WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Правове регулювання охорони праці - Курсова робота

Правове регулювання охорони праці - Курсова робота

Спеціальне розслідування, та розслідування аварій проводяться протягом 10 робочих днів.
Протягом цих термінів комісія:
обстежує місце нещасного випадку: описує свідків і осіб причетних до нього та одержує пояснення потерпілого, якщо це можливо;
визначає відповідність умов праці вимогам нормативно правових актів про охорону праці;
з'ясовує обставини, і причини, що призвели до нещасного випадк4, вирішує чи пов'язаний цей випадок з виробництвом;
визначає осіб, які допустили порушення нормативно-правових актів про охорону праці, розробляє заходи щодо запобігання подібним нещасним випадкам;
складає акт за формою Н-5 у двох примірниках, а також за формою Н-1 або акт за формою НТ - невиробничий травматизм у шести примірниках і передає його на затвердження роботодавцеві Ці акти розглядаються і затверджуються роботодавцем протягом доби після закінчення розслідування або держання необхідних матеріалів, якщо нещасний випадок стався за межами підприємства у випадках виникнення гострих професійних захворювань, крім акта за формою Н-1 складається також картка обліку професійного захворювання за формою. Н-5;
затвердивши, акт, роботодавець протягом трьох днів (у разі проведення спеціального розслідування - п'яти) надсилає їх потерпілому або довіреній особі.
Нещасні випадки, що трапилися на виробництві реєструються у спеціальному журналі, а акт з матеріалами розслідування зберігається на підприємстві протягом 45 років. У разі ліквідації підприємства акт передається правонаступнику, а у разі його відсутності - державному архіву.
Поняття "нещасний випадок", на перший погляд, не може викликати неоднозначного тлумачення і спорів, однак, як свідчить практика, ця теоретична проблема в юридичній науці не вирішена. При кваліфікації нещасних випадків допускаються помилки, що призводить або до порушення прав постраждалих, або до неправомірного покладання відповідальності на власника підприємства за порушення ним правил охорони праці.
Питання проведення розслідування та кваліфікації нещасних випадків регламентуються Положенням про порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2001 р. № 1094 [1] (далі - Положення).
Зазначене Положення дає перелік обставин, які за висновками комісії з розслідування нещасного випадку, охоплюються поняттям нещасний випадок. Однак поняття нещасного випадку воно не містить, у ньому не розкриваються істотні риси явища, що мають правове значення.
Поняття нещасного випадку міститься у Законі України від 23 вересня 1999 р. "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, що спричинили втрату працездатності" [2].
Нещасний випадок - це обмежена в часі подія або раптовий вплив на працівника небезпечного виробничого фактора чи середовища, що сталися в процесі виконання ним трудових обов'язків, внаслідок яких заподіяно шкоду здоров'ю або настала смерть.
Це поняття матеріальне. Аналізуючи його можна виділити ті істотні риси нещасного випадку, які розкривають його зміст та дозволяють проводити відмежування цього поняття від суміжних понять. Нещасний випадок, це:
1. Раптова і обмежена в часі подія
Що таке раптова подія? На мій погляд, - несподіване для навколишніх; миттєве, тобто обмежене в часі, настання якого не можна передбачити заздалегідь. Яке правове значення цієї характеристики?
Для вирішення , питання про відповідальність власника підприємства за заподіяну працівнику і його здоров'ю шкоду, за порушення ним правил охорони праці, ознака раптовості правового значення не має, але вона є обов'язковою і необхідною умовою при кваліфікації вже визнаного власником трудового каліцтва.
Йдеться про відмежування нещасного випадку від професійного захворювання. Законодавець підтримує дану позицію тому, що визнає нещасним випадком такий шкідливий вплив на організм людини, як гостре отруєння. Воно відноситься до категорії нещасних випадків тільки тому, що викликано раптовою подією, тобто моментальним впливом на працівника отруйних речовин. Хоча за формальними ознаками воно дуже схоже на професійне захворювання, виявляється таке отруєння одразу, або дуже швидко, на відміну від впливу шкідливих і небезпечних виробничих факторів (отрутохімікатів, запиленості повітря тощо) при професійному захворюванні, які, як правило, не тягнуть за собою негайних шкідливих наслідків.
Формулювання поняття "гостре професійне отруєння", а також "гостре професійне захворювання" закріплене в Положенні, у цьому ж визначенні розкривається зміст виразу "обмежене в часі": "До гострих професійних захворювань і гострих професійних отруєнь належать випадки що сталися після одноразового (протягом не більше однієї робочої зміни) впливу небезпечних факторів, шкідливих речовин".
Виходячи з даного визначення можна зробити висновок, що нещасним випадком є будь-який вплив шкідливих або небезпечних виробничих факторів або виробничого середовища, якщо воно тривало в часі не більш однієї робочої зміни. Якщо цей термін більш тривалий, то йдеться про професійні захворювання, правила розслідування й обліку котрих інші, ніж нещасних випадків.
2. Внаслідок цієї події заподіюється шкода здоров'ю, що спричинила тимчасову чи постійну втрату працездатності або смерть
Охорона здоров'я - один з пріоритетніших напрямів діяльності держави. Вона формує політику охорони здоров'я і забезпечує її реалізацію. Все трудове законодавство спрямоване на охорону здоров'я працівників при виконанні ними своїх обов'язків за трудовим договором і дотримання їх законних інтересів.
У Преамбулі Статуту (Конституції) Всесвітньої організації охорони здоров'я, прийнятого 22 липня 1946 р. [3], здоров'я визначається, як: "...стан повного фізичного, духовного ісоціального благополуччя, а не тільки відсутність хвороб і фізичних дефектів". Нещасні випадки на виробництві негативно впливають на будь-який з факторів благополуччя людини, є причиною хвороб і фізичних дефектів різного ступеня тяжкості або при-чиною смерті.
Законодавство України закріплює наступні форми ушкодження здоров'я працівника при виконанні ним своїх трудових обов'язків: нещасний випадок; професійне захворювання.
При настанні цих факторів власник підприємства зобов'язаний провести кваліфіковане розслідування таких випадків спеціально створеною для цього комісією, а також за наявності підстав, відповідно до законодавства про соціальне страхування, потерпілим відшкодовується заподіяна ушкодженням здоров'я шкода.
Ця шкода виникає внаслідок впливу на працівника зовнішніх факторів різної природи. Для людини вплив цих факторів має прояв в різного роду наслідках.
Наслідки фізіологічного характеру - порушення анатомічної цілісності організму людини, фізіологічних функцій його тканин або окремих органів.
Наслідки психічного характеру - полягають у моральних стражданнях і переживаннях постраждалого та членів його родини; порушення в нього у зв'язку з нещасним випадком нормальних життєвих зв'язків.
Наслідки

 
 

Цікаве

Загрузка...