WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Прокуратура України: система, функції, повноваження, акти - Курсова робота

Прокуратура України: система, функції, повноваження, акти - Курсова робота

визначених законом;
o нагляд за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство;
o нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також, при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов'язаних з обмеженням особистої свободи громадян.
У п. 9 розділу XV Перехідних положень Конституції вказується, що прокуратура продовжує виконувати відповідно до чинних законів функцію нагляду за додержанням і застосуванням законів та функцію попереднього слідства - до введення в дію законів, які регулюють діяльність державних органів щодо контролю за додержанням законів, та до сформування системи досудового слідства і введення в дію законів, що регулюють її функціонування.
Ці ж самі функції прокуратури визначаються Законом України "Про прокуратуру" уредакції від 12 липня 2001 р. На прокуратуру не може покладатися виконання функцій, не передбачених Конституцією України і цим Законом. Це свідчить про зміщення пріоритетів діяльності прокуратури на користь захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина.
Наведені функції прокуратури відповідають передусім позиції формування правової держави.
3. Повноваження Прокуратури України у галузі загального нагляду за додержанням законності
У ст.. 5 Закону передбачено, що однією з функцій прокуратури є нагляд за додержанням законів усіма органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами і громадянами, або, іншими словами, - загальний нагляд.
До предмету загального нагляду відповідно до ст.. 19 Закону належать:
ў відповідність актів, які видаються всіма органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, вимогам Конституції України та чинним законом;
ў додержування законів про недоторканість особи, соціально-економічні, політичні, особисті права і свободи громадян, захист їх честі і гідності, якщо законом не передбачено іншого порядку захисту цих прав;
ў додержування законів, що стосуються економічних, міжнаціональних відносин, охорони навколишнього середовища, митниці та зовнішньоекономічної діяльності.
Перевірку виконання законів здійснюють за заявами та іншими повідомленнями про порушення законності, що потребують прокурорського реагування, а за наявності підстав - також з власної ініціативи прокурора.
Під час здійснення загального нагляду прокурор має такі повноваження:
ў безперешкодно за посвідчення, що підтверджує посаду, входить у приміщення державних органів, органів місцевого та регіонального самоврядування, об'єднань громадян, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, підпорядковані чи належності, до військових частин, установ без спеціальних перепусток, де такі запроваджено; мати доступ до документів і матеріалів, необхідних для здійснення перевірки, в тому числі за письмовою вимогою і таких, що містять комерційну чи банківську таємницю або конфіденційну інформацію.
ў вимагати для перевірки рішення, розпорядження, інструкції, накази та інші акти і документи, одержувати інформацію про стан законності, а також про заходи щодо її забезпечення;
ў вимагати від керівників та колегіальних органів проведення перевірок, ревізій діяльності підпорядкованих і під конкретних підприємств, установ, організацій та інших структур незалежно від форм власності, а також забезпечення фахівців для проведення перевірок, відомчих і позавідомчих експертиз;
ў викликати посадових осіб і громадян, вимагати від них усних або письмових пояснень щодо порушень закону;
в разі порушення закону прокурор або його заступник у межах своєї компетенції має право:
ў опротестовувати акти Прем'єр-міністра України, Кабінету Міністрів України, уряду Автономної республіки Крим, міністерств, державних комітетів і відомств, виконавчих і розпорядчих органів місцевих рад народних депутатів, підприємств, установи, організації, громадських об'єднань, а також рішення і дії посадових осіб;
ў вносити подання або протести на рішення місцевих рад народних депутатів залежно від характеру порушень;
ў порушувати встановленому законом порядку кримінальну справу, дисциплінарне провадження або провадження про адміністративне правопорушення, передавати матеріали на розгляд громадських організацій;
ў давати припис про усунення очевидних порушень закону;
ў носити про подання до державних органів громадських організацій і посадовим особам про усунення порушення закону та умов, що сприяли їм;
ў звертатися до суду або арбітражного суду і заявами про захист прав і законних інтересів громадян, держави, а також підприємств та інших юридичних осіб.
Практика здійснення нагляду за додержанням законів щодо конституційних прав, свобод та захисту інтересів громадянина, а також за законністю правових актів органів місцевого самоврядування, підприємствами, установ та організацій свідчить про те, що закони порушуються.
4.Повноваження Прокуратури у галузі нагляду за органами дізнання та судового слідства
Відповідно до п. 3 ст. 121 Конституції України на прокуратуру покладається нагляд за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство .
Закон України "Про оперативно-розшукову діяльність" визначає, що оперативно-розшукову діяльність - це система гласних і негласних розшукових, розвідувальних та контр розвідувальних заходів, що провадяться із застосуванням оперативних та оперативно-технічних засобів. Перелік оперативних підрозділів служб і відомств, яким надано право виконувати таку діяльність, визначається Законом України "Про оперативно-розшукову діяльність ". До них належать оперативні служби міліції, СБУ, Прикордонних військ, управління державної охорони, кримінально-виконавчої системи. Здійснюючи нагляд за додержанням законів органами, які виконують гласні і негласні розшукові, розвідувальні та розвідувальні заходи, прокуратура сприяє дотриманню законності, прав та законних інтересів громадян.
Предметом прокурорського нагляду за додержанням закону органами, які ведуть боротьбу зі злочинністю, є сприяння таким діям:
ў розкриття злочинів;
ў захист особи, її прав, свобод, власності, прав підприємств, установ, організацій від злочинних посягань;
ў виконанню вимог закону про невідворотність відповідальності за вчинений злочин;
ў запобіганню законному притягненню особи до кримінальної відповідальності;
ў охороні прав і законних інтересів громадян, які перебувають під слідством;
ў здійсненню заходів щодо запобігання злочинам, усуненню причин та умов, що сприяють їх вчиненню.
Здійснюючи нагляд за додержанням законів

 
 

Цікаве

Загрузка...