WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Адміністративний договір: необхідність впровадження - Реферат

Адміністративний договір: необхідність впровадження - Реферат

автостоянку, яка в найближчому майбутньому буде побудована неподалік від магазину, то укладається відповідний договір: органи управління зобов'язуються видати документ, що звільняє суб'єкта від виконання встановленого в законі зобов'язання, а останній сплачує 15 000 євро. Цей договір має публічно-правову природу. Він був би також публічно-правовим договором, якби включав тільки зобов'язання суб'єкта по сплаті грошової суми, однак таке зобов'язання було б наслідком звільнення від законного його виконання.
На думку німецьких вчених, публічно-правові (адміністративні) договори мають широке поширення у будівельному праві; вони застосовуються дуже часто у сфері адміністративної діяльності, метою якої є надання підтримки, причому як у сфері дії адміністративно-господарського права, так і в сфері реалізації адміністративно-соціального права. У "класичних" сферах розпорядницького управління (особливо в поліцейському або податковому праві) публічно-правові договори є виключенням [13].
Законодавство ФРН визначає кілька видів адміністративних договорів. Так, розрізняються координуючі і субординаційні адміністративні договори[14], між якими в АПЗ ФРН проводиться чітке розмежування. При укладанні координуючих договорів встановлюється рівне правове положення договірних сторін стосовно один до одного в публічно-правовій сфері. Такі договори можуть укладатися між дієздатними суб'єктами публічного управління. Отже, координуючий адміністративний договір, в якому мова йде про договір між суб'єктами, що мають рівне правове, публічне управління, обумовлено необхідністю публічно-правових угод між, наприклад, двома або декількома громадами по створенню визначеного союзу (організації) з конкретною публічною (суспільно значимою) метою.
Субординаційні адміністративні договори укладають державні органи з іншими суб'єктами права, відповідні правові відносини з якими в дійсності можна було б врегулювати і шляхом видання правового акта управління. Субординаційні договори - це договори між суб'єктами публічного управління, що перебувають у супідрядності, наприклад, між органами управління і громадянами, або тільки між суб'єктами управління усередині адміністрації.
Законодавство Німеччини розрізняє також зобов'язуючі і розпорядницькі адміністративні договори. Зобов'язуючий договір укладається тоді, коли один або обидва його учасники зобов'язуються зробити певні дії, при цьому інша сторона договору вправі вимагати виконання обов'язкових, особливо обумовлених у договорі дій.
Розпорядницькі договори спричиняють безпосередню зміну правового положення, правових обставин. Вони вимагають виконання обов'язків, встановлених не тільки договором, а й іншими нормативними актами. Розходження між цими видами адміністративних договорів, що має цивільно-правовий характер, не повинно призводити до непередбачених правових наслідків. Розпорядницькі адміністративні договори вимагають виконання договірних зобов'язань, однак вони надають сторонам визначену автономність у використанні застосовуваних правових засобів, породжують нові правові відносини, змінюють право.
Федеральний АПЗ ФРН визначає ще два види адміністративних договорів - мирова угода (§ 55) і договір міни (§ 56), поширюючи при цьому положення про адміністративні договори на обидва види угод. Ці договори мають особливий механізм правового регулювання, часто зустрічаються в адміністративній практиці, а часом створюють в управлінській роботі складні ситуації.
Мирові угоди і договори міни можуть мати вид як координуючих, так і субординаційно-правових адміністративних договорів. Публічно-правовий договір, за допомогою якого при всебічному врахуванні усіх обставин або взаємній оцінці правового положення суб'єктів усувається наявна невизначеність (протиріччя, неясності) шляхом досягнення взаємних поступок, може укладатися, якщо орган управління відповідно до своєї компетенції вважає укладання мирової угоди доцільним, корисним, таким, що приводить до усунення невизначеності. При укладанні мирової угоди між органом публічного управління, з одного боку, і громадянином - з іншого, досягається домовленість, яка при справедливій оцінці сформованих обставин (правового положення) усуває існуючі сумніви, протиріччя і невизначеність за допомогою взаємних поступок. Мирова угода ліквідує правові неясності і невизначеності, а також задовольняє інтереси обох сторін договору.
