WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Використання відеоконференцзв’язку при перегляді судових рішень у касаційному порядку - Реферат

Використання відеоконференцзв’язку при перегляді судових рішень у касаційному порядку - Реферат

судом касаційної інстанції в режимі відеоконференцзв'язку за участю його підзахисного. Вважаємо за необхідне, щоб захисник засудженого перебував при касаційному розгляді справи поряд зі своїм підзахисним і мав можливість безпосередньо з ним спілкуватися. А участь захисника в касаційному розгляді кримінальної справи на прохання засудженого має забезпечувати суд. За таких обставин технологія відеоконференцзв'язку не призведе до порушення права засудженого на захист.
Про перспективність застосування відеоконференцзв'язку в національному кримінальному судочинстві свідчить позитивний досвід інших країн. Наведемо лише деякі переваги використання цієї технології при касаційному перегляді судових рішень: 1) підвищується рівень безпеки судової діяльності; 2) значно скорочується час розгляду справ; 3) заощаджуються кошти на транспортування осіб, що тримаються під вартою, до суду; 4) вирішується проблема доставки осіб, що тримаються під вартою, у судове засідання; 5) не відволікаються для конвоювання і забезпечення охорони в суді працівники органів внутрішніх справ; 6) зменшується ймовірність втечі засуджених з-під варти; 7) забезпечується право засуджених особисто викласти свою позицію щодо питань, які розглядає суд; 8) підсудний не почуватиме себе невпевнено, як часто буває, в залі судового засідання, особливо якщо при цьому присутні його родичі та знайомі; 9) зменшується ризик поширення захворювань, на які страждають особи, що тримаються під вартою; 10) значно скорочується проміжок часу від вчинення злочину до призначення покарання винній особі.
Застосуванню відеоконференцзв'язку у національному кримінальному судочинстві при перегляді рішень суду в касаційному порядку має передувати відповідне нормативне врегулювання цього питання в КПК, процесуальних і процедурних аспектів використання цієї технології. Пропонується така процедура ведення судового засідання: засуджений, який подав клопотання про перегляд вироку судом касаційної інстанції, за дорученням головуючого суду доставляється в найближчий до нього (засудженого) суд (якщо зі слідчого ізолятора, де він перебуває, забезпечити відеоконференцзв'язок неможливо), дату і час також узгоджує суд, що виконує доручення, і головуючий; у цьому ж суді оформляються необхідні за процедурою для участі засудженого в судовому засіданні документи, що факсимільним зв'язком або електронною поштою надсилаються в суд касаційної інстанції; з використанням технології відеоконференцзв'язку, у режимі реального часу проводяться всі необхідні процесуальні дії; результатом судового засідання є рішення суду, що з деякими доповненнями другорядного характеру передається у відповідні органи юстиції, від яких залежить його виконання.
Таким же чином можна забезпечити віддалену присутність інших осіб, щодо яких передбачено застосувати процесуальний захід забезпечення безпеки в режимі відеоконференцзв'язку.
Загалом за основу можна взяти позитивний досвід касаційного розгляду кримінальних справ у режимі відеоконференцзв'язку, набутий судами Російської Федерації з кінця 1999 р.
Використання відеоконференцзв'язку потребує регламентації в КПК процесуального порядку: 1) перегляду вироків суду в касаційному порядку, коли участь засудженого в розгляді скарги з якихось причин неможлива, викликає труднощі або про це подав клопотання сам засуджений; 2) розгляду скарг на незаконний арешт, про зміну запобіжного заходу, а також щодо продовження терміну тримання під вартою. Для цього необхідно доповнити чинний і передбачити в новому КПК статтю "Використання відеоконференцзв'язку при перегляді вироків суду в касаційній інстанції", в якій би зазначалося, що:
1. Засуджений, котрий тримається під вартою і подав клопотання про бажання бути учасником розгляду справи, вправі взяти участь у судовому засіданні касаційної інстанції безпосередньо або викласти свою позицію щодо питань, які розглядає суд, і ознайомитися з матеріалами судового засідання з використанням технології відеоконференцзв'язку.
2. Форма участі засудженого в судовому засіданні вирішується судом, що розглядає справу в касаційному порядку. Суд вправі прийняти рішення про розгляд кримінальної справи в режимі відеоконференцзв'язку з віддаленою присутністю засудженого.
