WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Захист прав патентовласника в Україні - Реферат

Захист прав патентовласника в Україні - Реферат

звернутись до НКАУ для отримання дозволу на проведення переговорів та укладення договорів купівлі-продажу космічної техніки і технологій, а також реєстрації в НКАУ договорів відповідно до Положення про порядок надання дозволів суб'єктам космічної діяльності на проведення переговорів з іноземними суб'єктами господарської діяльності щодо дослідження і використання космічного простору, виробництва і експлуатації космічної техніки та укладення договорів купівлі-продажу космічної техніки і технологій, реєстрації договорів, предметом яких є космічна діяльність, укладених суб'єктами підприємницької діяльності України з іноземними суб'єктами господарської діяльності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 червня 1998 р. N 798.
НКАУ проводить експертизу поданого договору на відповідність законодавству, вживає заходів до правового захисту об'єктів інтелектуальної власності, захисту державних інтересів під час вирішення питань використання об'єктів, створених у космічній галузі за рахунок бюджетних коштів, і приймає рішення про реєстрацію договору або про відмову в його реєстрації. Суб'єкти космічної діяльності подають НКАУ звіт про виконання зареєстрованих договорів.
Відповідно до ст.32 Закону України "Про державну таємницю" права на об'єкти промислової власності, що створені з використанням відомостей, які становлять державну таємницю можуть бути передані іноземній державі чи міжнародній організації лише на підставі міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, або письмового мотивованого розпорядження Президента України з урахуванням необхідності забезпечення національної безпеки України на підставі пропозицій Ради національної безпеки і оборони України.
Будь-яке порушення прав патентовласника зумовлює відповідальність порушника. Порушенням визнається будь-яке посягання на права власника патенту, передбачені законо­давством про промислову власність. Звичайно, таке порушення на вимогу власника патенту повинно бути припинено, а порушник зобов'язаний відшко­дувати власнику патенту заподіяні збитки. Вимагати віднов­лення порушених прав власника патенту може також особа, яка придбала ліцензію, якщо інше не передбачено ліцензійним договором.
3. Участь Державного департаменту інтелектуальної власності
у захисті прав патентовласника
Спеціальним органом в сфері управління охороною інтелектуальної власності є Державний департамент інтелектуальної власності.
Будь-які спори, що виникають у зв'язку із застосуванням законодавства про промислову власність, розв'язуються судом. Зокрема, суди розглядають спори про: авторство на винахід, корисну модель чи промисловий зразок; встановлен­ня власника патенту; порушення майнових прав власника патенту; укладання та виконання ліцензійних договорів; право попереднього користування; винагороду винахідникам і авто­рам промислових зразків, а також патентовласникам; компен­сації.
Одним із суб'єктивних прав і засобів правової охорони прав на винаходи, корисні моделі і промислові зразки є право патентування в іноземних державах. Па­тентування винаходів, корисних моделей і промислових зразків в іноземних державах провадиться за таких умов:
заявник зобов'язаний до подання заявки на одержання охоронного документа на винахід, корисну модель чи промисловий зразок в орган іноземної держави подати заявку на цей же винахід, корисну модель чи промисловий зразок до Держдепартаменту;
до подання заявки на одержання охоронного документа на винахід, корисну модель чи промисловий зразок у відповідний орган іноземної держави заявник зобов'язаний подати заявку на винахід, корисну модель чи промисловий зразок до Міністерства освіти і науки України (Державного підприємства "Український інститут промислової власності". Одночасно заявник повідомляє Держдепартамент про наміри здійснити патентування в іноземних державах. Порядок подання і розгляду заявки про наміри здійснити патентування на винахід, корисну модель чи промисловий зразок визначено в Інструкції про розгляд заявки про наміри здійснити патентування промислового зразка в іноземних державах та Інструкції про розгляд заявки про наміри здійснити патентування винаходу (корисної моделі) в іноземних державах, затверджених наказом Держпатенту України від 22 травня 1995 року N 81;
якщо Держпатент України протягом трьох місяців від дати надходження повідомлення заявника про намір запатен­тувати винахід, корисну модель чи промисловий зразок в іно­земній державі, не повідомив заявника про заборону зару­біжного патентування зазначеного винаходу, корисної моделі чи промислового зразка.
