WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Характеристика джерел права, як зовнішньої форми його виразу, адміністративна відповідальність і адміністративні стягнення: поняття, види і порядок їх - Реферат

Характеристика джерел права, як зовнішньої форми його виразу, адміністративна відповідальність і адміністративні стягнення: поняття, види і порядок їх - Реферат

створюються нові нормативні акти. Нормативні приписи розміщуються у логічному порядку після редакційної обробки (чи без такої), зміни не вносяться.
Кодифікація - це вид систематизації нормативних актів, що мають спільний предмет регулювання, який полягає в їх змістовній переробці (усунення розбіжностей і протиріч,скасування застарілих норм) і створенні нормативного акта.
Різновидами кодифікації є кодекс, статут, положення.
Кодекс - це такий кодифікальний акт, який забезпечує детальне правове регулювання певної сфери суспільних відносин і має структурний розподіл на частини, розділи, підрозділи, статті, що певною мірою відображають зміст тієї чи тієї галузі законодавства. У сучасному законодавстві України існують: Кримінальний кодекс, Кодекс про адміністративні правопорушення, Кодекс про шлюб та сім'ю, Кримінально-процесуальний кодекс, Земельний кодекс, Водний кодекс, Кодекс про працю тощо.
Статути, положення - це кодифікаційні акти, в яких визначається статус певного виду державних організацій і органів. До таких не належать положення про індивідуально визначені органи, що не мають загального характеру.
2. Адміністративна відповідальність і адміністративні стягнення: поняття, види і порядок їх укладання.
Адміністративну відповідальність слід розглядати у позитивному (перспективному) ретроспективному (негативному) видах. У перспективному розумінні адміністративна відповідальність характеризується як відповідальне ставлення суб'єкта адміністративного права до своїх обов'язків і додержання заборон. У ретроспективному значенні - це специфічне правовідношення між державою (її органами й посадовими особами) та суб'єктом адміністративного правопорушення щодо реагування на вчинки правопорушення і на суб'єкт, що його вчинив, а також покладання на правопорушника виду й міри адміністративного стягнення.
Виділяють основні та похідні ознаки адміністративної відповідальності. До основних ознак відносять те, що адміністративна відповідальність:
1) є засобом охорони встановленого правопорядку;
2) нормативно визначена й полягає в застосуванні санкцій адміністративних правових норм;
3) супроводжується осудом з боку держави правопорушника та правопорушення;
4) пов'язана із застосування примусу та негативних для правопорушника наслідків;
5) реалізується у визначених законодавством процесуальних формах.
До похідних ознак відносять те, що:
1) підставою адміністративної відповідальності є не тільки проступки, передбачені нормами адміністративного права, а й порушення, передбачені нормами інших галузей права (наприклад, житлового, трудового, земельного та ін.);
2) адміністративна відповідальність полягає у застосуванні до винних адміністративних стягнень;
3) право притягати до адміністративної відповідальності належить державним органам та їх посадовим особам;
4) існує особливий порядок притягнення до адміністративної відповідальності і т. ін.
Адміністративна відповідальність настає з досягненням 16-річного віку (ст. 12 КУ п. АП).
Вчинення адміністративного проступку неповнолітнім є обставиною, що пом'якшує адміністративну відповідальність. За вчинення адміністративних проступків у віці від 16 до 18 років до неповнолітніх можуть бути застосовані такі заходи впливу:
а) зобов'язання публічно або в іншій формі попросити вибачення у потерпілого;
б) застереження;
в) догана або сувора догана;
г) передача неповнолітнього під нагляд батькам чи особам, які їх замінюють, або під нагляд педагогічному чи трудовому колективу за згодою колективу, а також окремим громадянам на їх прохання (ст. 24 КУ п. АП).
Адміністративне стягнення - це засіб відповідальності, що застосовується з метою виховання особи, яка вчинила адміністративний проступок, а також попередження вчинення нових правопорушень як самим правопорушником, так і іншими особами.
Види адміністративних стягнень закріплені в Кодексі України про адміністративні правопорушення. До них належать:
1) попередження - письмове або в іншій формі офіційне застереження уповноваженою посадовою особою громадянина про недопустимість вчинення ним адміністративних правопорушень;
2) штраф - майнове стягнення, або вилучення у порушника певної грошової суми на користь держави;
3) оплатне вилучення предмета, який був засобом вчинення чи безпосереднім об'єктом адміністративного правопорушення, виявляється в його примусовому вилученні з наступною реалізацією та передачею одержаної суми власнику за вирахуванням витрат на реалізацію вилученого предмета;
4) конфіскація предмета, що був знаряддям вчинення чи безпосереднім об'єктом адміністративного правопорушення, виявляється в примусовому не відшкодувальному вилученні цього предмета у власність держави. Конфіскованим може бути тільки предмет - приватна власність порушника, якщо інше не передбачено законодавчими актами;
5) позбавлення спеціального права, наданого даному громадянинові, на строк до трьох років за грубе чи систематичне порушення порядку користування цим правом (стосується тільки права керувати транспортними засобами та права полювання);
6) виправні роботи призначаються на строк до двох місяців з відбуванням їх за місцем постійної роботи особи, яка вчинила адміністративне правопорушення, з утриманням до 20 % її заробітку у власність держави. Виправні роботи призначаються районним (міським) народним судом (народним суддею);
7) адміністративний арешт встановлюється і застосовується лише у виключених випадках за окремі види адміністративних правопорушень на строк до 15 діб. Адміністративний арешт призначається районним (міським) народним судом (народним суддею);
Таким чином, адміністративні стягнення як вид і міра адміністративного впливу держави на осіб, що вчинили правопорушення, закріплюється главою 3 КУ п. АП і поділяється на основні і додаткові і мають на меті виховання особи, що вчинила правопорушення, інших осіб для запобігання правопорушень у майбутньому.
Список використаної літератури.
1. Демський С.Е. Ковальський В.С. Колодій А.М. (керівник авт. кол.) та інші. За ред. В.В. Копейчикова - 7 е вид., спир. - К: Юрінком Інтер, 2003 - 736 с. "Правознавство".
2. Гончарук С.Т. "Суб'єкти адміністративного права України". Навчальний посібник. - К., 1998 р.
3. Колаков В.К. "Адміністративне право України". Підручник. - К., 1999 р.
4. Кримінальний кодекс України: Науково-практичний коментар - К., 1997 р.
5. І.М. Сирота "Право соціального забезпечення в Україні". - Харків, 2000 р.
6. І.М. Сирота "Право пенсійного забезпечення в Україні": Курс лекцій. - К., 1998 р.

 
 

Цікаве

Загрузка...