WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Захист прав патентовласника в Україні - Реферат

Захист прав патентовласника в Україні - Реферат

передбачені. Останній етап - зане­сення до спеціального Державного реєстру об'єктів, які відповідають умовам патентоспроможності. Після державної реєстрації видається правоохоронний документ - патент (топографії ІМС - свідоцтво).
У разі прохання видати патент на винахід, слід зазначити, який саме патент бажає одержати заявник - патент із строком дії 20 років, що видається після проведення експертизи по суті, чи патент із строком дії 5 років (деклараційний патент), що видається під відповідальність заявника без проведення експертизи по суті.
По завершенні експертизи заявки по суті Держдепартамент має прийняти рішення про видачу охоронного документа (патента або свідоцтва). У противному разі заявнику надсилається рішення про відхилення заявки. Це рішення може бути оскарженя заявником в Апеляційній палаті, колегіальному органі Держдепартаменту для розгляду заперечень проти рішень Держдепартаменту щодо набуття прав на об'єкти інтелектуальної власності, що діє згідно з Положенням про Апеляційну палату Державного департаменту інтелектуальної власності, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 28.01.2002 N 47. Це Положення визначає завдання, функції та склад Апеляційної палати, порядок організаційно-технічного забезпечення її діяльності.
На підставі свого рішення про видачу патенту на винахід, корисну модель чи промисловий зразок Держпатент України публікує у своєму офіційному бюлетені визначені ним відо­мості про видачу патенту. Одночасно з публікацією відомос­тей про видачу патенту Держдепартамент публікує опис до патенту на винахід, корисну модель, що містить формулу, та опис винаходу і корисної моделі, а також креслення, на яке є посилання в описі винаходу чи корисної моделі. Проте, якщо об'єкт промислової власності створено з використанням відомостей, що становлять державну таємницю, відомості про нього не підлягають розголошенню відповідно до Положення про порядок оформлення та використання прав на винаходи, корисні моделі і промислові зразки, що становлять державну таємницю, затвердженого Постановою Верховної Ради України від 19 січня 1995р. У сфері космічної діяльності до відомостей, що становлять державну таємницю, відповідно до ст.8 Закону України "Про державну таємницю", можуть бути віднесені дані про напрями розвитку окремих видів озброєння, військової і спеціальної техніки, тактико-технічні характеристики, організацію і технологію виробництва, наукові, науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи, пов'язані з розробленням нових зразків озброєння, військової і спеціальної техніки або їх модернізацією, а також про інші роботи, що плануються або здійснюються в інтересах оборони країни; про наукові, науково-дослідні, дослідно-конструкторські та проектні роботи, на базі яких можуть бути створені прогресивні технології, нові види виробництва, продукції та технологічних процесів, що мають важливе оборонне чи економічне значення або суттєво впливають на зовнішньоекономічну діяльність та національну безпеку України.
Одночасно з публікацією відомостей про видачу охоронного документа Держдепартамент здійснює державну реєстрацію відповідно до Положення про Державний реєстр патентів і деклараційних патентів України на винаходи, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 12.04.2001р. N 291, Положення про Державний реєстр деклараційних патентів України на корисні моделі, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 20.06.2001 N 469, Положення про Державний реєстр патентів України на промислові зразки, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 12.04.2001р. N 290, Положення про Державний реєстр України топографій інтегральних мікросхем, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 12.04.2001 N 292.
2. Порядок видачі патентів і деклараційних патентів
Порядок видачі патентів і деклараційних патентів України на об'єкти права промислової власності, створені з використанням відомостей, що становлять державну таємницю, та їх дублікатів визначено Положенням про Державний реєстр патентів і деклараційних патентів України на секретні винаходи, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 14.11.2001 N 739, Положенням про Державний реєстр деклараційних патентів України на секретні корисні моделі, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 14.11.2001 N 738, Положенням про Державний реєстр посвідчень України на промислові зразки, що становлять державну таємницю, та порядок видачі посвідчень, затвердженим наказом Держпатенту України від 14 грудня 1995 року N 187.
Автори секретних винаходів, які охороняються авторськими свідоцтвами СРСР, спільно з заявниками, зазначеними в авторському свідоцтві СРСР, подають, відповідно до Інструкції про видачу патентів України на секретні винаходи, які охороняються авторськими свідоцтвами СРСР на секретні винаходи, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 11.03.2002 N 184, до Держдепартаменту клопотання про видачу патенту України на секретний винахід, щодо якого на дату введення в дію цієї Інструкції не скінчився термін дії.
У місячний строк після державної реєстрації охоронного документа його видають особі, яка має право на його одержання.
Строк дії патенту на винахід становить 20 років від дати подання заявки до Держдепартаменту. Строк дії патенту на корисну модель - 5 років від дати подання заявки, і за клопотанням власника його чинність може бути подовжена, але не більш як на 3 роки. На промисловий зразок патент видається строком на 10 років і його чинність може бути подовжена за клопотанням власника патенту, але не більше як на 5 років.
За одержання патенту та підтримання його чинності необ­хідно сплачувати спеціальний збір. Терміни і порядок сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності, атакож розміри зазначених зборів визначено в Положенні про порядок сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 22 травня 2001 р. N 543.
Дія патенту на може достроково припинятися повністю або частково з двох підстав:
~ за заявою власника патенту;
~ за несвоєчасну сплату встановленого річного збору за підтримання чинності патенту.
Патент може бути визнаний недійсним повністю або част­ково у випадках:
~ встановленої невідповідності запатентованого об'єкта умовам патентоспроможності;
~ наявності у формулі винаходу чи корисної моделі ознак, яких не було у поданій заявці;
~ порушення порядку зарубіжного патентування.
Права, що надаються патентом, набувають чинності від дати публікації відомостей про його видачу, але за умови спла­ти річного збору за підтримання чинності патенту.
Власнику патенту належить право будь-яким чином вико­ристати винахід, корисну модель і промисловий зразок, в тому числі передавати право власності та видавати ліцензії (дозволи) на використання об'єктів промислової власності. Договори про передачу права власності та ліцензійні договори реєструються у Держдепартаменті згідно з Інструкцією про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстру відомостей про передачу права власності на винахід (корисну модель) та видачу ліцензії на використання винаходу (корисної моделі), затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 16.07.2001 р. N 521., Інструкцією про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстру відомостей про передачу права власності на промисловий зразок та видачу ліцензії на використання промислового зразка, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 03.08.2001 N 574. та Інструкцією про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстру відомостей про передачу права власності на топографію інтегральної мікросхеми та видачу ліцензії на використання топографії інтегральної мікросхеми, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 03.08.2001 N 577.
При необхідності укласти договір купівлі-продажу космічної техніки і технологій з іноземними суб'єктами господарської діяльності суб'єкт космічної діяльності зобов'язаний

 
 

Цікаве

Загрузка...