У разі патентування за процедурою Договору про патентну коопе­рацію,міжнародна заявка подається до Держдепартаменту. Відповідно до законодавства України про промислову влас­ність витрати, пов'язані з патентуванням в іноземних державах, несе заявник, але не держава.
З огляду на бажання розширити співробітництво в космічних дослідженнях і технологіях і можливості комерційного використання космічних технологій між Україною і Сполученими Штатами Америки 22 листопада 1994 року була укладена Угода про співробітництво в дослідженні і використанні космічного простору в мирних цілях (Угоду ратифіковано 05.05.96). Відповідно до ст.5 Угоди Сторони зобов'язалися забезпечити адекватний та ефективний захист інтелектуальної власності, створеної або переданої згідно з цією Угодою. Розподіл прав на будь-яку інтелектуальну власність, створену згідно з цією Угодою, здійснюється відповідно до Додатка I Угоди ("Інтелектуальна власність").
Дежавами-членами і учасницями СНД 6 березня 1998 року була укладена Угода про співробітництво по припиненню правопорушень у сфері інтелектуальної власності ( Угоду ратифіковано 21.09.2000 ), а 4 червня 1999 року - Угода про взаємне забезпечення збереження міждержавних таємниць в сфері правової охорони винаходів ( Угоду затверджено із застереженнями Постановою Кабінету Міністрів України N 2292 від 13.12.99р.), відповідно до якої Сторони забезпечують режим секретності щодо відомомостей про секретні винаходи.
Як висновок про перспективні напрямки розвитку механізму правового регулювання охорони прав промислової власності суб'єктів космічної діяльності варто додати, що, оскільки деякі з інститутів права промислової власності є відносно новими, а деякі взагалі не закріплені законодавчо належним чином (право на нерозкриту інформацію) і з огляду на специфічність об'єктів промислової власності і їх правової охорони у сфері космічної діяльності (в більшості випадків вони є секретними), існує необхідність у подальшому вдосконаленні механізму, зокрема, у відокремленні і детальному законодавчому врегулюванні правової охорони прав промислової власності суб'єктів космічної діяльності.
Використана література:
1. Інтелектуальна власність в Україні: нормативно-правові акти / За заг. ред., В.Л. Петрова, О.Д. Святоцького - у 2-х томах, 1999, Том 1.,Том 2.
2. Интелектуальная собственность в Украине:нормативно-правовые акты / Под общ. ред. А.Д. Святоцкого, В.Л. Петрова - в 2-х томах, 1999
3. Інтелектуальна власність в Україні: Корисна модель / Л.І. Ніколаєнко, Г.П. Добриніна, Л.А. Меняйло, В.С. Радомський / За ред. В.Л. Петрова - 1999, 128 с.
4. Інтелектуальна власність в Україні: Винахід / Л.І. Ніколаєнко, Г.П. Добриніна, Л.А. Меняйло, В.С. Радомський / За ред. В.Л. Петрова - 1999, 136 с.
5. Інтелектуальна власність в Україні: Знаки для товарів i послуг / Л.І. Ніколаєнко, Л.А. Меняйло, Л.М. Топільська, В.С. Радомський / За ред. В.Л. Петрова - 1999, 116 с.
6. Інтелектуальна власність в Україні: Промисловий зразок / Л.І. Ніколаєнко, А.П. Бутяєва, Л.А. Меняйло, В.С. Радомський / За ред. В.Л. Петрова - 1999, 124с.
7. Інтелектуальна власність в Україні:Топографія інтегральної мікросхеми / Л.І. Ніколаєнко, А.П. Бутяєва, Л.А. Меняйло, В.С. Радомський / За ред. В.Л. Петрова - 1999, 104 с.
8. Інтелектуальна власність: Словник-довідник у 2-х томах / За ред. О.Д. Святоцького, 2000т.1: Авторське право і суміжні права - 356 с.т 2: Промислова власність - 270 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...