WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Форми державного правління - Реферат

Форми державного правління - Реферат


Реферат на тему:
Форми державного правління
План
" Вступ.
" Що таке державне правління?
" Поняття форми державного правління, їх види:
а) монархія (абсолютна, обмежена, дуалістична);
б) республіка (парламентська, президентська, змішана);
" Приклади здійснення управління в сучасних країнах:
а) Україна;
б) Велика Британія;
в) США;
г) Франція;
д) Італія.
" Висновки.
Вступ
"Управління вивчалося від початку історії, але рідко коли цьому вивченню була властива самосвідомість, і ніколи воно не досліджувалось в такому масштабі а з такою наполегливістю, як тепер." 6
Управління як діяльність існувало протягом усієї нашої історії. Можна сказати, що управління існувало певною мірою відтоді, як у людей виникла потреба спільної праці. Коли треба було збирати податки, створювати армію, годувати людей, які самі не виробляли продукти харчування, тоді постала певна форма управлінської діяльності. Тимчасом як управління має стародавнє коріння, вивчення, тлумачення й використання набутого знання є одним з вельми важливих питань нашого сучасного життя.
Аналіз форм державного управління, як один з елементів форми держави, треба розпочинати з аналізу його визначення. Для того, щоб дати цьому поняттю визначення, визначимо спочатку що являє собою державне управління.
Що таке державне управління?
"Що таке державне управління? Насправді немає доброго визначення державного управління. Чи, мабуть, є добрі короткі визначення, але немає добрих коротких пояснень."6
Отже, розглянемо різноманітні визначення терміну "державного правління".
По суті державне управління, якщо розглядати весь спектр його змісту, охоплює також соціологію, психологію і навіть деякі точні науки там, де йдеться про математичні методи. Отже, державне управління - це галузь, яка складається з багатьох дисциплін, сфокусована на процесах і функціях управління (визначення в широкому розумінні поняття).1
Державне управління - це виробництво товарів та послуг для вдоволення потреб громадян-споживачів (Визначення спирається на підхід економічного ринку. Таке визначення не залишає місця для будь-якого зв'язку з політичними, правовими чи організаційними аспектами, які можуть бути частиною державного управління.).
Традиційно, державне управління вважають виконавчим аспектом врядування. Воно нібито складається з усіх тих видів діяльності, які потрібні для здійснення курсу вибраних посадових осіб, а також діяльності, яка асоціюється з розвитком цих курсів (таке визначення зосереджується більш на виконавчому, аніж політичному боці державного управління).
Державне управління:
" Це спільні зусилля певної групи в контексті держави.
" Охоплює всі три гілки влади - виконавчу, законодавчу й судову, а також їхній взаємозв'язок.
" Виконує важливу роль у формуванні державної політики, а отже є частиною політичного процесу.
" Істотно різниться від приватного управління.
" Тісно пов'язане з численними приватними групами й окремими індивідами в забезпеченні громадських послуг.6
Ці визначення розвинулися з вузької конструкції в широку концепцію того, що констатує державне управління. Такі визначення мають зміцнити необхідність перетворення державного управління на багатодисциплінну галузь дослідження.
Отже, з'ясувавши що собою являє державне управління, проаналізуємо визначення того, що розуміють під формою державного управління.
Поняття форми державного правління
Кожна держава характеризується певною формою, тобто зовнішнім виразом процесу організації і здійснення державної влади. Форма держави вбирає в себе три елементи: форму державного правління, форму державного устрою, форму державно-правового режиму.
" Форма державного врядування - це певний спосіб організації верховної влади в державі, що визначається її джерелами, порядком формування і правовим статусом вищих органів влади та обумовлює їх структуру, принципи взаємовідносин і співвідношення сфер компетенції кожного з них.3
" Форма правління - одна з форм держави, що характеризує склад вищих органів державної влади, порядок їх створення, організацію та порядок взаємодії одне з одним та з населенням (різні види монархій та республік).1
За формою правління держави поділяють на монархії та республіки.
Монархія
Монархія - форма правління, за якої верховну владу в державі повністю або частково здійснює одна особа, що належить до правлячої династії (фараон, король, шах, цар, імператор і т. ін.). Влада не є похідною від якої-небудь іншої влади.1
Для неї характерні такі риси:
" монарх виступає як глава держави у внутрішніх і зовнішніх відносинах;
" він здійснює одноособове правління, тобто може прийняти до свого розгляду будь-яке питання;
" влада монарха оголошується священною і поширюється на всі сфери суспільних відносин;
" він є формально незалежним у здійсненні повноважень і не несе юридичної відповідальності;
" повноваження монарха є безстроковими, а його влада, як правило, передається у спадок;
" монарх є носієм державного суверенітету (в обмежених монархіях - разом з іншими державними органами), символом держави, яка будується, переважно, за династійним, а не національним принципом.3
Монархія виникла в умовах рабовласницького суспільства. При феодалізмі вона стала основною формою державного правління. У буржуазному ж суспільстві збереглися лише традиційні, в основному формальні риси монархічного керування.
Залежно від рівня конституційного обмеження влади монарха та наявності інших вищих органів влади монархія існує у формі абсолютної та обмеженої.
Абсолютна монархія - це історичний тип монархії, якій властива належність монарху необмеженої влади. Вона характеризується відсутністю представницьких органів, правом монарха видавати закони та призначати чиновників і повною неконтрольованістю владних повноважень монарха. Виникнення абсолютизму зв'язане з процесом зародження буржуазних відносин. До найбільш істотних рис абсолютної монархії відносяться чи ліквідація, чи повний занепад станових представницьких установ, юридично необмежена влада монарха, наявність у його безпосереднімпідпорядкуванні і розпорядженні постійної армії, поліції і розвитого бюрократичного апарата.3
Влада в центрі і на

 
 

Цікаве

Загрузка...