Договори міни являють собою двосторонні зобов'язуючі угоди. Публічно-правовий договір, у якому суб'єкт зобов'язується перед органом управління здійснити виконання зустрічної вимоги, може бути укладений,якщо зустрічна вимога поєднується в договорі з досягненням визначеної мети і сприяє органові управління у вирішенні публічних завдань і виконанні функцій. Взаємне виконання зобов'язань повинно бути загальною обставиною і перебуває у безпосередньому зв'язку з предметом договору.
Адміністративні договори міни укладаються з метою захисту громадян і залежно від різних умов. Типовим їх прикладом є згаданий вище договір про звільнення суб'єкта договору від виконання передбаченого в законі обов'язку побудови автостоянки. Для укладання згаданого договору існують такі передумови:
1) гроші повинні бути використані для будівництва площадки для паркування автомашин;
2) спорудження такої площадки для паркування автомобілів буде сприяти задоволенню публічного інтересу;
3) грошовий внесок є розміреним у процентному відношенні до загальної суми будівництва площадки для паркування машин;
4) існує взаємозв'язок, тому що за допомогою грошового внеску зазначеного суб'єкта з'являться нові місця для стоянки, які власник споруджуваного ним магазину, повинен був створити на своїй земельній ділянці.
Особливістю адміністративно-правових договорів, які обмежують права третіх осіб, є те, що вони дійсні і юридично чинні, якщо ці треті особи дали письмову згоду на певні дії або заходи.
Як бачимо, адміністративний договір - це не примха, не данина сучасності, а об'єктивна необхідність, викликана самим життям. Тому розробники проекту Адміністративного процесуального кодексу України, Комітет Верховної Ради України з питань правової політики, прогнозуючи подальший розвиток вітчизняної юридичної науки, враховуючи світовий досвід, реалії сьогодення, внесли в проект як саме поняття адміністративного договору, так і передбачили практичну можливість його застосування, що в подальшому дасть правове обґрунтування діям суб'єктів адміністративних правовідносин.
?
Література
[1] Конституція України. - К.: Право, 1996. - С. 128 .
[2] Відомості Верховної Ради України. - 1999. - № 20-21. - С. 190.
[3] Див.: oracle2.rada.gov.ua
[4] Див.:www.rada.kiev.ua. Стенограми пленарних засідань Верховної Ради України. 20 червня 2003 р. 10:42:17. Гірник Є.О.
[5] Там само: 10:53:15. КАРМАЗІН Ю.А.
[6] Закон України "Про соціальні послуги" // Голос України. - 2003. - 22 липня
[7] Там само.
[8] Брэбан Г. Французское административное право. - М.: Прогресс, - 1988. - С. 32.
[9] Рихтер И. Шупперт Г.Ф. Судебная практика по административному праву: Учеб. пособие / Пер. с нем. - М.: Юристъ, 2000. - С. 318-362. У цій книзі автори аналізують теоретичні проблеми публічно-правового договору і розглядають відповідну практику адміністративних судів ФРН.
[10] Verwaltungsverfahrengesetz vom 25.5.1976 / sart. № 2.100.
[11] Maurer H. Der Verwaltungsvertrag - Probleme und Moglichkeiten // DVBI. 1989. - S. 798.
[12] Entwurf eines vorlaufigen Gesetzes uber das Verwaltungsverfahren in der DDR // Speyerer Forschungsberichte. 1. Aufl. Speyer, 1990. - S. 145-184.
[13] Рихтер И. Шупперт Г.Ф. Судебная практика по административному праву: Учеб. пособие / Пер. с нем. - М.: Юристъ, 2000. С. 322.
[14] Докладніше див.: Gotz V. Das Verwaltungshandeln. Munchen, 1976. -S. 165 ff.; Erichsen H.-U., Martens W. (Hrsg). Allgemeines Verwaltungsrecht. 9. Auft. Berlin, New Jork, 1992. S. 351-404; Maurer H. Allgemeines Verwaltungsrecht. 6 Aufl. Munchen, 1988.- S. 301 ff.; Hill H. Das hoheitliche Momtnt im Verwaltungsrecht der Gegenwart // DVBI. 1989. - S. 322.

 
 

Цікаве

Загрузка...