WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Перевищення влади або службових повноважень - Курсова робота

Перевищення влади або службових повноважень - Курсова робота

спосіб, злочин у сфері службової діяльності - це суспільно-небезпечне діяння, вчинене навмисно чи з необережності службовою особою всупереч інтересам служби, яке грубо порушує нормальну діяльність органів влади, а також органів управління підприємствами, установами й організаціями незалежно від форм власності і господарювання, якщо ним заподіяна істотна шкода охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян або державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб, або спричинено тяжкі наслідки.
ІІІ.ПОНЯТТЯ ПЕРЕВИЩЕННЯ ВЛАДИ АБО СЛУЖБОВИХ ПОВНОВАЖЕНЬ
Перевищення влади або службових повноважень (ст. 365). Перевищення влади або службових повноважень - це умисне вчинення службовою особою дій, які явно виходять за межі наданих їй прав чи повноважень, якщо вони заподіяли істотну шкоду охоронюваним законом правам та інтересам окремих громадян, або державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб.
Об'єктивна сторона цього злочину полягає: 1) в перевищенні влади або службових повноважень шляхом вчинення активних дій, які виходять за межі наданих суб'єкту прав чи повноважень; 2) в заподіянні істотної шкоди охоронюваним законом інтересам; 3) наявності причинного зв'язку між діянням та його наслідками.
Обсяг прав і повноважень службової особи визначається її службовою компетенцією, яка закріплюється у різних нормативних актах (законах, статутах, положеннях, наказах, інструкціях тощо). Тому, щоб вирішити питання про те, чи виходять дії службової особи за межі наданих їй повноважень, необхідно з'ясувати, яким сам нормативним актом вони регулюються, і які положення цього акту були порушені.
У судовій практиці найбільш характерними випадками перевищення службових повноважень визнаються: а) вчинення дій, які входять до компетенції будь-якої іншої (а не даної) службової особи; б) вчинення дій, які могли бути вчинені даною службовою особою, але лише за наявності особливих обставин (в особливих випадках, в особливій обстановці, з особливого дозволу, в особливому порядку); в) вчинення дій одноосібне, тоді як вони могли бути вчинені тільки колегіальне; г) вчинення дій, на які жодна службова особа і за жодних обставин законом не уповноважена. суб'єктивної сторони перевищення влади або службових "повноважень характеризується умисною або змішаною формою вини. При цьому діяння може бути вчинене тільки умисно, оскільки службова особа усвідомлює, що її дії явно (тобто безперечно і очевидно для неї самої) вийдуть за межі наданих їй повноважень і бажає цього. Щодо наслідків можлива як умисна, так і необережна форма вини. Мотиви і цілі вчинення таких дій можуть бути різними і на кваліфікацію злочину не впливають.
У частині 2 ст. 365 встановлена відповідальність за перевищення влади або службових повноважень, якщо воно супроводжувалося: 1) насильством; 2) застосуванням зброї або 3) болісними і такими, що ображають особисту гідність потерпілого, діями.
Насильство може бути як фізичним, так і психічним. Фізичне
насильство може полягати в незаконному позбавленні волі, нанесенні удару, побоїв, легких та середньої тяжкості тілесних ушкоджень, вчиненні дій, характерних для мордування, а психічне насильство - у створенні реальної загрози застосування фізичного насильства щодо потерпілого або його близьких.
Якщо фізичне насильство при перевищенні влади або службових повноважень виразилося в умисному нанесенні тяжких тілесних ушкоджень або умисному заподіянні смерті, то дії винного кваліфікуються за ч. 3 ст. 365 як такі, що призвели до тяжких наслідків і за сукупністю з іншими статтями КК, які передбачають відповідальність за ці злочини. Необережне заподіяння смерті чи тяжкого тілесного ушкодження або доведення особи до самогубства охоплюються ч. З ст. 365 і додаткової кваліфікації не потребують.
Застосування зброї означає як фактичне використання її вражаючих властивостей для фізичного впливу на потерпілого, так і психічний вплив шляхом погрози заподіяння зброєю шкоди життю або здоров'ю, якщо у потерпілого були реальні підстави побоюватися виконання цієї погрози. Під зброєю у ч. 2 ст. 365 розуміють предмети, призначені для ураження живої цілі. Зброя може бути вогнепальною (нарізною або гладкоствольною), холодною, газовою, пневматичною, сигнальною. Якщо службова особа володіє зброєю незаконно, то її дії потрібно кваліфікувати і за ст. 263 КК.
Під болісними слід розуміти дії, що заподіюють потерпілому особливий фізичний біль та моральні страждання. Вони можуть бути пов'язані з протиправним застосуванням спеціальних засобів (наручників, гумових палиць, сльозоточивих газів тощо), тривалим позбавленням людини їжі, питва або тепла, залишенням її у шкідливих для здоров'я умовах тощо.
Під такими, що ображають особисту гідність потерпілого, діями розуміють умисне приниження його честі та гідності, виражене в непристойній формі.
У частині 3 ст. 365 встановлена відповідальність за дії, передбачені частинами 1 або 2 цієї статті, якщо вони спричинили тяжкі наслідки.
Стаття 365 КК визначає перевищення влади чи службових повно-важень як умисне вчинення службовою особою дій, що явно виходять за межі наданих їй прав чи повноважень, якщо ними заподіяно істотну шкоду охоронюваним законом правам та інтересам громадян, або державним чи і громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб.
Відповідальність за перевищення влади чи службових повноважень згідно з ч 1 ст. 365 КК настає у разі заподіяння ними істотної шкоди охоронюваним законом правам та інтересам окремих громадян або державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб.
Істотною при цьому визнається шкода, як зазначалося, якщо вона полягає у заподіянні матеріальних збитків і в сто і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян (п. 3 примітки до ст. 364 КК).
На відміну від зловживання владою або службовим становищем перевищення влади або службових повноважень відбувається тільки в результаті активних дій.
Вирішуючи питання про розкриття поняття дії, що явно виходить за межі наданих службовій особі прав і повноважень, потрібно виходити зі змісту суб'єктивної сторони вчиненого, винний, будучи обізнаний з межами своєї службової компетенції і службових повноважень(функціональних обов'язків), явно й очевидно перевищує їх.
У кожному конкретному випадку, кваліфікуючи дії винного як пе-ревищення влади або службових повноважень, треба встановити, які нормативні акт (закони, статути, положення) були порушені службовою особою, порівнюючії при цьому визначену зазначеними нормативними актами компетенцію конкретної службової особи з учиненим нею, встановлюючи, де саме і в якому обсязі, у яких межах винний вийшов за межі своїх прав і повноважень.
Аналізований злочин відрізняється від зловживання владою або службовим становищем передусім тим, що, зловживаючи владою або службовим становищем, особа діє в межах своїх повноважень, а при перевищенні влади або службових повноважень службова особа явно виходить за межі своїх службових прав, обов'язків і повноважень.
Перевищення влади або службових повноважень, тобто вчинення службовою особою дій, які виходять за межі наданих їй прав чи пов-новажень, може виявитися в таких формах:
вчинення дій, які е компетенцією службової особи вищою рівня цього ж відомства, установи,

 
 

Цікаве

Загрузка...