WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Конституційні права, свободи і обов'язки людини і громадянина - Курсова робота

Конституційні права, свободи і обов'язки людини і громадянина - Курсова робота

регулювання, охорона здоров'я забезпечується державним фінансуванням відповідних соціально-економічних, медично-санітарних і оздоровчо-профілактичних програм.
До обов'язків держави віднесено створення ефективного і доступного для всіх громадян медичного обслуговування усіх форм власності. Крім того, Конституцією України передбачається вимога надання безоплатної медичної допомоги у державних і комунальних закладах охорони здоров'я І встановлюється заборона скорочення наявної системи таких закладів.
На забезпечення права на охорону здоров'я також спрямовані закони України "Про запобігання захворюванню на СНІД та соціальний захист населення" від 1991 р., "Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів" від 1995 р., "Про фізичну культуру і спорт" та ряд інших.
9. Право кожної людини на сприятливе навколишнє середовище і екологічну безпеку встановлено в ст. 50 Конституції України. Це право є необхідною умовою права на здоров'я людини і визначається світовим співтовариством як один із найважливіших факторів існування людства. Свідченням небезпечних для людства екологічних наслідків є Чорнобильська катастрофа 1986 року.
На конституційному рівні (ст. 16 Конституції України) забезпечення екологічної безпеки і підтримання екологічної рівноваги на території України, подолання наслідків Чорнобильської катастрофи, збереженнягенофонду Українського народу визнано обов'язком держави.
У сучасних умовах екологічні права людини в Україні регулюються і забезпечуються як Законом України "Про охорону навколишнього природного середовища" 1991 року, так і низкою інших законодавчих актів: "Про санітарне і епідемічне благополуччя населення" 1994 р., "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку" 1995 р., "Про захист людини від іонізуючих випромінювань" 1998 р., "Про екологічну експертизу" 1995 р. та ін.
Важливим конституційним положенням є гарантія права вільного доступу до інформації про стан довкілля, про якість харчів і предметів побуту, а також право на її поширення. Засекречення такої інформації забороняється (ст. 50 Конституції України).
б) Культурні права і свободи людини і громадянина
Поряд з громадянськими, політичними, економічними, соціальними правами і свободами в Конституції України знайшли своє відображення права і свободи людини в культурній (духовній) сфері діяльності. До таких конституційних прав відносять, насамперед, право на освіту (ст. 53), на свободу літературної, художньої, наукової і технічної творчості (ст. 54), право на результати своєї інтелектуальної, творчої діяльності, а також деякі інші права і свободи, що стосуються свободи
1. Право на освіту передбачено ст. 53 Конституції України. Важливою гарантією цього права є конституційний обов'язок держави забезпечити доступність і безоплатність дошкільної, повної загальної середньої, професійно-технічної, вищої освіти в державних і комунальних навчальних .закладах; розвиток цих видів освіти і різних форм навчання. Обов'язковою визнана повна загальна середня освіта.
Безоплатне здобуття вищої освіти мають громадяни в державних і комунальних навчальних закладах на конкурсній основі.
Відповідно до конституційних вимог громадянам, які належать до національних меншин, гарантується право на навчання рідною мовою чи на вивчення рідної мови у державних і комунальних навчальних закладах або через національні культурні товариства.
Правове регулювання права на освіту більш детально встановлено у Законі України "Про освіту" 1991р. (у редакції 1996 р.), а також в інших законодавчих актах.
2. Право на участь у культурному житті та користуватися культурною спадщиною України, яка охороняється законом, визначено в ст. 54 Конституції України. На державу покладено обов'язок забезпечувати збереження історичних пам'яток та інших об'єктів, що становлять культурну цінність, вживати заходів для повернення в Україну культурних цінностей народу, які знаходяться за її межами.
Право кожної людини на участь у культурному житті і право користуватись усіма досягненнями культури визнано як міжнародними актами (ст. 15} Міжнародного пакту про економічні, соціальні та культурні права), так і закріплено у законодавстві України, зокрема в Основах законодавства України про культуру 1992 р., в Законі України "Про музеї та музейну справу" та в інших законах, які передбачають можливість доступу кожної людини до культурних цінностей, які знаходяться на території України.
3. Право на свободу творчості передбачено і гарантується Конституцією України (ст. 54). Громадянам гарантується свобода літературної, художньої, наукової і технічної творчості.
Що стосується наукової творчості, то на державу покладено обов'язок сприяти розвиткові науки, встановленню наукових зв'язків України зі світовим співтовариством (ст. 54 Конституції України). Правове регулювання цих питань передбачене законами України "Про основи державної політики у сфері науки і науково-технічної діяльності" 1992 р., нова редакція якого прийнята Верховною Радою України 1 грудня 1998р., "Про наукову І науково-технічну діяльність".
4. Право на захист авторських прав та інших видів інтелектуальної власності передбачено як у міжнародному праві, так і українському законодавстві. Гарантуються також захист інтелектуальної власності, авторські права, моральні і матеріальні інтереси, що виникають у зв'язку з різними видами інтелектуальної діяльності. Закріплюючи право кожного громадянина на результати своєї інтелектуальної, творчої діяльності, в Конституції України встановлюється заборона використовувати і поширювати ці результати без згоди авторів за винятком випадків, встановлених законом (ст. 54). Україна визнала у 1971 році Бернську конвенцію "Про охорону літературних та художніх творів" (1886-1971 рр.), а також Всесвітню конвенцію "Про авторське право" (1971 р.)
4. Конституційне-правові гарантії прав і свобод громадянина
людини, механізм їх реалізації.
У широкому значенні під гарантіями розуміють різноманітні засоби, що спрямовані на забезпечення реалізації встановлених законодавством прав і свобод людини і громадянина. У такому розумінні розрізняють політичні, економічні, соціальні, організаційні, правові {юридичні} та інші гарантії.
Політичні гарантії - це, відповідно, політика держави, спрямована на створення умов, що забезпечують необхідний рівень розвитку людини в державі і суспільстві.
До економічних та соціальних гарантій відносять відповідні матеріальні умови і соціальне середовище, що забезпечують вільне використання людиною прав і свобод.
Але в конституційному праві більшою мірою розглядаються правові (юридичні) гарантії, тобто всі закріплені у правових актах засоби, що забезпечують здійснення (реалізацію),

 
 

Цікаве

Загрузка...