WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Юридична деонтологія: історичний аспект, поняття та загальна характеристика, структура, завдання, підходи - Реферат

Юридична деонтологія: історичний аспект, поняття та загальна характеристика, структура, завдання, підходи - Реферат

професійного та особистого порядку, висвітлює етичну сторону діяльності юриста, враховуючи спеціалізацію юридичної професії;
- юридичною деонтологією вивчаються система, форми, методи та засоби підготовки висококваліфікованих юристів-професіоналів;
- характерною ознакою можна назвати також те, що це молода за віком юридична наука, яка знаходиться на стадії свого становлення та поступово набуває заслуженого авторитету в системі юридичних знань. [1, с.13].
ІІІ. Характеризуючи предмет навчальної дисципліни, слід звернутися до визначення науки "юридична деонтологія", в якому говориться, що це система загальних наукових знань про юридичну науку та юридичну практику, про вимоги до працівників юридичної сфери та систему формування професійних та особистих якостей працівників. Ці компоненти і являються головними складовими предмету навчальної дисципліни. Таким чином предметом юридичної деонтології можна вважати оптимальний звіт правил, норм-рекомендацій, норм0вимог. Норм-дозволів, які в сокупності визначають соціально-правовий режим юриста у спілкуванні з колегами і клієнтами, його професійну поведінку в процесі практичної юридичної діяльності.
Предмет юридичної деонтології пройшов довготривале встановлення і розвиток в нашій державі. Це одна із "наймолодших" юридичних наук. Причина перш за все об'єктивні вони пов'язані з тим що більш ніж 70 років наша держава перебувала в складі колишнього СРСР - авторитарно-тоталітарної держави, яка систематично нехтувала і порушувала права людини, яка утверджувала вседозволеність і свавілля чиновників, державних службовців і зрозуміла що в таких умовах юридична деонтологія не могла розвиватися.
У визначенні структури предмету юридичної деонтології є певна логіка, яка передбачає наступне:
1. Вступ до курсу - характеризує навчальну дисципліну в цілому у співвідношенні до відповідної юридичної науки, визначаються обсяги необхідних знань, їх практична значимість.
2. У наступному розділі відбувається ознайомлення з юридичною діяльністю та її основними формами прояву.
3. Окремим блоком розглядається особа юристи, його особисті якості через призму окремих напрямків професійної діяльності та особливостей юридичної професії взагалі.
4. До структури курсу входять питання змісту та об'єктивів впливу юридичної діяльності, що також характеризує її в різних аспектах.
5. Необхідним моментом є також висвітлення нормативної основи здійснення професійної діяльності юристів, що в правовому аспекті має особливе значення.
6. І на завершальному етапі вивчення курсу відбувається ознайомлення із особливостями роботи за окремими спеціальностями в межах юридичної професії [1, с.18-19].
Отже структурою можна визначити як сукупність нормативів культури юриста, а саме: правової, етичної, психологічної, політичної, економічної екологічної, естетичної, інформаційної. Саме така структура закладена в основу курсу юридичної деонтології, як навчальної дисципліни.
Завдання необхідні для орієнтації в навколишньому світі, а також для пояснення передбачення подій, для планування і реалізації одержання нових знань.
Поряд з іншими навчальними дисциплінами в єдиній системі підготовки фахівців наука юридична деонтологія виконує як загальні освітянські завдання. Так і специфічні, що обумовлюються особливостями структури та змісту предмету. Серед них слід назвати такі:
" Організаційно підготувати студентів до участі у навчальному процесі, поставити основні навчальні завдання, цілі та засоби їх досягнення.
" Ознайомити з особливостями сфери здійснення юридичної діяльності, як одного із видів соціальної діяльності, що відбувається у сфері права.
" Висвітлити характерні риси практичної діяльності юристів за окремими напрямками спеціалізації юридичної роботи.
" Розкрити роль юридичної науки у здійсненні практичної діяльності, охарактеризувати систему наукових юридичних знань, їх сучасний стан, перспективи розвитку, а також систему наукових юридичних установ.
" Ознайомити студентів з організацією та фунціонуванням системи юридичної освіти в Україні, особливостями здійснення процесу навчання та правового виховання.
" Охарактеризувати всебічну особу юриста як теоретичну модель професіонала шляхом визначення системи професійних та особистих якостей, сформульованих в нормах нормативно-правового та морально походження.
