WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Місце державного апарату в реалізації функцій держави - Реферат

Місце державного апарату в реалізації функцій держави - Реферат


Курсова робота
Місце державного апарату в реалізації функцій держави
План
Вступ
1. Загальна характеристика апарату держави
1.1 Державні органи.
1.2 Інститут держави
2. Принципи організації та діяльності державного апарату
2.1 Поділ влади як принцип організації роботи державного апарату
2.2 Загальна характеристика трьох гілок влади
2.3 Законодавча влада
2.4 Виконавча влада
2.5 Судова влада
2.6 Президент України
2.7 Система "стримувань і противаг"
3. Поняття функції держави
3.1. Форми та методи здійснення функцій держави
3.2. Види функцій держави
3.3 Зовнішня функція
3.4 Внутрішня функція
Висновок
Список використаної літератури
Вступ
Метою даної курсової роботи є дослідження та вивчення місця державного апарату в реалізації функцій держави, а також державного апарату та виконуваних ним функцій на прикладі України.
В даній курсовій роботі розглядаються принципи функціонування, організації та діяльності державного апарату, а саме: організація та формування державного апарату, поділ державної влади та його характеристика, форми та методи здійснення функцій держави, види функцій держави.
Державний апарат відіграє провідну роль в реалізації функцій держави. Фактично, держава виконує свої функції через державний апарат. Питання про реалізацію функції держави за допомогою державного апарату - це одне із найголовніших питань не тільки теорії, але й практики державотворення. Функції держави виражають природу держави і конкретизують її суть.
Згідно ст.5 Конституції України, носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є її народ. Він делегує свої повноваження державному апарату. Державний апарат для реалізації своїх задач створює державні органи. Державні органи, для реалізації поставлених перед ними задач, застосовують владні повноваження, використовують принципи примусу і переконання. За допомогою системи "стримувань і противаг" влада між державними органами розподіляється на три основні гілки: законодавчу, виконавчу, судову. Деякі вчені виділяють як окрему гілку влади - президента. Тому є доцільним розглянути і цю гілку влади, як таку, що має право законодавчої ініціативи і є гарантом Конституції. Державні органи мають складну багаторівневу структуру. Для детального розгляду даної теми пропоную розглянути основні гілки державної влади, а саме: законодавчу, виконавчу і судову влади. Актуальність даної теми полягає в тому, що державний апарат відіграє провідну роль у формуванні влади та її розподілі і займає провідне місце в реалізації державних функцій.
1. Загальна характеристика апарату держави
Для здійснення своїх завдань і функцій кожна держава створює різноманітні організації. Така система всіх державних організацій, що беруть участь у здійсненні завдань і функцій держави, називається її механізмом. Серед названих організацій є державні органи, що наділені державно-владними повноваженнями. Систему таких органів і називають апаратом держави. Звідси механізм держави криє в собі:
- апарат держави;
- державні підприємства;
- державні установи;
- інші державні організації.
Державні підприємства - вид державних організацій, які безпосередньо реалізують функції та завдання держави у сфері матеріального виробництва. Сюди слід віднести державні підприємства з виробництва товарів, надання послуг, торгівлі, громадського харчування та ін. Державні установи - вид державних організацій, на які покладено завдання з реалізації функцій держави у сфері нематеріального виробництва. До них слід віднести установи у сфері культури, охорони здоров'я тощо.
Апарат держави - система всіх державних органів, які здійснюють завдання та виконують певні функції держави. Основними принципами державного апарату України є: демократизм, національна рівноправність, законність, суверенність, поділ влади, соціальна справедливість, гуманізм і милосердя, поєднання переконання і примусу, гласність, відкритість і врахування громадської думки тощо. Важливим принципом державного апарату України є поєднання методів виховання і примусу. Примус до осіб застосовується лише тоді, коли вичерпано всі методи переконання, але особа не підкорилася загальнодержавним інтересам та інтересам громадянського суспільства.
Держава гарантує всім здійснення, охорону, захист і відтворення політичних, економічних, громадських, соціальних і культурних прав. Державний апарат організується й діє на підставі законів. Його діяльність спрямовується на виконання законів у порядку, передбаченому чинним законодавством. Державний апарат є єдиним носієм влади на засадах самостійності й незалежності, виразником суверенітету народу і нації. Державна влада в Україні здійснюється за принципом її поділу на законодавчу, виконавчу й судову. Єдиним органом законодавчої влади є Парламент України. Правосуддя в Україні здійснюється виключно Конституційним, загальними та господарськими (арбітражними) судами.
Свої функції державний апарат виконує відкрито, співпрацює з різними громадськими об'єднаннями і рухами, вивчає громадську думку і враховує її в організації та здійсненні покладених на нього завдань. Первинною ланкою державного апарату є орган держави. Це окремий службовець чи структурно оформлений колектив державних службовців, наділений владними повноваженнями, відповідними матеріально-технічними засобами, утворений на законних підставах для виконання конкретних завдань і функцій держави. Один службовець як орган держави - це, скажімо, Президент України, що є главою держави і виступає від її імені. Структурно оформлений колектив службовців має керівників і виконавців. Керівник виступає від імені певного органу. Кожний орган наділяється на підставі закону владними повноваженнями, які полягають у тому, що орган держави спроможний встановлювати формально обов'язкові правила поведінки (як нормативні, так і індивідуальні) та домагатися їх здійснення. В юридичній літературі розглядають різні підстави класифікації державних органів.
Розрізняють, наприклад, такі види органів держави:
- за місцем у системі державного апарату: первинні (створюються через вибори всім населенням або його частиною); вторинні (створюються первинними, походять від них і підзвітні їм);
- за змістом або напрямками державної діяльності: органи державної влади, глава держави, органи державного управління чи виконавчо-розпорядчі органи, судові органи, контрольно-наглядові органи;
- за способом утворення: виборні, призначувані, ті, що можуть успадковуватися;
- за часом функціонування: постійні, тимчасові;
- за складом: одноособові, колегіальні;
- за територією, на яку поширюються їхні повноваження: загальні, або центральні; місцеві, або локальні.
Вдосконалення органів державної влади реалізується в Україні на основі Конституції України. До системи державних органів України належать: законодавчий орган - Верховна Рада України;глава держави - Президент України; виконавчі органи, що поділяються на вищі Кабінет Міністрів України, Раду міністрів Автономної Республіки Крим, центральні (міністерства,

 
 

Цікаве

Загрузка...