WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Правове регулювання охорони праці - Курсова робота

Правове регулювання охорони праці - Курсова робота

матеріального характеру полягають у втраті працівником усього заробітку або його частини, ушкодженні його майна, а також у разі смерті працівника без коштів до існування залишаються особи, які перебували на утриманні загиблого або ті, що до дня його смерті мали право на одержання від нього утримання.
Ці наслідки тягнуть втрату постраждалим працівником працездатності або смерть. У будь-якому разі останнє негативно відбивається як на самому працівнику, так і на його родині. Забезпечення відшкодування шкоди покладено на законодавство про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку та професійного захворювання на виробництві, наприклад, Закон "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, що спричинили втрату працездатності".
3. Шкода виникає внаслідок впливу небезпечного виробничого фактора або середовища
Державний стандарт України "Охорона праці. Терміни і визначення" (ДСТУ 2293-93) [4] дає визначення небезпечного виробничого фактора як такого, що у певних умовах може призвести до травми або іншого раптового погіршення здоров'я працівника.
Якщо при розслідуванні нещасного випадку буде встановлено, що причиною його був вплив на працівника небезпечного виробничого фактора, то в цьому випадку він буде визнаний пов'язаним з виробництвом, зареєстрований, і працівник матиме право на відшкодування заподіяної йому шкоди.
Також ДСТУ містить визначення шкідливого виробничого фактора. Саме він, впливаючи на людину досить тривалий час, призводить, як правило, до професійного захворювання. Він визначається як фактор, вплив якого на працюючого в певних умовах призводить до захворювання або зниження працездатності.
Чинний у даний час Держстандарт 12.0.003-74 "Небезпечні і шкідливі виробничі фактори. Класифікація" [5] дає перелік видів цих факторів.
Даний державний стандарт, внесений до Реєстру державних нормативних актів з охорони праці, визначає конкретні обставини відхилень від норм охорони праці. Вимогами саме цього акта, як номенклатурою небезпек виробничого середовища, необхідно керуватися при розслідуванні нещасних випадків.
Зокрема, до небезпечних і шкідливих виробничих факторів цей стандарт відносить наступні фактори, розділяючи їх за природою впливу на такі групи: фізичні; біологічні; хімічні; психофізіологічні.
Ці групи факторів можуть самостійно або у сукупності призвести до нещасного випадку чи до професійного захворювання. Для розмежування цих понять неважливо, який з факторів є причиною шкідливого впливу на здоров'я працівника. Розглядаючи це питання, потрібно встановити механізм ушкодження здоров'я.
4. Заподіяння шкоди здоров'ю пов'язано з виконанням потерпілим своїх трудових обов'язків.
Перелік обставин," за наявності яких комісія з розслідування нещасного випадку може визнати нещасний випадок пов'язаним з виробництвом, міститься у пункті 6 Положення. Цей перелік також роз-повсюджується і на працівників, які забезпечують себе роботою самостійно, за умови сплати ними внесків на державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання. Тобто, згідно з чинним законодавством немає значення перебував потерпілий у трудових правовідносинах, чи ні. Головне - рішення комісії з роз-слідування нещасного випадку про зв'язок його з виробництвом, та сплата внесків до Фонду соціального страхування від нещасних випадків для відшкодування шкоди.
Таким чином, зв'язок заподіяння шкоди з виконанням трудових обов'язків характеризується наступними ознаками:
- ушкодження здоров'я працівника настає в результаті діяльності підприємства, з котрим потерпілий перебуває в трудових правовідносинах, або трудової діяльності, якою особа займається самостійно, за умови сплати внесків на державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання;
- заподіяння шкоди відбувається в сфері обов'язку власника підприємства забезпечити здорові й безпечні умови праці працівників;
- заподіяння шкоди відбувається в робочий час, на території підприємства або поза нею, у випадках, передбачених законодавством.
Інколи вищезазначене визначення нещасних випадків доповнюють вказівкою на те, що шкода заподіюється ними насильно, ця вказівка справедлива, але не має суттєвого значення, оскільки будь-яка шкода заподіюється насильно і випадки спричинення її за згодою або за бажанням особи є винятком. Більш важливе значення у визначенні цих випадків має вказівка на дію цих явищ на людину ззовні, з боку оточуючих її умов; причини явищ, які відносяться до нещасних випадків, завжди лежать у зовнішніх умовах.
Чим же нещасні випадки відрізняються від такої категорії, як професійні захворювання? Захворювань, безпосередніми та виключними причинами яких є особливі умови праці.
Професійні захворювання відрізняються від нещасних випадків тим, що останні трапляються випадково, неочікувано, а професійні часто є навіть неминучими, коли особа тривалий час перебуває у визначених шкідливих умовах; у одних умовах вона може наражатися на нещасний випадок, а може й ні, хоч би цим умовам і були властиві нещастя; але ж ця особа не уникне у визначених умовах професійного захворювання, яке є, таким чином, не-минучим наслідком цих умов. Нещасними випадками шкода заподіюється раптово протягом нетривалого періоду часу, при професійних же захворюваннях від початку впливу на організм шкідливих умов, до того часу, коли виявляться результати цього впливу, спливає більш-менш тривалий час.
Знання цих істотних ознак нещасного випадку та тих відмінних рис, що його відрізняють від суміжних понять, насамперед, професійногозахворювання, надасть правозастосовувачеві можливість не припускатися помилок при розслідуванні нещасних випадків та їх кваліфікації.
РОЗДІЛ ІV. НАГЛЯД І КОНТРОЛЬ ЗА ДОДЕРЖАННЯМ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ПРАЦЮ.
Для неухильного і ефективного виконання законодавства про працю держава уповноважила відповідні органи та інспекції, які здійснюють свої повноваження у двох напрямках: шляхом нагляду і шляхом контролю.
Нагляд - це правова форма здійснення захисної функції по додержанню законності в трудових правовідносинах, відповідності дій власника підприємства або уповноваженого ним органу приписам трудового законодавства.
Нагляд є особливо правозастосовчою діяльністю. Орган, що здійснює нагляд може вказати на допущені порушення, заявити подання, щодо їх усунення, але не покарати, оскільки орган по нагляду не має відомчих повноважень щодо організації, яка перевіряється.
Контролем визнається організаційно-управлінська діяльність що здійснюється вищими відомчими органами, профспілками трудовими колективами, Радами народних депутатів.
Контроль, як перевірка дій власника або уповноваженого ним органу проводиться з точки зору не тільки відповідності цих дій трудового му законодавству, а й їх доцільності, ефективності, врахування особливостей організації роботи в даній місцевості.
Хоча нагляд і контроль - поняття різні, завдання і мета їх є однаковими. Вище спрямовані на забезпечення

 
 

Цікаве

Загрузка...