WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Співвідношення функцій судів загальної юрисдикції та Конституційного Суду України в контексті судової реформи - Реферат

Співвідношення функцій судів загальної юрисдикції та Конституційного Суду України в контексті судової реформи - Реферат

сформовано Комітет конституційного нагляду СРСР (далі - Комітет) з надто обмеженими повноваженнями, який вже у грудні наступного року припинив свою діяльність. Утім, на думку Ю.І. Стецовського, ряд прийнятих цим органом документів заслуговують на особливу увагу. У зв'язку з висновками Комітету Рада Міністрів СРСР скасувала 30 рішень, що забороняли прописку у великих містах. Кілька його рішень було присвячено поновленню прав людини у сфері праці та зайнятості, питанням громадянства. Важливе значення мало рішення про неконституційність визнання особи винною у вчиненні злочину без розгляду справи судом4. Погоджуючись із високою оцінкою професіоналізму членів Комітету, слід зазначити, що в тодішніх умовах такий орган об'єктивно не міг повноцінно здійснювати всі функції конституційногоправосуддя, проте його діяльність, безперечно, стала підгрунтям для формування органів конституційної юрисдикції у пострадянських державах.
Після проголошення незалежності України і створення Конституційного Суду наукові дослідження функцій органів конституційної юстиції набули практичного спрямування. Зокрема, В.Я. Тацій, Ю.М. Грошевий, О.В. Городецький основними функціями Конституційного Суду України називають вирішення питань про відповідність законів, інших правових актів Конституції та офіційне тлумачення Конституції і законів України5. В.М. Шаповал також вважає, що до функцій органів конституційної юрисдикції належать конституційний контроль та офіційне тлумачення Конституції і законів України6. На думку Л.П. Чубар, основними функціями Конституційного Суду України є охорона Конституції та прав людини7.
Найбільш повно, на монографічному рівні, зазначена проблема була досліджена М.Д. Савенком, на думку якого функції Конституційного Суду України - це основні напрями, предмет і зміст його діяльності, спрямовані на реалізацію компетенції та виконання поставлених перед ним завдань, основним із яких є забезпечення верховенства права та конституційної законності. Серед таких функцій він називає і детально досліджує: конституційне правосуддя, конституційний контроль, офіційне тлумачення і правову охорону Конституції України, арбітражну та правозахисну функції8.
Особливої уваги заслуговує дослідження М.Д. Савенком функції правосуддя. Він фактично погоджується із твердженнями В.М. Шаповала про те, що Конституційний Суд України не має прямого зв'язку зі здійсненням правосуддя9. На його думку, під поняттям "правосуддя" необхідно розуміти діяльність компетентного суду, яка здійснюється від імені держави за встановленою законом процедурою і змістом якої є розгляд і вирішення конфліктів або правових питань, що виникають у процесі реалізації норм конституційного, цивільного, кримінального, адміністративного й інших галузей права10. Тобто йдеться про делегування функції конституційного правосуддя судам загальної юрисдикції. Попри цікавість такого підходу, слід зазначити, що це суперечить положенням Конституції України, яка поширює функцію правосуддя як на суди загальної юрисдикції, так і на Конституційний Суд України, а також нормам Закону, що визначає основну функцію судів загальної юрисдикції як здійснення правосуддя у цивільних, кримінальних, господарських та адміністративних справах.
Подібних висновків щодо визначення поняття та видів функцій органів конституційної юрисдикції дійшли й науковці деяких інших колишніх радянських республік.
Аналізована проблема активно досліджується і в Російській Федерації (далі - РФ). Так, Ю.І. Стецовський зазначає, що судовий контроль за відповідністю законів та інших нормативних актів праву є однією з важливих рис правової держави. При цьому пріоритет у реалізації функцій органів конституційної юрисдикції має визначатися найвищою цінністю в державі - правами та свободами людини і громадянина. Серед основних функцій Конституційного Суду РФ Ю.І. Стецовський виділяє такі: перевірку конституційності законів та інших нормативних актів; вирішення спорів про компетенцію між федеральними органами державної влади, між органами державної влади РФ і суб'єктами останньої, між вищими державними органами цих суб'єктів; розгляд справ за скаргами про порушення прав і свобод громадян, а також про тлумачення Конституції РФ; участь у процедурі імпічменту; здійснення права законодавчої ініціативи11. Ж.Й. Овсєпян схильна виділяти три найважливіші функції органів конституційної юрисдикції, а саме: забезпечення верховенства конституції та тлумачення її положень; контроль за дотриманням принципу "поділу влади" в їх комплексному балансуванні (арбітражна функція) в цілому і виконання функції балансу щодо кожної гілки влади зокрема; захист конституційних прав і свобод12. М.В. Вітрук вважає, що Конституційний Суд РФ виконує і правотворчу функцію, хоча й у певних межах13. Б.С. Ебзєєв поряд з іншими функціями називає інтегративну, гарантійну, охоронну, координаційну, правотворчу, політичну, виводячи їх доктринальним шляхом14. Аналогічні погляди репрезентовано і в працях інших російських учених15.
Схожа ситуація характерна і для досліджень функцій органів конституційної юстиції, що провадять юристи-науковці в інших колишніх радянських республіках. Так, киргизький дослідник А. Суталінов вважає, що Конституційний Суд Киргизії здійснює функцію хранителя юридичної суворості правової системи, інституту, що до певної міри стримує та дисциплінує законодавчу й виконавчу гілки влади в їх правотворчій діяльності через механізм подальшого контролю16.
Не вдаючись до детального аналізу наведених вище точок зору, слід відзначити загальну тенденцію до розширеного (часто невиправдано) тлумачення вченими функцій органів конституційної юрисдикції, а також ігнорування такої важливої функції, як здійснення конституційного правосуддя. Це призводить до того, що на теоретичному рівні органи конституційної юрисдикції часто сприймаються як квазісудові, тобто такі, що мають несудовий характер.
Автор погоджується із критичними зауваженнями В.Є. Скоморохи щодо тези про те, що Конституційний Суд України не належить до судової влади17. До того ж порівняльний аналіз функцій органів конституційної юрисдикції України та інших країн свідчить про існування у світі різних моделей конституційної

 
 

Цікаве

Загрузка...