WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Поняття і сфери регулювання оплати праці - Курсова робота

Поняття і сфери регулювання оплати праці - Курсова робота

постанови Кабінету Міністрів України №542 від 9 червня 1997 р. за невиконання підприємством зобов'язань щодо виплати заробітної плати працівникам, недотримання графіка погашення заборгованості з зарплати керівник державного підприємства може бути звільнений з посади здостроковим розірванням контракту.
Згідно зі ст.. 117 КЗпП власник підприємства повинен виплатити звільненому працівникові його середній заробіток за весь час затримки зарплати з вени власника по день фактичного розрахунку. У випадку, якщо звільнений працівник до одержання остаточного розрахунку стане на іншу роботу, розмір заборгованості зменшується на суму зарплати, одержаної за новим місцем роботи.
Висновок.
В умовах переходу України до ринкової економіки й водночас в умовах економічної кризи, спаду виробництва , зниження продуктивності праці, звільнення з виробництва значної кількості працівників відбуваються значної зміни в організації праці та її оплати.
На кожному підприємстві, галузі, в Україні має бити реальна й договірна інформація про трудомісність вироблюваної продукції, про нарахування заробітної плати.
Як соціально-економічна категорія заробітна плата являє собою певну частину прибутків громадян, що фінансується в грошовій формі, в структурі національного прибутку країни. Як відомо з доходів громадяни виплачують прибутковий податок. За цим показником можна про аналізувати, як йде справа з прибутком населення України.
Отже, економічне становище країни, залежить від економічного становища громадян. Відповідно ст..43 Конституції України змістом правв на працю є можливість заробляти собі на життя працею, яку кожен вільно обирає, або на яку вільно погоджується. Для того щоб можна стабільно підтримувати економічне становище своє особисто та своїх рідних, а одночасно і економіку України.
Потрібно зазначити, що частина заходів з захисту прав працівників на оплату праці вже реалізовано в законодавстві. Прийняті законодавчі акти про індексацію грошових доходів населення , а також про порядок компенсації заробітної плати у зв'язку з порученням термінів її виплати.
До організаційно-правових засобів реалізації реформи відносять посилення ефективності механізму договірного регулювання оплати праці між роботодавцями і найманими працівниками через акти соціального партнерства; підвищення частки тарифу в середній заробітній платі до 50 - 60 %; посилення державного регулювання оплати праці стосовно підприємств і організацій державної форм власності.
Отож, я вважаю щоб в Україні питання пов'язані з оплатою праці нормувалися (реалізовувалися) швидко, якісно та продуктивно їй потрібно брати приклад з іноземних країн, і прагнути до вдосконалення правового регулювання оплати праці. Знаходити ту "золоту серединку" між державною та договірною сферами регулювання оплати праці, яка б задовольняла як роботодавця так і працівника, і відповідала всім вимогам законодавства. З часом Україна подолає всі економічні та правотворчі проблеми і питання оплати праці буде нормоване відповідно до всі іноземних стандартів.
Список використаної літератури
1.Конституція України: Офіц. текст: Коментар законодавства України про права та свободи людини і громадянина: Навч. посіб./ Авт.-уклад. М.І. Хавронюк. - 2-ге вид., переробл. і допов. - К.: Видавництво А.С.К., 2003.-384 с. (Нормативні документи та коментарі).
2. Про оплату праці: Закон України від 1 травня 1995 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1995. -- № 17.
3.Про компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв'язку з порушенням строків їх виплати: Закон України від 19жовтня 2000 р. №2050-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. - 2000. -- № 49. - Ст..422.
4. Про мінімальний споживчий бюджет: Закон України від 3 липня 1991 р. № 1284-XII // Відомості Верховної Ради України. - 1991. -- №42. - Ст..553.
5. Про колективні договори і угоди: Закон України від 1 липня 1993 р., // Відомості Верховної Ради України. - 1993 р.
6. Про перелік товарів, не дозволених для виплати для виплати заробітної плати натурою: Постанова Кабінету Міністрів України від 3 квітня 1993 р. №244 // Зібрання Постанов Уряду України. - 1993. -- № 9. - Ст..183.
7. Про умови і розміри плати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об'єднання державних підприємств: Постанова Кабінету Міністрів України від 19 травня 1999 р. № 859 // Законодавство України про працю: Зб. нормат. Актів / Упорядник В.Вакуленко. - К., 1999. - Книга 2. -С. 522.
8. Про упорядкування умов оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери: Постанова Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2001 р. №134 // Офіційний вісник України. - 2001. -- № 7. - Ст.. 278.
9.Про концепцію дальшого реформування оплати праці в Україні: Указ Президента України від 25 грудня 2000 р. № 1375-2000 // Праця і зарплата. - 2001. -- №2. - Січень.
10. Конвенции и рекомендации, принятые Международной конференцией труда в 1919 - 1956 гг. - Женева (БМТ), 1991. - Т. 1. - С. 946.
11. Науково-практичний коментар до законодавства України про працю / Б. С. Стичинський, І. В. Зуб., В. Г. Ротань. - С. 460.
12. Цивільний кодекс України. - К.: Істина, 2003. - С. 341.
13. Макконнел К. Р., Брю С. Л. Економіка. - М., 1992. - Т. 2. - С. 156.
14. Трудове право України: Підручник / За ред.. Н. Б. Болотіної, Г. І. Чанишевої. - С.298.
15. Трудове право України: Академічний курс : Підруч. Для студ. Юрид. Спец. Вищ. Навч. зал./ П. Д. Пилипенко, В. Я. Буряк, З. Я. Козак та ін.; За ред.. П. Д. Пилепенка. - К.: Концерн "Видавничий Дім "Ін Юре", 2004. - 536 с.
16. Трудове право України: Підручник. / За ред. Прокопенко В. І. - Х.: Фірма "Консул", 1998. - 480 с.
17. Праця і зарплата. - 2003. -- №10. - Березень.
Додаток № 1
Додаток №2
Витяг з типової форми контракту з працівником
Оплата праці та соціально-побутове забезпечення працівника
9. За виконання обов'язків, передбачених цим контрактом, працівнику встановлюється:
Посадовий оклад (тарифна ставка, відрядна розцінка) у розмірі _____________ на місяць або у розмірі_________ за 1 годину роботи;
Надбавка (доплата та інші виплати)
(вказати види доплат, надбавок тощо)
У розмірі _________( у№ до тарифної ставки, посадового окладу).
10. У разі використання працівником власного автомобіля для службових поїздок йому встановлюється компенсація
(вказати вид, розмір)
11. Працівнику надається щорічна оплачу вальна відпустка тривалістю:
Основна_______днів,
Додаткова__________днів.
До щорічних відпусток оплачується матеріальна допомога у розмірі _________________________________________________________________________
12. Додаткові пільги, гарантії, компенсації:
(за необхідності вказати, які з них надаються за рахунок коштів роботодавця)

 
 

Цікаве

Загрузка...