WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Поняття соціального захисту в Україні, пенсійне забезпечення в Україні, поняття та юридична природа обставин, що викликають злочинність діяння. (контр - Реферат

Поняття соціального захисту в Україні, пенсійне забезпечення в Україні, поняття та юридична природа обставин, що викликають злочинність діяння. (контр - Реферат

для отримання пенсії за віком чоловіки повинні досягти 60-річного віку і стаж роботи не менше як 25 років, а жінки - відповідно 55-річний вік і стаж роботи не менш як 20 років. Такий вікові встановлені для тих, хто працював на посадах і мав професії із звичайними умовами праці.
Багато категорій працівників мають право на пенсію на пільгових умовах. Зокрема, такою пільгою можуть скористатися працівники, що зайняті на роботах з особливо шкідливими та важкими умовами праці. Перелік таких робіт визначено в так званих списках №1 та №2. За списком №1, працівники мають право піти на пенсію на 10 років раніше, тобто жінки - при досягненні 45 років, чоловіки - 50 років. За умови наявності стажу роботи у шкідливих умовах для жінок 7 років 6 місяців, при загальному трудовому стажі 15 років, для чоловіків - 10 років у шкідливих умовах праці, при загальному трудовому стажі 20 років. За списком №2, працівники мають право на призначення пенсії на 5 років раніше, тобто при досягненні жінками 50 років, чоловіками 55 років, за умови наявності стажу роботи у шкідливих умовах праці для жінок - 10 років (при загальному трудовому стажі 20 років), а для чоловіків - 12 років 6 місяців (при загальному трудовому стажі 25 років). Відсутність одного з означених критеріїв призначення пенсії на пільгових умовах приводить до втрати права на пенсії на цих умовах.
Крім цього законодавством передбачено й інші підстави для призначення пенсії на пільгових умовах. В одних випадках ці підстави виступають як спеціальні юридичні підстави надання права на пенсію за віком, а в інших - у вигляді додаткових вимог до спеціального стажу роботи. Наприклад, спеціальною юридичною підставою для пільгового забезпечення є Чорнобильська катастрофа, від якої постраждали громадяни, які були ліквідаторами наслідків цієї аварії або потерпілі від неї. Також спеціальними юридичними підставами для призначення пенсії на пільгових умовах є соціальний статус окремих категорій громадян, наприклад учасник і інваліди війни і сім'ї загиблих, багатодітні матері та матері інвалідів з дитинства. На питаннях соціального захисту цих категорій населення ми спинимося далі.
Пенсія по інвалідності є одним з видів соціального захисту непрацездатних громадян. Пенсії з інвалідності призначаються особам, які повністю або частково втратили здоров'я, незалежно від того, коли настала інвалідність - у період роботи, до влаштування на роботу, чи після припинення роботи.
Пенсії по інвалідності можна визначити як щомісячні грошові виплати з Пенсійного фонду, що призначаються у випадках встановлення медичним органом групи інвалідності особі з повною чи частковою втратою працездатності.
Пенсіям по інвалідності притаманні всі загальні риси, характерні для інших видів пенсій, - призначаються на тривалий час чи безстроково, виплачуються щомісячно в грошовій формі, розмір залежить від заробітку і обумовлений трудовою діяльністю людини.
Умовою призначення цього виду пенсі є встановлення інвалідності, тобто втрати працездатності, або її частини - стійке порушення функції організму, що призводить до необхідності припинити професійну діяльність чи змінити умови праці.
Інвалідність як правова категорія непрацездатності закріплена в законодавчих актах, зокрема Закон України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" визначає інвалідом особу зі стійким розладом функції організму, зумовленим захворюванням, наслідком травм або з уродженими дефектами, що призводить до обмеження життєдіяльності, до необхідності в соціальній допомозі й захисті. Інвалідність як міра втрати здоров'я визначається шляхом експертного обмеження в органа медико соціальної експертизи Міністерства охорони здоров'я України.
Пенсії по інвалідності бувають двох видів залежно від причин настання інвалідності:
1) внаслідок трудового каліцтва чи професійного захворювання;
2) внаслідок загального захворювання (у тому числі не пов'язаних з роботою, наприклад інвалідність з дитинства).
Перший вид пенсій призначається незалежно від стажу роботи. Другий - залежить від стажу роботи, але він не такий великий як при призначенні пенсії за віком і носить суто умовний характер. Призначення пенсії по інвалідності внаслідок загального захворювання залежить від віку інваліда:
Вік Стаж роботи, років
До досягнення 23 років 1
Від 23 років до досягнення 26 років 2
Від 26 років до досягнення 31 року 3
Від 31 року до досягнення 36 років 5
Від 36 років до досягнення 41 року 7
Від 41 року до досягнення 46 років 9
Від 46 років до досягнення 51 року 11
Від 51 року до досягнення 56 років 13
Від 56 років до досягнення 61 року 14
Від 61 року і старші 15
Як виключення із загального правила ст. 25 Закону "Про пенсійне забезпечення" передбачено, що трудовий стаж не потрібний особам, які стали інвалідами внаслідок захворювання в період роботи чи після її припинення до досягнення 20-річного віку. Цим особам пенсій з інвалідності призначаються незалежно від стажу роботи.
Пенсії по інвалідності призначаються не залежно від того, коли наступила інвалідність: у період роботи, до працевлаштування на роботу чи після припинення роботи.
Призначення пенсій по інвалідності має свої особливості залежно від специфіки трудової діяльності особи. Наприклад, такі особливості встановлено для призначення пенсій по інвалідності для учасників ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, співробітників органів внутрішніх справ, військовослужбовців і для деяких інших осіб.
Під пенсією, що призначається в разі втрати годувальника, розуміють щомісячні виплати Пенсійного фонду, що призначається у зв'язку з втратою годувальника непрацездатним членам його сім'ї, які перебували на утриманні померлого. Розмір такого виду пенсії залежить від минулого заробітку померлого. Головною особливістю цього виду пенсії є те, що пенсійне забезпечення членів сім'ї носить похідний характер від права на пенсію іншої особи, яка була годувальником. Смерть позбавляє сім'ю померлого доходів від його професійної діяльності, тому держава приймає на себе компенсацію втрати засобів існування. Пенсії уразі втрати годувальника мають право отримувати всі члени сім'ї померлого які були на його утриманні. При цьому дітям пенсій призначаються незалежно від того були вони на утриманні померлого чи ні.
Умовами призначення пенсії у разі втрати годувальника є: втрата годувальника (смерть або визнання годувальника безвісно відсутнім чи померлим); непрацездатність членів сім'ї годувальника. При цьому до членів сім'ї померлого будуть віднесені особи, що перебували на його утриманні, якщо вонибули на його повному утриманні чи одержували від нього допомогу, що була для них постійним і основним джерелом засобів для існування.
Пенсія за вислугу років є щомісячною виплатою з Пенсійного фонду й інших джерел фінансування, що призначаються довічно в розмірі, порівняному з минулим заробітком, особам, які мають встановлений законом спеціальний трудовий стаж (вислуги років).
За своїми ознаками пенсії за вислугу років ближче до пенсії за віком. Хоча пенсія призначається незалежно від віку особи, яка має право на пенсію за вислугу років, головним є саме вислуга років, тобто наявність спеціального трудового стажу. Введення такого виду пенсій зумовлено, головним чином,

 
 

Цікаве

Загрузка...