7. Зміцнити світоглядну та громадянську позицію майбутніх правозахисників, підготувати їх психологічно до самостійної напруженої та відповідальної роботи на користь суспільства та держави. [4, с.15-16].
Завдання юридичної деонтології тісно пов'язані з її метою: дати майбутньому юристу-професіоналу уявлення про зміст і вимоги, які ставляться до обраної професії. А також з функціями такими як: онтологічна, евристична, прогностична, методологічна, ідеологічна, політична, метрологічна, ідеологічна, політична, прикладна. Отже завдання юридичної деонтології є дуже важливим як для держави і суспільства, так і для самого юриста. Тому, що вона вчить юриста - професіонала правильно розуміти професійний обов'язок;
- визначити нормативи поведінки юриста необхідні дл ефективної професійної діяльності;
- сприяти гуманізації юридичної діяльності, виключити формальне здобуття знань;
- своєчасно виявити деформації вюридичній практиці;
- розкрити степінь втягнення юриста в політичну діяльність;
- виявити значення міжнародних норм для здійснення професійної діяльності;
- стимулювати юриста до підвищення рівня своєї професійної правової культури.
V. Особливості методології викладення курсу юридичної деонтології багато в чому залежать від ряду факторів, серед яких знаходяться такі: кількість годин, виділених на вивчення дисципліни; особливості авторського бачення окремих проблем деонтологічного походження; логіка подання матеріалу; виконання тих чи інших аспектів висвітлення проблеми.
Одним із найбільш розповсюджених підходів щодо бачення методики викладання курсу - це висвітлення питань моралі, моральної культури юристів у співвідношенні до інших можливих компонентів загальної культури, а також характеристика окремих видів юридичних спеціальностей.
Більш ґрунтовним підходом до формування навчального курсу слід назвати підхід, в якому професія юриста розглядається крізь призму її ролі та соціального призначення на сучасному етапі, юридичні спеціальності висвітлюються не тільки через основні завдання та функції, а з урахуванням якостей особистого та професійного порядку. Методика викладення матеріалу заснована на діяльностному підході до розуміння основних складових предмета. Головним вважається практична націленість матеріалу в тому розумінні, що основою всіх теоретичних міркувань залишається практична юридична діяльність юристів-професіоналів.
Однак, її висвітлення було б неповним, якщо не вдатися до осмислення інших сфер юридичної діяльності - сфери наукового дослідження та сфери юридичної освіти.
Таким чином, складаються три основні сфери здійснення юридичної діяльності - наука, освіта, практика, що і було взято за основу у формуванні програми курсу.
Діяльністний підхід дає змогу розкрити звичні для нас явища не тільки в статуті, а й в динаміці, що передбачає вивчення особливостей юридичної процедури, поетапності процесу, визначення гарантії, принципів, зовнішніх та внутрішніх факторів впливу тощо. Він дозволяє побачити юриста, юридичну установу в дії, уявити себе в якості учасника тих чи інших відносин здійснення права. методологічно виправданим є звернення до практичного звернення юристів зарубіжних країн, що також було використано в нашій країні. Шляхом порівняльного аналізу можна оцінити якісь правові роботи в нашій країні та за її межами, побачити існуючі недоліки, можливості вдосконалення, пристосування до умов життя в Україні та націлити себе на відповідну роботу.
ЛІТЕРАТУРА
1. Гусарєв С.Д., Тихомиров О.Д. Юридична деонтологія. - К.: ВІРА-Р, 2002-506 с.
2. Сливка С. Юридична деонтологія. Підручник Вид.2-е, перероб. і доп. - К.: Атака, 2003.-320с.
3. Скакун О.Ф. Юридическая деонтологія. Учебник.-Харьков. Эспадав, 2002. -504 с.
4. Гусарєв С.Д. Тихомиров О.Д. Юридична деонтологія. - К. ВІРА -РК, 200- 506 с.
5. Сливка С.С. Юридична деонтологія. Львів. 1996. - 406.
6. Горшенев В.М. Бенедикт Й.В. Юридическая деонтология. Учеб. пособие. К., 1988. - 80 с.
7. Горшенев В.М. Скакун О.Ф., Подберезький М.К. Теорія держви і права. - Харків, 1996. - 302с.
8. Сливка С.С., Юридична деонтологія: навчально-методичний посібник. Рівне, 1997, 108 с.
9. І.В. Бризгалов. Юридична деонтологія. Київ, 1998. - 42 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...