WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Перевищення влади або службових повноважень - Курсова робота

Перевищення влади або службових повноважень - Курсова робота

підприємства чи організації або службової особи інших зазначених структурних підрозділів;
вчинення будь-яких дій чи ухвалення якогось рішення одноосібне у разі, коли вони можуть бути зроблені чи вирішені тільки колегіальне;
вчинення дій, дозволених тільки в особливих випадках, за наявності певних обставин і умов (надзвичайний стан), без наявності цих обставин і умов;
вчинення дій, що їх взагалі не має права здійснювати будь-яка служ-бова особа чи колегіальний орган.
Полемізуючи з В. Кириченком, який був проти включення до переліку можливих при перевищенні влади або службових повноважень дій, що їх не має права чинити ані жодна службова особа, ані колегіальний орган, посилаючись на те, що такі дії завжди утворюють кваліфікований склад розглядуваного злочину, О. Свєтлов звертав увагу на те, що в практиці можливі випадки здійснення й інших діянь, окрім зазначених у ч. 2 ст. 365 КК України, які не підпадають під обтяжуючі ознаки перевищення влади (насильство, застосування зброї, болісні або такі, що ображають особисту гідність потерпілого, дії), але які також та жодних умов не можна визнати правомірними. Як аргумент О. Свєтлов цілком обґрунтовано наводить, приклад, коли керівник підприємства за порушення трудової дисципліни штрафував працівників цього підприємства, даючи при цьому вказівки бухгалтерії стягувати ці штрафи із зарплати.
З таким вирішенням цього питання не можна не погодитися. Безперечно, практичне значення має з'ясування питання про потерпілого при перевищенні влади або службових повноважень. О. Свєтлов стверджував, що "наша теорія і практика обґрунтовано дотримуються думки, що вони (зазначені дії) можуть бути спрямовані тільки проти таких осіб, щодо яких винний був наділений певними службовими чи владними повноваженнями".
Таке вирішення питання слід вважати правильним інші випадки, коли службова особа виходить за межі своїх повноважень, пов'язані з насильством над особистістю, із застосуванням зброї чи болісних і таких, то ображають особисту гідність потерпілого, дій, слід кваліфікувати як відповідний злочин проти життя, здоров'я і гідності особи. Якщо службова особа вчиняє, злочини, не пов'язані безпосередньо з її службовими обов'язками, то їх не можна кваліфікувати як перевищення влади або службових повноважень.
Дії, передбачені ч. 1 ст. 365 КК, караються виправними роботами на строк до двох років або обмеженням волі на строк до п'яти років, або позбавленням волі на строк від двох до п'яти років, із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
Частина 2 ст. 365 КК передбачає відповідальність за перевищення влади або службових повноважень, якщо воно супроводжувалося насильством, застосуванням зброї або болісними і такими, що ображають особисту і гідність потерпілого, діями.
Спробуємо стисло охарактеризувати кожну з обтяжуючих обставин, перелічених у ч. 2 ст. 365 КК України.
Застосування зброї означає застосування у процесі перевищення влади чи службових повноважень як вогнепальної, так і холодної зброї. При цьому під застосуванням не обов'язково розуміти безпосереднє використання зазначеної зброї за й прямим призначенням (зробити постріл, завдати удару кинджалом тощо), а й саму й демонстрацію з метою примусити будь-кого здійснити будь-які дії чи навпаки - відмовитися від них.
Оскільки для досягнення своїх злочинних цілей суб'єкт злочину може використовувати не тільки вогнепальну чи холодну зброю, а й інші предмети, використовувані як зброю, цю обставину варто було б законодавче відобразити в ч. 2 ст. 365 КК України.
Болісні дії - це такі насильницькі дії, внаслідок яких потерпілому заподіяно фізичний біль, моральні страждання, а образливі - такі, що принижують людську гідність, честь потерпілого, підривають його авторитет, вчинені у непристойній формі (особистий огляд жінки співробітником митного органу - чоловіком).
Варто мати па увазі, що на практиці одночасно можуть мати місце не одна, а дві або, можливо, й усі обставини перевищення влади або службових повноважень, згадані в ч 2 ст. 365 КК України, що саме по собі на кваліфікацію вчинених дій не впливає, але обов'язково повинно враховуватися судовими органами при визначенні міри покарання винному.
Автор вважає, що при вчиненні дій, перелічених у ч. 2 ст. 365 КК України, саме вчинення їх уже треба розглядати як таке, що заподіяло істотну шкоду і, отже, з моменту здійснення їх за наявності перевищення влади або службових повноважень має місце завершений злочин У цьому питанні автор.цілком поділяє думку В. Меньшагіна, висловлену ним у 1971р.
Частина 2 ст. 365 КК передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
Частина 3 ст. 365 КК України передбачає відповідальність за вчинення дій, передбачених частиною першою або другою цієї статті у випадках, коли цими діями заподіяно тяжкі наслідки.
Для визначення наслідків як тяжких, якщо вони полягають у заподіянні матеріальної шкоди, як і при вирішенні цього питання при зловживанні владою або службовим становищем, звертаємось до п. 4 примітки до ст. 364 КК України, яким передбачено, що це шкода, яка у двісті п'ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян. В інших випадках - це питання факту.
Дії, передбачені ч. 3 ст. 365 КК, караються позбавленням волі на строк від семи до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
При перевищенні влади або службових повноважень намір, може бути тільки прямим. Службова особа усвідомлює, що вона перевищує владу або службові повноваження, вчиняючи дії, які явно виходять за межі наданих їй прав чи повноважень, і бажає вчинити саме такі дії. Мотиви злочинного поводження, як і мета, при цьомузначення для кваліфікації не мають.
У деяких випадках, залежно від цілей винного, саме по собі зловживання владою або службовим становищем може виявитися лише готуванням до інших, можливо, навіть тяжчих злочинів, що треба з'ясовувати при розслідуванні таких справ.
Стосовно наслідків учиненого може мати місце як прямий, так і непрямий (евентуальний) умисел. Можлива й необережність.
Усі ці обставини необхідно брати до уваги при визначенні покарання винному.
Згідно зі ст. 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
Перевищення влади або службових повноважень с небезпечним злочином, який вчинюється у сфері службової діяльності і посягає на охоронювані законом права й інтереси окремих громадян, інтереси юридичних осіб, державні та громадські інтереси.
Суди в основному вирішують справи про такі злочини з додержанням вимог закону. Проте в їх діяльності є й недоліки, пов'язані з неправильним розумінням об'єктивної сторони і кваліфікуючих ознак цього злочину, відмежуванням його від суміжних злочинів. Допускаються помилки при призначенні покарання.
З метою забезпечення однакового застосування судами законодавства у справах зазначеної категорії Пленум Верховного Суду України постановляє:
Звернути увагу на те, що

 
 

Цікаве

Загрузка...