WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Перевищення влади або службових повноважень - Курсова робота

Перевищення влади або службових повноважень - Курсова робота


Курсова робота
Перевищення влади або службових повноважень
ЗМІСТ
1 Вступ
2 Поняття злочину у сфері службової діяльності
3 Поняття службової особи
4 Поняття перевищення влади або службових повноважень
4.1 Форми перевищення влади або сдужбових повноважень
5 Склад злочину:
5.1 Об єкт злочину
5.2 Об єктивна сторона
5.3 Суб єкт злочину
5.4 Суб єктивна сторона
6 Наслідки перевищення влади або службових повноважень
7 Покарання за злочин
8 Список використаних джерел
ВСТУП
Злочини у сфері службової діяльності, як правило, майже не існують окремо, ізольовано від інших видів злочинної діяльності.
Найчастіше службові правопорушення є тим засобом, за допомогою якого службова особа вчинює інший , серйозніший і тяжчий злочин задля досягнення бажаного злочинного результату. Відомо безліч таких прикладів.
З використанням службового становища скоювалися такі злочини, як державна зрада у формі шпигунства і розкрадання в особливо великих розмірах; порушення рівноправності громадян залежно від їх расової,національної належності чи ставлення до релігії і передача або збирання з метою передачі іх іноземним підприємствам, установам, організаціям або їх представникам економічних, науково-технічних чи інших відомостей, що становлять конфединційну інформацію, яка є власністю держави.
Важко назвати такий злочин, від відповідальності за який винний не намагався б ухилитися за допомогою хабара.
Злочини у сфері службової діяльності найчастіше відносяться до злочинів проти правосуддя і більшість з них є посуті спеціальним видом злочинів у сфері службової діяльності.
Та й організована злочинність не набрала б таких, що їх ми маємо сьогодні, масштабів і якостей, не мала б можливості успішно функціонувати, якби в її сферу не втягнулися службові особи.
Суспільна небезпека означених злочинів полягає ще й у тому, що при вчиненні більшості з них не тільки порушуються охоронювані законом суспільні відносини, блага та інтереси,а й формуються нові негативні антисуспільні відносини.
З огляду на викладене для успішної боротьби зі злочинами у сфері службової діяльності і супровідними злочинами у сфері службової діяльності і супровідними злочинами неабиякого значення набуває чітке знання працівниками правоохоронних органів, які ведуть боротьбу з цим видом злочинності, їх ознак і передусім - змісту поняття службової особи.
Проблемі боротьби зі службовими злочинами в Україні присвячено чимало праць, де досить детально і повністю досліджено склад службових злочинів з позиції Кримінального кодексу України.
Після вступу у дію нового Кримінального кодексу України з 1 вересня 2001року виникла необхідність теоретично осмислити, поряд з іншими видами злочинної діяльності, злочини у сфері службової діяльності і розробити рекомендації щодо кваліфікації цих злочинів для працівників правоохоронних органів, які ведуть з ними боротьбу.
Одним з таких службових злочинів є злочин передбачений - ст. 365 КК України (Перевищення влади або службових повноважень).
І. ПОНЯТТЯ ЗЛОЧИНУ У СФЕРІ СЛУЖБОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
До основних питань, що виникають під час кваліфікації злочинів у сфері службової діяльності, належить питання як про поняття власне злочину у сфері службової діяльності, так і про поняття службової особи.
Службовими особами є особи, які постійно чи тимчасово здійснюють функції представників влади, а також обіймають постійно чи тимчасово на підприємствах, в установах чи організаціях незалежно від форми власності посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов'язків, або виконують такі обов'язки за спеціальним повноваженням.
Службовими особами також визнаються іноземці або особи без громадянства, які виконують обов'язки, зазначені в пункті 1 цієї примітки.
По суті пункт перший примітки до статті відтворює частину першу ст. 164 КК України 1960 р., що містила визначення службової особи.
Пункт другий примітки до статті роз'яснює, що під службовими особами слід мати на увазі не тільки громадян України, а й іноземців і осіб без громадянства.
Поява цього нововведення в КК пояснюється інтеграцією України у світовий економічний простір, появою і функціонуванням на території нашої держави не тільки спільних, а й іноземних підприємств
До речі, у проекті КК, поданому робочою групою з підготовки проекті Кримінального кодексу України до Верховної Ради України, поняття службової особи, як і інші поняття, використовувані у статтях розділу XVII КК "Злочини в сфері службової діяльності", містилося в окремій ст. 335 "Визначення понять, що вживаються в статтях цього розділу".
Цілком логічно було б зберегти таку окрему статтю в цьому розділі КК, що, безумовно, полегшило б і зробило зручнішим користування Кримінальним кодексом.
Автор вважає, що необхідно й доцільно до кожного розділу Особливої частини КК подати статті, які визначали б зазначену категорію групи злочинів. Це дало б змогу компонувати розділи Особливої частини предметніше і цілеспрямованіше.
Поняття злочину у сфері службової діяльності, його зміст. і сутність діючий Кримінальний кодекс нерозривно пов'язує з поняттям службової особи, без наявності якого незалежно від змісту об'єктивної сторони й інших елементів складу злочину та їхніх ознак немає сенсу вести мову про злочин у сфері службової діяльності.
При цьому варто маги па увазі, що до елементів структури службовою злочину належить та система, в якій діє службова особа "При здійсненні злочину використовуються (чи враховуються) організаційна структура, технологічна структура, документообіг, сукупність порушень норм, що визначають права й обов'язки службової особи, система її дій, що і є самостійним елементом структури будь-якого злочину, скоєного службовою особою.
ІІ. СЛУЖБОВА ОСОБА ЗДІЙСНЮЄ ДІЯЛЬНІСТЬ, ВИЯВЛЯЄ СВОЮ СУТНІСТЬ, ВЗАЄМОДІЮЧИ ІЗ СУБ'ЄКТАМИ Й ОБ'ЄКТАМИ ЧЕРЕЗ
ВИКОРИСТАННЯ СУКУПНОСТІ СВОЇХ ФУНКЦІЙ
Саме при встановленні порушення цих функцій можна ставити питання про відповідальність службової особи за злочин, скоєний нею у сфері службової діяльності.
Для повного розкриття поняття службової особи варто чітко визначити поняття представника влади, особи, яка обіймає посаду, пов'язану з виконанням організаційно-розпорядчих функцій па підприємствах, установах чи організаціях незалежно від форм власності; особи, яка виконує адміністративно-господарські обов'язки на таких самих підприємствах, установах чи організаціях.
Кого слід розуміти під представником влади? Нам добре відомо, що взагалі влада - це авторитет, який має можливість підпорядковувати своїй волі чи керувати, розпоряджатися діями інших людей. Розрізняють владу партійну, батьківську, державну.
Нині в України, відповідно до Конституції (ст. 6), державна влада здійснюється на засадах поділу її на законодавчу, виконавчу і судову
Саме представники цих і гілок державної владиможуть бути суб'єк-тами злочинів у сфері службової діяльності і повинні при відповідних обставинах нести відповідальність за ці злочини.
Представник влади - це особа, яка постійно або тимчасово здійснює функції представника влади, тобто наділена в межах своєї компетенції правом ставити вимоги, приймати рішення чи застосовувати примусові заходи, обов'язкові для виконання

 
 

Цікаве

Загрузка...