WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Інститут несумісності посади судді зі здійсненням іншої діяльності - Реферат

Інститут несумісності посади судді зі здійсненням іншої діяльності - Реферат

судді в організаційно-дисциплінарному плані, на зосередження уваги носіїв судової влади на всебічному, повному, об'єктивному та якісному розгляді кримінальних, цивільних, адміністративних та інших категорій справ.
Таким чином, запровадження в законодавстві України вимоги про несумісність посади судді з іншою діяльністю пов'язане з вирішенням проблеми незалежності органів правосуддя, яка зобов'язує їх приймати рішення неупереджено, на основі фактів і у відповідності із законом, без будь-яких прямих чи опосередкованих обмежень, неправомірних впливів, тиску, погроз і перешкод, від кого б вони не йшли і чим би не мотивувалися (п. 2 Основних принципів незалежності судових органів, що прийняті на VІІ Конгресі ООН з профілактики злочинності і поводження з правопорушниками (Мілан, 26 серпня 6 вересня 1985 р.) та схвалені резолюціями 40/32 та 40/146 Генеральної Асамблеї ООН від 29 листопада та 13 грудня 1985 р.) 19.
У статтях 10, 11 Висновку № 1 Консультативної Ради Європейських суддів, що схвалений у Страсбурзі 23 листопада 2001 р., зазначено, що незалежність судової влади є головною умовою досягнення верховенства права в державі, фундаментальною гарантією справедливого судового розгляду. На суддів покладається обов'язок приймати остаточне рішення з питань життя і смерті, свободи, прав, обов'язків і власності громадян. Незалежність суддів є прерогативою або привілеєм, який надається не у власних інтересах суддів, а в інтересах людей, які покладають надії на правосуддя. Незалежність повинна існувати як щодо суспільства в цілому, так і стосовно сторін у кожному спорі, в якому суддя має ухвалити рішення. Для виконання своєї ролі судова влада має бутинезалежною від органів законодавчої і виконавчої влади, що виключає недоцільні зв'язки з цими органами і вплив з їх боку 20.
Отже, вимогу несумісності посади судді зі здійсненням інших видів діяльності необхідно розглядати і як правову гарантію для громадян України, інших суб'єктів приватного права, на об'єктивний і неупереджений судовий розгляд їх звернень про захист порушених прав, охоронюваних законом інтересів, вирішення правових суперечок.
Порушення суддею вимоги про несумісність посади з іншою діяльністю дискредитує авторитет органів судової влади, свідчить про його неповагу до законів України, а тому є підставою для дострокового припинення виконання ним повноважень щодо здійснення правосуддя. Неурегульованим законодавчо на сьогодні залишається питання про припинення виконання повноважень судді на час обрання його народним депутатом України, а також не виписані процедури участі судді у виборчому процесі, оскільки суддя, як і будь-який інший громадянин України, не може бути позбавлений права бути обраним до законодавчого органу державної влади та органів місцевого самоврядування.
У передбаченій для судді можливості поєднувати свою посаду зі здійсненням викладацької, наукової та творчої діяльності, слід зазначити, що таке право встановлено з огляду на те, що у цих сферах суспільного життя не здійснюються державно-управлінські функції, а відбувається розвиток його особистісних і професійних якостей, підвищується кваліфікація, передається досвід іншим працівникам судової системи, що у результаті підвищує ефективність правосуддя в державі.
Таким чином, встановлення в законодавстві України вимоги щодо несумісності посади судді зі здійсненням іншої діяльності зумовлені: 1) публічно-правовими інтересами забезпечення розподілу державно-владних повноважень між посадовими особами органів законодавчої, виконавчої та судової влади, досягнення незалежності суддів; 2) потребами гарантування для громадян та юридичних осіб неупередженого, об'єктивного й своєчасного правосуддя.
Інститут несумісності в судовій сфері має публічно-правову природу і стосується також статусу судді. Він існує не тільки у вітчизняній правовій системі, а й інших країнах, побудованих на демократичних засадах. Його вимоги поширюються й на суддів міжнародних судових інституцій. Заборона сумісності посад в Україні стосується не тільки суддів як носіїв судової влади, а й парламентаріїв, посадових осіб органів виконавчої влади, прокурорів.
Література
1 Див.: Вісник Верховного Суду України. - 2002. - №5. - С. 24
2 Див.: Куйбіда Р.О. Реформування правосуддя в Україні: стан і перспективи: Монографія. - К., 2004. - С. 162.
3 Див.: Москвич Л.М. Організаційно-правові проблеми статусу суддів: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. - Х., 2003 - С. 8-14.
4 Див..: Прилуцький С.В. Формування корпусу професійних суддів України: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. - К., 2003. - С. 7-10.
5 Див.: Монтескье Ш. Л. О духе законов. - М., 1999. - С. 64. Тут і далі - переклад автора.
6 Див.: Малько А. В. Стимулы и ограничения как парные юридические категории // Правоведение. - 1995. - № 1. - С. 3-13
7 Див.: Конституційний Суд України: Рішення. Висновки. 1997-2001 / Відп. ред. канд. юрид. наук П.Б. Євграфов. - К., 2001. - С. 7-13.
8 Див.: Зенков М.Ю. Зарубежный опыт управления: Государственная служба: Учебное пособие. - Новосибирск, 2004. - С. 31-45
9 Див.: Юридична енциклопедія: Ред кол.: Ю.С.Шемшученко та ін. - К., 2002. - В 6 т. - Т. 4. - С.154-156.
10 Див.: http://clin.iatp.by/constitution/zapad_europe/greece-r.htm
11 Див.: http://clin.iatp.by/constitution/zapad_europe/spain-r.htm
12 Див.: Регламент Європейського суду з прав людини // Практика Європейського суду з прав людини. - 1999. - № 1
13 Див.:http://zakon1.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi?nreg=995_588&p=112832811
28328800168394
14 http://www.uajudges.org/files/legislation/legislation/created/l_27_ukr.html
15 Див: http://www.cdep.ru/material.asp?material_id=59
16 Див.: http://www.cahul.net/kmoldova.htm
17 Див.: http://panorama.ru/info/demo/TEXTS/72700.html
18 Див.: http://pravo2002.by.ru/baza/zakon/1995/zak00698.html
19 Див.: Права людини і професійні стандарти для юристів в документах міжнародних організацій. - К., 2002. - С. 35-38.
20 Див.: http:// www.coe.int/T/E/Legal_Affairs/ Legal_co-operation/
Legal_professionals/Judges/CCJE/Opinion.asp

 
 

Цікаве

Загрузка...