WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Відповідальність в Конституційному праві України - Курсова робота

Відповідальність в Конституційному праві України - Курсова робота

припиняє повноваження Верховної Ради України, якщо протягом тридцяти днів однієї чергової сесії пленарні засідання не можуть розпочатися;
Відповідальність народного депутата: (ст. 81 чч. 3,4) дострокове припинення повноважень народного депутата у зв'язку з набранням законної сили обвинувального вироку.
(ст.79 п. 5) Відмова скласти присягу має наслідком втрату депутатського мандату.
Відповідальність Президента України: (ст. 111) Президент України може бути усунений з поста Верховною Радою України в порядку імпічменту у разі вчинення ним державної зради або іншого злочину. [вся процедура імпічменту викладена у статті].
Відповідальність Кабінету Міністрів України: (ст. 115 ч.4) Прийняття ВР України резолюції недовіри КМУ має наслідком відставку КМУ.
Відповідальність суддів: (ст. 126 ч. 5. пп. 4,5,6) суддя звільняється з посади органом, що його обрав або призначив, у разі: порушення суддею вимог щодо несумісності; порушення суддею присяги; набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього;
Значення конституційно-правової відповідальності. У сучасній Україні проблема конституційно-правової відповідальності набуваєнадзвичайної ваги і значення.
Це зумовлено передусім характером політичних, економічних, соціальних та цілим рядом інших процесів у нашій країні. Політизація мас, відмова від тоталітарної системи та поворот до прогресивних, демократичних відносин, перебудова системи органів державної влади, розбудова незалежності України - все це зумовлює реальну необхідність створення нових механізмів забезпечення реалізації повновладдя українського народу.
Одним із таких механізмів є і конституційна (державно-правова) відповідальність, яка, будучи кваліфікаційною ознакою конституційного права, проникає в усі сфери суспільного життя, охороняючи найважливіші суспільні відносини [8, ст.59].
ВИСНОВКИ
Отже, конституційно-правова відповідальність - передбачений нормами конституційного права специфічний обов'язок суб'єктів конституційного права переносити особисті чи матеріальні незгоди за скоєне правопорушення, який виступає як засіб забезпечення норм конституційного права, часто має чітко виражений політичний характер, реалізує інтереси особливого кола суб'єктів через спеціальний механізм реалізації та втілення в життя; має цілу низку санкцій.
Існують різні критерії класифікації конституційно-правової відповідальності. найбільш поширені:
За формою реалізації конституційно-правова відповідальність поділяється на: пряму (безпосередню) - передбачену безпосередньо нормами конституційного права, та непряму (опосередковану) - передбачену нормами інших галузей права.
Конституційно-правову відповідальність можна також класифікувати за суб'єктами.
Суб'єктами конституційно-правова відповідальності можуть бути:
- держава. Такий висновок випливає із аналізу ч.2 ст. 3. Конституції, в якій сказано, що "держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави", тому невиконання взятих на себе державою зобов'язань повинно тягти за собою конституційно-правову відповідальність.
- органи державної влади
- органи місцевого самоврядування
- громадські об'єднання: політичні партії і громадські організації
- посадові особи - депутати
- фізичні особи: громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства
Згідно з таким поділом суб'єктів можна розробити структуру законопроекту за принципом: кожному суб'єкту відповідає розділ з такою ж назвою. (напр. "Відповідальність Держави", "Відповідальність вищих органів державної влади", "Відповідальність посадових осіб" тощо.)
Згадавши суб'єкт конституційно-правової відповідальності, логічно було б згадати об'єкт і об'єктивну сторону конституційно-правової відповідальності.
Об'єктом конституційно-правової відповідальності є відносини, що регламентуються нормами даної галузі права, сутність яких полягає в тому, що це фундаментальні відносини, в основі яких лежить практика народовладдя. Об'єктом правопорушення можуть бути, наприклад, владовідносини у сфері реалізації прав і свобод громадян, видання актів державних органів, виборчих прав громадян тощо.
Об'єктивна сторона порушення за конституційним правом є протиправною поведінкою суб'єкта, яка не відповідає вимогам норм конституційного права України.
Особливістю цього елемента складу правопорушення є те, що законодавець лише в найбільш узагальненому вигляді, вказуючи лише на родові ознаки, визначає об'єктивні підстави відповідальності.
Другою особливістю об'єктивної сторони даного виду правопорушення є те, що, оскільки в конституційному праві відсутні чітко виражені формалізовані критерії складу правопорушення (як, напр. у кримінальному праві), його об'єктивна сторона закріплюється найчастіше в конкретній регулятивній нормі, яка визначає правове положення винного суб'єкта. Цей факт ще раз підтверджує необхідність створення закону "Про конституційну відповідальність".
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. Конституція України: Прийнята на 5-тій сесії ВРУ 28 червня 1996 року. - К.: Юрінком, 1996.
2. Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні". - К., 2001.
3. Коментар до Конституції України: Підруч. Вид. ІІ, доповнене / За ред. В.В.Копєйчикова. - К., 1998.
4. Конституційне право України /за ред. док. юр. наук проф. В.Ф.Погорілка. - К., 1999.
5. Конституційне право України / За редакцією Ю.М.Тодики і В.С.Журавського. - К., 2002.
6. Кравченко В.В. Конституційне право України. Навч. посібник. Ч.1. - К., 2000.
7. Кушніренко О.Г., Слінько Т.М., Веніславський В.Ф. Конституційне право України в схемах і дефініціях. - Х., 2003.
8. Основи конституційного права України. Підруч. Вид. ІІ, доповнене / За ред. В.В.Копєйчикова. - К., 2000.
9. Основи правознавства / За ред. І.Б.Усенка. - К.; Ірпінь: ВТФ "Перун",
2003. - 416 с.
10. Опришко В. Конституція України - основа розвитку законодавства //
Право України. - 2002. - № 8.
11. Охримович Ю. Теорія права. - К., 1998.
12. Скакун О.Ф.Теорія держави і права: Підручник / Пер. з рос. - Харків: Консум, 2001.
13. Теория государства и права / Под ред. В.М.Корельского и В.Д.Перевалова. - М., 1997.
14. Тодика Ю.М. Конституція України: проблеми теорії і практики: Монографія. - Х., 2000.
15. Тодыка Ю.Н. Конституционное право Украины: отрасль права, наука, учебная дисциплина. - X., 1998. - С. 118-120; Конституційне право України / За редакцією В.Ф.Погорілка, Ю.М.Тодики. - К., 1999.
16. Чудаков М.Ф. Конституционное (государственное) право зарубежных стран. - Минск, 2001.
17. Фрицький О.Ф. Конституційне право України. - К., 2002.

 
 

Цікаве

Загрузка...