WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Правове регулювання оплати праці - Курсова робота

Правове регулювання оплати праці - Курсова робота

строк до 3 років.
При звільненні працівника виплата всіх сум, які належать йому від підприємства, провадиться в день звільнення. Якщо працівник не працював у день звільнення, то зазначені суми мають бути виплачені не пізніше наступного дня після пред'явлення працівником вимоги про розрахунок. При виникненні спору в усякому випадку має бути виплачена не оспорювана частина зарплати.
Згідно зі ст. 117 КЗпП власник підприємства повинен виплатити звільненому працівникові його середній заробіток за весь час затримки зарплати з вини власника по день фактичного розрахунку. У випадку, якщо звільнений працівник до одержання остаточного розрахунку стане на іншу роботу, розмір заборгованості зменшується на суму зарплати, одержаної за новим місцем роботи.
Висновки
Отже з вищесказаного можна зробити наступні висновки:
Оплата праці повинна бути так організована, щоб забезпечити функції, які на неї покладаються, - відновлюючу і стимулюючу. Відновлююча функція полягає у тому, що розмір заробітної плати тісно пов'язаний з рівнем життя населення, з таким важливим соціальним стандартом, як прожитковий рівень, який характеризує мінімально допустимі умови відновлення активного фізичного стану людини. Рівень заробітної плати багато в чому зумовлює купівельну здатність працівників. За інформацією Статистичного Бюро Європейської комісії індекс купівельної здатності в Україні становить 17% від прийнятої європейської норми. За даними Всесвітнього банку, '/з громадян України (понад 17 млн чоловік) опинились за межею бідності, а узагальнений рівень їх споживання на 10% нижчий межі фізичного виживання. У таких умовах важко говорити про відновлюючу функцію заробітної плати.
Фахівці стверджують, що середній рівень доходів з розрахунку середньої заробітної плати не дає можливості навіть нормально харчуватися, не говорячи вже про розширене відтворювання робочої сили. Погане харчування негативно впливає на фізіологію організму людини та призводить до незворотних змін у стані здоров'я. Тому необхідним чинником забезпечення економічного прогресу, прискорення економічних реформ є підвищення номінальної зарплати, її платоспроможності, що призведе до реального відтворювання робочої сили - людини - не тільки головної рушійної сили всякої реформи, але, головним чином, цілі будь-якої реформи.
Організація оплати праці являє собою систему організаційно-правових засобів, спрямованих на встановлення змісту і порядку введення системи оплати праці, тарифної системи, нормування праці, відрядних розцінок, преміювання, інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат, встановлення норм оплати праці при відхиленні від тарифних умов, форм і строків виплати заробітної плати, порядку обчислення середнього заробітку, індексації зарплати у зв'язку зі зміною індексу споживчих цін, компенсації зарплати у зв'язку з порушенням термінів її виплати.
Нормування праці є складовою частиною (функцією) управління виробництвом і включає визначення необхідних витрат праці (часу) на виконання робіт (виготовлення продукції) як окремими працівниками, так і колективами працівників (бригадами) та встановлення на цій основі норм праці.
Нормування праці виконує ряд функцій, у тому числі виступає основою наукової організації праці й засобом забезпечення оптимального співвідношення між мірою праці та її оплатою.
Під системою оплати праці розуміється спосіб обчислення розмірів винагороди, належної виплати працівникам відповідно до витрат праці, а в ряді випадків і до її результатів. На підприємстві системи оплати праці встановлюються в колективному договорі. Під преміюванням розуміється виплата працівникам грошових сум понад основний заробіток з метою стимулювання результатів праці та їх заохочення.
Список використаної літератури
Нормативно-правові акти:
1. Конституція України. - К., 1996.
2. Кодекс законів про працю України з постатейними матеріалами // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. - 1997. - №11-12.
3. Про охорону праці: Закон України від 14 жовтня 1992 р.
4. Про оплату праці: Закон України від 24 березня 1995 p. (із змін. і доп.)
5. Про підприємства в Україні: Закон України.
Посібники, інша спеціалізована література
6. Гетьманцева Н. Співвідношення централізованого і локального методів правового регулювання оплати праці // Право України. - 1997. - №12. - С. 66-70.
7. Зайкин А.Д., Ремизов К.С. Экономико-правовое регулирование труда и заработной платы. - М., 2002.
8. Колот А. Зарубіжний досвід матеріального стимулювання персоналу // Україна: аспекти праці. - 2003. - №1. - С. 16-21.
9. Колот А. Нормування праці: значення в ринковій економіці і шляхи вдосконалення // Праця і зарплата. - 2001. - №17. - С. 20-21.
10. Костишина Т. Мотиваційні основи оплати праці на підприємствах торгівлі різних форм власності // Україна: аспекти праці. - 2003. - №2. - С. 19
11. Ломаное І. Захист заробітної плати: зарубіжний досвід і пропозиції щодо його впровадження в Україні / / Праця і зарплата. - 2002. - №20. - Жовтень.
12. Політика заробітної плати: потреби часу // Урядовий кур'єр. - 2003. - №216-217. - 12 листопада
13. Солдатенко М., Колот А. Політика заробітної плати: потреби часу // Урядовий кур'єр. - 2003. - 12 листопада.
14. Товстенко О., Ломаное І. Мінімальна заробітна плата: функціональна роль і методологічні основи її застосування // Праця і зарплата. - 2004. - №23. - С. 8-9.
15. Фильев В.И. Организация заработной платы насовременных предприятиях // Трудовое право. - 2004. - №1.
16. Яковлев Р. Реформирование заработной платы - процесс длительный // Человек и труд. - 2002. - №10; №11.
17. Яковлев Р. Усиление госрегулирования зароботной платы: необходимость, направления и меры // Российский экономический журнал. - 2003. - №6. - С. 36-49.
ДОДАТОК 1
Рис. 1. Елементи тарифної системи
ДОДАТОК 2
Рис. 2. Регулювання заробітної плати на підприємстві
ДОДАТОК 3
Витяг з типової форми контраку з працівником
Оплата праці та соціально-побутове забезпечення працівника
9. За виконання обовязків, передбачених цим котрактом, працівнику всановлюється:
Посадовий оклад (тарифна ставка, відрядна розцінка) у розмірі __________ на місяць або в розмірі________ за 1 год роботи ;
Надбавка (допата та інші виплати)
(вказа вди доплат, надбавок тощо )
У розмірі____________ (у № до тарифної стави, посадового окладу).
10. У розмірі вкистання працівником власного автомобіля для службових поїздок йому встановлена компенсація
(вказати вид, розмір)
11. Пацівнику надається щорічна оплачувальн відпустка тривалістю:
Основна_________ днів,
Додаткова_________ днв.
До щорічних відпусток оплачуєься матеріальна доплата у розмірі
12. Додаткові пільги, гарантії, компенсації
_____________________________________________________(за необхідості вказати, які з них надаються за рахунок коштів роботодавця).
Рис. 3. Форми і системи оплати праці

 
 

Цікаве

Загрузка...