WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Гарантійні та компенсаційні виплати - Курсова робота

Гарантійні та компенсаційні виплати - Курсова робота

службу, не враховуючи часу проїзду до місця постійного проживання.
У цих випадках для поновлення на попередній роботі (посаді) звільненого з військової служби військовослужбовця чи відчисленого через зазначені підстави курсанта військового навчального закладу власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган вправі на підставах, передбачених п. 6 ст. 40 КЗпП, в установленому порядку розірвати трудовий договір з працівником, що був прийнятий на роботу (посаду), яку раніше виконував громадянин, звільнений з військової служби. У разі відмови в наданні останньому попередньої роботи, він може звер-нутись до районного (міського) суду з позовом про поновлення на роботі.
Законом (ст. 29) установлено також, що за військовозобов'язаними, призваними на збори, зберігаються на весь період зборів, включаючи час проїзду до місця їх проведення і назад, місце роботи, займана посада та середній заробіток. Збереження середнього заробітку здійснюється за рахунок коштів Міністерства оборони Українита інших військових формувань. Зазначені особи не підлягають звільненню з роботи з ініціативи власника (уповноваженого органу) підприємства, установи, організації незалежно від підпорядкування і форм власності, крім випадків повної ліквідації останніх.
Якщо військовозобов'язаний захворів під час зборів і продовжує хворіти після їх закінчення, за ним зберігаються місце роботи, посада, а з дня закінчення зборів замість заробітної плати виплачується допомога по тимчасовій непрацездатності відповідно до чинного законодавства. За військовозобов'язаними, які тимчасово не працювали на день залучення до зборів, зберігається право на виплати, передбачені законодавством про зайнятість. За весь період зборів, включаючи час проїзду до місця прове-дення зборів і назад, цим військовозобов'язаним виплачується грошове забезпечення у розмірі мінімальної заробітної плати за місцем проходження зборів.
Трудові гарантії є і для тих громадян, які проходять альтернативну службу замість військової. Законом України "Про альтернативну (невійськову) службу" (ст. 3) передбачено, що за громадянином, який проходить альтернативну службу, зберігається попередня робота (посада), яку він виконував (займав) до призову, а в разі її відсутності - інша рівноцінна робота (посада) на тому ж або, за згодою працівника, на іншому підприємстві, в установі, організації. Він користується переважним правом на залишення на роботі при скороченні чисельності або штату працівників протягом двох років з дня звільнення з альтернативної служби.
У випадку відмови у працевлаштуванні особа, яка звільнилась із строкової військової чи альтернативної служби, може згідно із ст. 232 КЗпП звернутись до районного (міського) народного суду з позовом до підприємства, установи, організації про укладення трудового договору (надання роботи).
Попередня робота (посада) в цих випадках надається, якщо вона є вакантною або коли її виконує (займає) особа, з якою укладено строковий трудовий договір на період проходження служби працівником, призваним на строкову військову чи альтернативну службу.
2.3. Гарантії і компенсації щодо проїзду у разі направлення на роботу в іншу місцевість
Працівники мають право на відшкодування витрат та одержання інших компенсацій у зв'язку з переведенням, прийняттям або направленням на роботу в іншу місцевість.
Відповідно до ст. 120 КЗпП працівникам у разі переведення їх на іншу роботу, коли це зв'язано з переїздом в іншу місцевість, виплачуються: вартість проїзду працівника і членів його сім'ї; витрати по перевезенню майна; добові за час перебування в дорозі; одноразова допомога на самого працівника і на кожного члена сім'ї, який переїжджає; заробітна плата за дні збору в дорогу і влаштування на новому місці проживання, але не більше шести днів, а також за час перебування в дорозі.
Працівникам, які переїжджають у зв'язку з прийняттям їх (за попередньою домовленістю) на роботу в іншу місцевість, виплачуються компенсації і надаються ті ж гарантії, крім виплати одноразової допомоги, яка цим працівникам може бути виплачена за погодженням сторін.
Розміри компенсцій, порядок їх виплати та надання гарантій зазначеним особам, а також гарантії і компенсації особам у разі переїзду в іншу місцевість у зв'язку з направленням на роботу за розподілом після закінчення навчального закладу, аспірантури, клінічної ординатури або у разі організованого набору, встановлюються законодавством.
Чинними нормативними актами, зокрема, встановлено, що у разі переведення працівників на іншу роботу або направлення на роботу після закінчення навчальних закладів, аспірантури чи клінічної ординатури, якщо це зв'язано з переїздом в іншу місцевість, виплачується одноразова допомога на самого працівника і на кожного члена сім'ї, що переїздить. Передбачено й ряд інших гарантій. Наприклад, надання житла молодим спеціалістам.
2.4. Гарантії і компенсації щодо службових відряджень та в разі направлення для підвищення кваліфікації
Відповідно до статей 121 і 122 КЗпП працівникам, які направляються у відрядження, виплачуються: добові за час перебування у відрядженні, вартість проїзду до місця призначення і назад та витрати по найму жилого приміщення в порядку і розмірах, встановлених законодавством.
За відрядженими працівниками зберігаються протягом усього часу відрядження місце роботи (посада) і середній заробіток. Останнє також поширюється на осіб, які направляються для підвищення кваліфікації.
Таке питання значною мірою регулюється підзаконними актами. Так, Кабінет Міністрів України 4 березня 1996 р. прийняв постанову № 287 "Про затвердження Положення про умови матеріального забезпечення осіб, направлених за кордон на навчання, стажування, для підвищення квалі-фікації".
Положенням (п. 8) установлено: за працівниками, направленими за кордон на навчання, зберігаються місце роботи (посада) або місце навчання та середня заробітна плата (стипендія). Середня заробітна плата (стипендія) розраховується за два останніх календарних місяці до направлення за кордон.
2.5. Гарантії для працівників, що направляються на обстеження до медичних закладів, та для донорів
Відповідно до статей 123, 169 і 191 КЗпП України за час перебування в медичному закладі на обстеженні за працівниками, зобов'язаними проходити таке обстеження, зберігається середній заробіток за місцем роботи.
Слід мати на увазі, що власник або уповноважений ним орган зобов'язані за свої кошти організувати проведення попереднього (при прийнятті на роботу) і періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах зі шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де с потреба у професійному доборі, а також щорічного обов'язкового

 
 

Цікаве

Загрузка...