WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Принципи господарського процесуального права, елементи позову, предмет, підстава, зміст. - Контрольна робота

Принципи господарського процесуального права, елементи позову, предмет, підстава, зміст. - Контрольна робота

суд вимога позивача до відповідача, про захист порушеного або оспорюваного суб'єктивного права чи охоронюваного законом інтересу, яка здійснюється у визначеній законом процесуальній формі.
Господарське процесуальне законодавство закріплює право кожної заінтересованої особи звернутися в господарський суд з вимогою про захист свого порушеного або оспорюваного права й законного інтересу. Господарський суд розглядає спір про права, якщо такого спору немає, не може бути й позовного провадження господарськогопроцесу.
Подання позову відбувається шляхом подання позовної заяви у письмовій формі в господарський суд (ст.54 ГПК). Правова природа позову як процесуального захисту якраз і полягає в тому, щоб господарський суд прийняв позовну заяву у визначеному процесуальному порядку, перевірив законність і обґрунтованість цієї матеріально-правової вимоги до однієї особи до другої, які стають сторонами процесу і між якими іде спір про права.
Позов - це єдине поняття з двома сторонами, невід'ємно пов'язаними між собою, без кожної з яких не може бути позову:
- процесуально-правова - звернення до господарського суду про розв'язання спору, який виник по суті, й про захист порушеного або оспорюваного права чи охоронюваного законом інтересу;
- матеріально-правова - спірна матеріально-правова вимога позивача до відповідача, яка вказана в позовній заяві та підлягає розгляду по суті у встановленому законом порядку.
Для того щоб позов мав можливість виконати роль засобу порушення судового провадження, він повинен мати певні складові частини (елементи). Ці елементи позову визначають зміст судової діяльності та індивідуалізують позов. За ними проводиться класифікація позовів на види, встановлюються межі судового розгляду й предмет доказування. Елементи позову мають важливе значення для вирішення суддею питання про прийняття заяви, для організації захисту відповідача проти позову, що є важливим для забезпечення реалізації принципу змагальності сторін у судовому процесі. Вони також визначають суть вимог, на які суд повинен дати відповідь у рішенні.
Позов складається з трьох частин (елементів) - предмет, підстава та зміст.
1. Предмет позову. Предметом позову слід вважати конкретну матеріально-правову вимогу позивача до відповідача, яка випливає зі спірного матеріально-правового відношення і з приводу якого господарський суд повинен прийняти рішення по справі. Законодавством передбачається, що в позовній заяві повинна бути вказана вимога позивача з посиланням на закон, а якщо позов подано до кількох відповідачів - вимоги щодо кожного з них (п.4 ст.54 ГПК України). Ці вимоги позивача до відповідача повинні ґрунтуватись на фактичних обставинах по справі. Закон вимагає, щоб у позовній заяві були вказані обставини, на яких ґрунтується позовна вимога, та щоб позивач вказав спірне правовідношення, зробив посилання на законодавство (п.5 ст.54 ГПК України). Правильне визначення предмету позову має важливе практичне значення, а саме: визначає суть вимоги, на яку суд повинен дати відповідь у своєму рішенні, підвідомчість цієї справи, проводить класифікацію на окремі категорії справ.
2. Підстава позову. Це обставини, якими позивач обґрунтовує свої вимоги. Такі обставини складають юридичні факти, які тягнуть за собою певні правові наслідки. Підставу позову становлять фактична й правова підстави. Фактична підстава позову - це юридичні факти, на яких ґрунтуються позовні вимоги позивача до відповідача. Як правило, підстава має складний фактичний склад. Ці юридичні факти, фактичні обставини складають фактичну підставу позову. Правова підстава позову - це посилання в позовній заяві на закони та інші нормативно-правові акти, на яких ґрунтується вимога позивача. Правильне встановлення підстави позову визначає межі доказування, є гарантією прав відповідача на захист проти позову.
3. Зміст позову. Це вид судового захисту, якого потребує позивач від суду. Зважаючи на процесуальну мету, яку має позивач, подаючи свою вимогу до відповідача, тобто залежно від характеру матеріально-правової вимоги, яку подає позивач до відповідача, позови поділяються на певні види. Згідно ст.6 ЦК України позивач може просити суд винести рішення: про визнання права, про відновлення становища, яке існувало до порушення права, і припинення дій, які порушують право; про присудження до виконання обов'язку в натурі; про відшкодування моральної шкоди; про припинення або зміну правовідношення; про стягнення з особи, яка порушила право, заподіяних збитків, а у випадках, передбачених законом або договором - неустойки, штрафу, пені чи іншими засобами, передбаченими законодавством. Позов про визнання має на меті захист інтересів позивача, який вважає, що має певні суб'єктивні права, але вони оспорюють ся іншою особою. Позов про присудження містить вимогу позивача визнати його певні суб'єктивні права, відповідно до яких відповідач повинен здійснити певні дії (так званий виконавчий позов). Позов про перетворювання спрямований на припинення, зміну іноді виникнення нового матеріального правовідношення.
Усі елементи позову знаходяться між собою в тісному зв'язку. Юридичні факти, які підтверджують суб'єктивне матеріальне право і є підставою позову, визначають у той же час юридичну природу матеріально-правової вимоги, яка складає предмет позову. Водночас матеріально-правова вимога зумовлює процесуальну форму захисту - зміст позову.
Список використаної літератури:
1. Конституція України від 28 червня 1996 р. - К.: Інститут законодавства Верховної Ради України, 1996.
2. Господарський процесуальний кодекс України від 6 листопада 1991 р. (зі змінами та доповненнями). Наук.-практ. коментар. Під ред. Притика Д.М. - Х.: Консум, 2003.
3. Господарський процесуальний кодекс з постатейними матеріалами. Укладач В.Е.Беляневич. - К.: Юстиніан, 2002.
4. Закон України "Про судоустрій України" від 7 лютого 2002 року // ВВР України, 2002, №27-28, ст.180.
5. Понікаров В.Д. Господарське законодавство. - Х.: Інжек, 2004.
6. Балюк І.А. Господарське процесуальне право. - К.: КНЕУ, 2002.
7. Чернадчук В.Д., Сухонос В.В. Основи господарського процесуального права. - Суми: Університетська книга, 2003.
8. Камлик М.І. Господарське законодавство України: правове регулювання господарських відносин. - К.: Атіка, 2002.
9. Притика Д.М., Тітов М.І. та ін. Арбітражний процес: Навч.посібник. - Х.: Консум, 2001.
10. Вирішення господарських спорів: Застосування норм матеріального права в роз'ясненнях і листах Вищого господарського суду України. За заг.ред. Д.М.Притики. - К.: Юстиніан, 2002.
11. Збірник інформаційних листів Вищого господарського суду України. Д.М.Притика. - К.: Вид.дім "Ін Юре", 2004.

 
 

Цікаве

Загрузка...