3. Розгляд кримінальних справ судом касаційної інстанції в режимі відеоконференцзв'язку здійснюється за загальними правилами кримінального судочинства.
4. При розгляді кримінальної справи із застосуванням відеоконференцзв'язку засуджений вправі на підтвердження або спростування доводів, викладених у скарзі або представленні, користуватися будь-якими документами або новими матеріалами, які суд ще не розглядав, але які необхідні для демонстрації під час судового засідання.
5. Розгляд кримінальних справ судом касаційної інстанції в режимі відеоконференцзв'язку не здійснюється щодо осіб, які мають фізичні або психічні вади, не володіють мовою, якою ведеться судочинство, щодо неповнолітніх, а також у справах про злочини, за які як міра покарання може бути призначене довічне позбавлення волі.
6. Розпочинаючи судове засідання, суд зобов'язаний з'ясувати, чи немає у засудженого претензії до якості звуку і зображення; якщо ні - суд розпочинає розгляд справи.
Доцільність та ефективність одержання доказів із застосуваннямтехнології відеоконференцзв'язку як в Україні, так і з-за кордону очевидна. При достатній технічній оснащеності судів і слідчих ізоляторів, їх відповідному кадровому забезпеченні використання відеоконференцзв'язку в національній системі судочинства матиме багато переваг, оскільки пришвидшить процес одержання доказів, що позитивно позначиться на дотриманні прав обвинувачуваних і потерпілих, а також сприятиме з'ясуванню істини у справі.
?
Література
1 Див.: М о р о з о в А.В., П о л о п а н о в а И.С. Результаты работы ХІV Коллоквиума Комитета экспертов Совета Европы по информационным технологиям и праву // Информатизация правоохранительных систем : Сб. тр. ІХ Междунар. науч. конф. (7-8 июня 2000 г., Москва). - М., 2000. - С. 38-44.
2 Докладніше див.: С м и р н о в М.И. Применение видеосвязи как мера обеспечения безопасности лиц, содействующих уголовному правосудию, и возможность реализации в уголовном судопроизводстве права конфронтации // Підприємництво, господарство і право. - 2003. - № 5. - С. 117-120; С м и р н о в М.І. Застосування відеозв'язку при одержанні доказів у кримінальних справах у порядку надання взаємної правової допомоги (процесуальні особливості) // Юридична Україна. - 2003. - № 8. - С. 23-30.
3 Див.: С е г а й М.Я. Концептуальні засади інформатизації судочинства // Вісник Академії правових наук України. - 2000. - № 4. - С. 193.
4 Див.: С е г а й М.Я. Зазнач. праця. - С. 193-200; С е г а й М.Я. Сучасна парадигма інформатизації судочинства і питання захисту прав і законних інтересів учасників кримінального процесу // Вісник Академії правових наук України. - 2001. - № 4. - С. 191.
5 Див.: В я т к и н Ф., З и л ь б е р м а н С. Высокие технологии в организации работы судов // Российская юстиция. - 2003. - № 6. - С. 64.
6 Технічна фіксація судових процесів здійснюється в судах США, Австралії, Канади, Великобританії та багатьох інших. Див.: Б о г д а н о в Л., Р а д у ц ь к и й О. Технічна фіксація судових процесів: системний підхід до розвитку комп'ютерних технологій та інформаційних ресурсів // Юридичний журнал. - 2002. - № 2. - С. 84-85.
7 Див.: В я т к и н Ф., З и л ь б е р м а н С. Зазнач. праця. - С. 65.
8 М а л я р е н к о В.Т. Конституційні засади кримінального судочинства. - К., 1999. - С. 95.
9 У кримінальному судочинстві існує проблема дотримання кримінально-процесуальних строків на всіх стадіях процесу. Одним із найпоширеніших недоліків у роботі органів дізнання, досудового і судового слідства є порушення процесуальних строків. Див.: М а л я р е н к о В.Т. Щодо строків кримінального процесу // Право України. - 2000. - № 1. - С. 16-23; З а ї к а С. Поняття та значення строків у кримінальному процесі // Підприємництво, господарство і право. - 2003. - № 7. - С. 125-129.
10 Міжнародне співтовариство виробило і закріпило в міжнародно-правових актах основні процесуальні гарантії, що задовольняють уявленню про справедливий судовий розгляд. До них серед інших належить особливий захист учасників кримінального процесу, зокрема неповнолітніх, осіб, що мають фізичні або психічні вади, не володіють мовою, якою ведеться кримінальне судочинство. Див.: Р а б ц е в и ч О.И. Международно-правовое и российское закрепление права на справедливое судебное разбирательство // Право и политика. - 2003. - № 2. - С. 88.

 
 

Цікаве

Загрузка...