WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Система законодавства України про інтелектуальну власність - Реферат

Система законодавства України про інтелектуальну власність - Реферат

порушенню права інтелектуальної власності, накладати разове грошове стягнення замість відшкодування збитків за неправомірне використання об'єкта права і т.п. Це створює сприятливі умови для практичної реалізації встановленого Конституцією України права кожногозахищати свої права від порушень і протиправних зазіхань.
Важливі зміни внесені Кодексом і в режим правової охорони ряду об'єктів права інтелектуальної власності
Змінено склад об'єктів винаходу і корисної моделі. Об'єкт винаходу "спосіб" замінений на більш узагальнений і застосовуваний у міжнародній практиці об'єкт "процес", під яким розуміється сукупність послідовних дій, спрямованих на одержання визначеного результату в будь-якій сфері технології, прийом чи спосіб виконання кожного з таких дій, а також нове застосування продукту чи технології процесу.
Замість існуючого єдиного об'єкта корисної моделі "конструктивного виконання пристрою" у Кодексі визначений "продукт" і "процес", тобто такі ж об'єкти, як і об'єкти винаходу. Це істотно розширить можливості винахідників по правовій охороні результатів своєї діяльності.
Відповідно до Кодексу термін дії виняткових майнових прав інтелектуальної власності на винахід складає не менш 20 років. Це означає, що з вступом у силу Кодексу 1 січня 2004 року Державний департамент інтелектуальної власності не буде приймати заявки про видачу так званих деклараційних патентів на винаходи з терміном дії 6 років. Патент на винахід буде видаватися після проведення державної науково-технічної експертизи, що відновить втрачений останнім часом авторитет запатентованого винаходу як світового досягнення.
По-новому регулюються і відносини, зв'язані з раціоналізаторськими пропозиціями. Поряд з технічними ними визнаються також організаційні рішення.
Суб'єктами права на раціоналізаторську пропозицію є тільки його автор і юридична особа, що одержала пропозицію. Цим підкреслюється, що правовідносини з приводу раціоналізаторської пропозиції можуть мати місце лише в межах юридичної особи, якій вона подана. Суб'єктом права на раціоналізаторську пропозицію варто було б визнати і фізичну особу - підприємця, оскільки він має право використовувати найману працю.
Замість існуючого права автора на винагороду за використання раціоналізаторської пропозиції Кодекс установлює право на сумлінне заохочення від юридичної особи, що получила пропозицію. Таке заохочення, незалежно від факту використання пропозиції, може бути також складовою частиною умов оплати праці і т.п.
Кодекс став першим національним законодавчим актом, що установив режим правової охорони комерційного (фірмового) найменування. Правова охорона надається комерційному найменуванню, що надає можливість відрізнити одну особу від інших і не вводить споживачів в оману щодо дійсної її діяльності. Але допускається існування осіб з однаковим комерційним найменуванням, якщо це не вводить споживачів в оману щодо товарів і послуг цих осіб.
Право інтелектуальної власності на комерційне найменування діє з моменту його першого використання й охороняється без обов'язкової подачі заявки чи його реєстрації незалежно від того, є чи ні комерційне найменування частиною торгової марки. Цим у Кодекс імплементована стаття 8 Паризької конвенції про охорону промислової власності.
Норми про інтелектуальну власність містять також і інші книги Кодексу.
Так, глави 75 і 76 книги п'ятої "Зобов'язальне право" присвячені регулюванню питань за розпорядженням майновими правами інтелектуальної власності і відносин сторін у договорі комерційної концесії, предметом якого є комплекс прав, у тому числі інтелектуальної власності.
У главі 75 приводиться перелік основних видів договорів за розпорядженням майновими правами інтелектуальної власності, їхні істотні умови, даються поняття виняткової, одиничної і невиняткової ліцензії. Ці поняття вперше на законодавчому рівні погоджені з рекомендаціями Всесвітньої організації інтелектуальної власності.
В Кодексі виняткова ліцензія видається лише одному ліцензіатові і виключає можливість використання ліцензіаром об'єкта права інтелектуальної власності в обмеженою цією ліцензією сфері і видачі ним іншим особам ліцензій на використання цього об'єкта в зазначеній сфері.
Одинична ліцензія видається одному ліцензіатові і виключає можливість видачі ліцензіаром іншим особам ліцензій на використання об'єкта права інтелектуальної власності в обмеженою цією ліцензією сфері, але не виключає можливості використання ліцензіаром цього об'єкта в зазначеній сфері.
Невиняткова ліцензія допускає можливість використання ліцензіаром об'єкта права інтелектуальної власності в обмеженою цією ліцензією сфері і видачу ним іншим особам ліцензій на використання цього об'єкта в зазначеній сфері.
Під терміном "обмежена ліцензією сфера" розуміються конкретні надані права, способи використання об'єкта права інтелектуальної власності, територія і термін, на які надаються права і т.п.
Кодексом установлено, що ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності, ліцензійний договір, договір про створення за замовленням і використанням об'єкта права інтелектуальної власності і договір про передачу виняткових майнових прав інтелектуальної власності не підлягають обов'язкової державної реєстрації. Їхня державна реєстрація здійснюється за вимогою ліцензіара чи ліцензіата у встановленому законом порядку.
Відсутність державної реєстрації не вплине на дію прав, наданих по ліцензії чи іншому договору, і інших прав на відповідний об'єкт права інтелектуальної власності, зокрема на право ліцензіата звернутися в суд за захистом.
Але державній реєстрації підлягає факт передачі виняткових майнових прав інтелектуальної власності, що виникають, відповідно до цього Кодексу чи іншому закону, після їхньої державної реєстрації. До таких, зокрема відносяться виключні права на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, торгові марки, сорти рослин і породи тварин.
На жаль, ці норми суперечливі і позбавлені логічної цілісності. Навіщо встановлена обов'язкова державна реєстрація факту передачі прав, якщо її відсутність не впливає на дію переданих прав? Не ясні і наслідки порушення норми про обов'язкову державну реєстрацію факту передачі прав.
У цілому ж передбачені Кодексом положення по інтелектуальній власності відповідають Конституції України, міжнародним договорам України й інших міжнародних договорів у сфері інтелектуальної власності, до яких може приєднатися наша держава в зв'язку з очікуваним вступом у Всесвітню Торгову Організацію і майбутньою інтеграцією в Європейський Союз.
Викладене вище свідчить про те, що Кодекс став колискою правовідносин у сфері

 
 

Цікаве

Загрузка...