WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Укладання трудового договору - Курсова робота

Укладання трудового договору - Курсова робота

(центрах, пунктах тощо);
" про тривалість навчання у вищих навчальних закладах(всюди входить і тривалість роботи в студентських таборах, на виробничій практиці, виконання науково-дослідної гопдоговірної тематики) та про тривалість перебування в аспірантурі й клінічній ординатурі, крім випадків;
" про роботу як членів колгоспу (якщо чинним законодавством передбачено зарахування цієї роботи в загальний трудовий стаж працівників);
" про час догляду за інвалідом 1-ї групи або з дитиною-інвалідом віком до 16 років, а також за пенсіонером, який згідно з висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду (п.Е ст. 56 Закону України "Про пенсійне забезпечення"), в тому числі за пристарілим, який досягає 80-річного віку (згідно з медичним висновком);
" про період одержання допомоги у зв'язку з безробіттям - виноситься у трудову книжку центром державної служби зайнятьсті населення.
У разі відновлення в установленому порядку безперевного стажу для визначення допомоги за державним соціальним страхуванням у графу 3 розділу "Відомості про роботу" за останнім місцем роботи вноситься запис: "Безперервний трудовий стаж відновлено з (дата)", а в графі 4 робиться посилання на постанову президії відповідної ради профспілок або президії ЦК відповідної галузевої профспілки.
У трудових книжках працівників, зайнятих на сезонних роботах у тих галузях народного господарства, де чинним законодавством допускається підсумовування періодів сезонної роботи та збереження безперевного трудового стажу в разі повернення в установлений строк на сезонну роботу після міжсезонної перерви, у графі 3 розділу "Відомості про роботу" записують: "Безперервний стаж роботи зберігання".
Трудові книжки громадян, які працюють за трудовими договорами в іноземних представництвах, в іноземних кореспондентів, співробітників міжнародних організацій та інших прирівнених до них іноземців на території України, зберігаються: в м. Києва - в Генеральній дирекції Київської державної адміністрації про обслуговуванню іноземних представницт, у Республіці Крим та областях - у департаментах зовнішніх зв'язків обласних державних адміністрацій, у м. Севастополі - в міській державній адміністрації.
Ці організації роблять записи в трудових книжках про прийняття на роботу й про звільнення з роботи відповідно до трудових договорів і довідок від наймачів. У разі прийняття на роботу робиться, наприклад, такий запис: "Прийнятий на роботу в систему Генеральної дирекції Київської держаної адміністрації по обслуговуванню іноземних представництв"; у разі звільнення: "Звільнений з роботи із системи Генеральної дирекції Київської держаної адміністрації по обслуговуванню іноземних представництв" із посилання на відповідні статті КЗпП України.
Запис, зроблений у трудовій книжці іноземними представництвами, іноземними кореспондентами, співробітниками міжнародних організацій та іншими прирівняннями до них іноземцями на тариторії України, вважається недійсним. До трудових книжок осіб, які перебували на виправних роботах без позбавлення волі, власник або вповноважений ним орган підприємства за місцем роботи виносить у графу 3 розділу "Відомості про роботу" запис про те, що тривалість роботи в цей період не зараховується до загального і безперевного стажу.
У разі коли рішення суду в установленому законом порядку строк відбування виправних робіт без позбавлення волі включено до загального трудового стажу, в трудових книжках робиться запис про те, що цей час не зараховується в безперевний трудовий стаж.
Зазначені записи вносяться у трудову книжку по закінченні фактичного строку відбування покарання, що встановлюється за довідками органів МВС України.
При звільнені засудженого з роботи в порядку передбаченому чинним законодавством, і влаштуванні його на нове місце роботи відповідні записи вносяться тим підприємством, на яке було прийнято або направлено засудженого.
Підставою для внесення в трудову книжку передбачених цим пунктом записів є наказ (розпорядження) керівника підприємства, виданий згідно з вироком (ухвалою) суду.
У розділі трудової книжки "Відомості про роботу" роблять такі записи: у графу 1 зазначається порядковий номер запису; у графу 2 - дата внесення запису; у графу 3 пишеться: "Час роботи з (дати) по (дата) не зараховується в загальний стаж та безперервний трудовий стаж". У разі залічення судом часу відбування виправних робіт до загального трудового стажу в графі 3 пишиться: "Час роботи з (дати) по (дата) не зараховується в безперервний трудовий стаж". У графі 4 зазначається підстава для внесення запису в трудову книжку - наказ (розпорядження) керівника підприємства, дата його видання та номер.
Внесення відомосте про нагородження й заохочення
У трудові книжки працівників у розділі "Відомості про нагородження" вносяться відомості про нагородження державними нагородами України та відзнаками України, а в розділі "Відомості про заохочення" - відомості про заохочення за успіхи у праці.
У трудових книжках не роблять записи про премиї, що передбачені системою заробітної плати або виплати яких має регулярний характер.
Порядок внесення відомостей про нагороди й заохочення такий: у графі 3 відповідного розділу трудової книжки пишиться у вигляді заголовка назва підприємства, нижче у графі 1 зазначається порядковий номер запису (нумерація зростає протягом усього періоду діяльності працівника); у графі 2 ставиться дата нагородження або заохочення; у графі 3 записується, ким нагороджений або заохочений працівник, за які досягнення і якою нагородою або заохоченням; у графі 4 зазначається, на підставі чого внесено запис (із посиланням на дату, номер і назву документа).
Внесення відомостей у разі звільнення
Запис про причини звільнення у трудовій книжці мають точно відповідати формулюванню чинного законодавства і містити посилання на статтю, пункт закону. Наприклад: "Звільнений у зв'язку з прогулом, п.У ст. 40 КЗпП України".
У разі розірвання трудового договору з ініціативи працівника з причин, за яких законодавство передбачено надання певних пільг і переваг, запис про звільнення вноситься із зазначенням цих причин. Наприклад: "Звільнений за власним бажанням у зв'язку з зачисленням до вищого навчального закладу, ст. 38 КЗпП України".
Запис про звільнення працівника робиться за такими правилами: у графі 1 ставиться порядковий номер запису; у графі 2 - дата звільнення; у графі 3 зазначається причина звільнення, наприклад: "Звільнено за скороченням штатів, п 1 ст. 40 КЗпП України"; у графі 4 - підстава - наказ (розпорядження), його дата і номер.
Днем звільнення вважається останній день роботи.
У разі переведення працівника з одного підприємства на інше за погодженням між керівниками підприємтсв у графі 3 записується посилання на погодження "Звільнено у зв'язку з переведенням на роботу на роботу на (назва підприємства), п. 5 ст. 36 КЗпП України".
У разі переходу на виборну посаду в графі 3

 
 

Цікаве

Загрузка...