. Спільні та відмінні риси конституцій
2.1. Критерії класифікації конституцій……………………………………
2.2. Спільні риси конституцій……………………………………………..
ІІІ. Сутність юридичної і фактичної конституцій……………………………..
3.1. Причини розбіжностей юридичної і фактичної конституцій……….
Висновок………………………………………………………………………….
Список використаних джерел…………………………………………………..
ВСТУП
Проблема дотримання прав особи ставали на протязі всього періоду становлення права і утворення держави.
Згідно теорії "народного суверенітету" головне завдання держави - забезпечити людині політичні і громадянські свободи, які найкраще втілюються в умовах спокою духу, відчуття громадської безпеки, неухильного дотримання гарантованих державою правил судочинства, недопущення деспотизму і зловживань з боку державних осіб, встановлення непорушного режиму законності і ін.
Затвердження прав і свобод особи шляхом прийняття відповідних нормативно-правових актів, зокрема конституції, та реальна можливість громадянами ними не завжди співпадають. Проголошення в ст. 1 Конституції України нашої держави демократичною і правовою цілком не відповідає сьогоднішнім реаліям.
З даною проблемою стикається не лише Україна. Ці негативні сторони були притаманні і розвитку іншим країнам: США, Франції, Великобританії, ФРН тощо. Щоправда, всі ці нагальні проблеми не зникають через певні неможливості тієї чи іншої держави їх усунути.
Тема даної курсової роботи є досить актуальною. Обравши шлях незалежного розвитку у серпні 1991 року, український народ поставив собі за мету створення правової держави, необхідним елементом якої е верховенство Конституції у правовому просторі держави. Водночас надзвичайно важливим завданням подальшого розвитку українського суспільства є реальне забезпечення проголошених Конституцією прав і свобод людини. У цьому зв'язку вкрай необхідно вивчати як історію становлення і розвитку конституційного ладу сучасних високорозвинутих країн, так і сучасний стан дотримання в цих країнах прав людини.
На жаль, на сьогоднішній день ще досі існують держави, в конституціях яких проголошуються всі демократичні права і свободи особи, але на практиці це цілком не так.
Дана курсова робота присвячена саме конституції як основному закону держави, дієвості її приписів для громадян в сучасних умовах. Приділяючи увагу конституції, увага зосереджується на тому, що всі інші закони та підзаконні нормативні акти приймаються на її основі і не можуть їй суперечити. Саме тому всі сфери державно-політичного і суспільного життя залежить від конституції відповідної держави.
Тобто, фактична дієвість приписів конституції повинна забезпечити всі правові механізми гарантування і захисту прав громадян, які передбачені основним законом держави.
Оскільки життя не стоїть на місці, між юридичною і фактичною конституцією завжди існує визначена розбіжність. Перебороти її можна шляхом внесення відповідних виправлень у діючу конституцію (як це робиться, наприклад, в Австрії), прийняття спеціальних конституційних законів (США, Франція) чи в результаті діяльності судової влади (США). Занадто велика розбіжність між писаною конституцією і дійсністю може привести до соціального вибуху і, в остаточному підсумку, прийняттю нової конституції.
Конституція ввійшла в людську цивілізацію як носителька трьох ідеалів: а) обмеження меж влади держави, його органів і посадових осіб у суспільстві; б) установа механізмів і процедур здійснення владних функцій; в) фіксація, визначення юридичних границь між сферою додатка верховної державної влади і сферою політичної, економічної і соціальної волі індивіда; сферою функціонування суспільства на засадах недержавних форм внутрішньої саморегуляції.
Передумовами прийняття конституцій праники називають: а) історична першопричина - буржуазні революції; б) сучасні конституції суть наслідку таких подій, як: війни, соціальні революції, зміни політичних режимів, державні (військові) перевороти, утворення нових держав, розділи територій, виділення зі складу федерації, звільнення від колоніальної залежності і т.д.
Наявність конституції - це обов'язковий компонент сучасної держави. Значення конституцій для благополучного функціонування сучасної цивілізації настільки велико, що вже сам факт її прийняття (безвідносно до змісту) може бути оцінений як крок до демократичної організації суспільства; оскільки будь-яка конституція в більшій чи меншій мірі передбачає обмеження (самообмеження) державної влади, створення можливостей саморегуляції суспільних інститутів і установ.
Хоча питання про поняття, сутність конституції, її ознаки досліджуються вже три сторіччя з часу появи перших конституцій: у США (1787 р.), Франції і Польщі (1791 р.), однак вони, безумовно, у плані їхньої актуальності, відносяться до числа далеко не вичерпаних і найбільш складних у теорії держави і права.
І. ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСТЬ КОНСТИТУЦІЇ
1.1. Поняття конституції
На сьогоднішній день в світі нараховується більше 100 діючих конституцій. Деякі з них прийняті більше 100 років тому. Найбільш старими є конституції США (1787 р.), Норвегії (1814 р.), Бельгії (1831 р.), Аргентини (1853 р.), Люксембургу (1868 р.), Швейцарії (1874 р.). Однак більшість конституцій з'явилися після другої світової війни. Що ж таке конституція і чому вона є невід'ємним "атрибутом" держави?
У перекладі з латинського слово "constіtutіo" означає "установлюю", "засновую". У юридичному значенні конституція - це документ установчого характеру.
Своїм походженням конституції зобов'язані приходу до влади буржуазії, точніше кажучи - її виходу на політичну арену, у боротьбі з феодалізмом. У такій країні як Англія, де буржуазні перетворення почалися раніше, ніж в інших країнах, та значно раніше, ніж у цих країнах були прийняті документи конституційного характеру.
У науці конституційного права поняття "конституція" застосовується в двох змістах.
В матеріальному змісті - писаний акт, сукупність актів чи конституційних звичаїв, що проголошують і гарантують права і свободи людини і громадянина, визначають основи суспільного ладу, форму правління і територіального устрою, основи організації центральних і місцевих органів влади, їхню компетенцію і

 
 

Цікаве

Загрузка...