WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Система законодавства України про інтелектуальну власність - Реферат

Система законодавства України про інтелектуальну власність - Реферат


РЕФЕРАТ
на тему:
"Система законодавства України
про інтелектуальну власність"
ПЛАН
1. Законодавче регулювання відносин в інтелектуальній та творчій діяльності
2. Удосконалення національного законодавства у сфері захисту прав інтелектуальної власності
3. Досягнення нацзаконодавства про охорону інтелектуальної власності за 2004 рік
1. Законодавче регулювання відносин
в інтелектуальній та творчій діяльності
Стрімкий розвиток суспільства вимагає адекватного законодавчого регулювання відносин у сфері інтелектуальної, творчої діяльності - визначальної рушійної сили забезпечення гідних умов життя людини.
Основою законодавства в цій сфері є Конституція України. Нею громадянам гарантується воля літературної, художньої, наукової і технічної творчості, захист інтелектуальної власності, їхніх авторських прав, моральних і матеріальних інтересів, що виникають у результаті різних видів інтелектуальної діяльності.
Конституцією України проголошене право кожного володіти, користатися і розпоряджатися результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності і передбачена неприпустимість використання чи поширення їх іншими особами без згоди правовласника, за виключеннями, установленими законом.
Таким чином, основоположними конституційними принципами формування відносин в інтелектуальній сфері є свобода такої діяльності, визнання і захист її результатів, а також наділення правами на ці результати їхніх творців. На реалізацію зазначених принципів і повинне бути націлене цивільне законодавство України.
Існують різні точки зору з приводу системи викладу в цивільному законодавстві норм по інтелектуальній власності: від повної спеціалізації по об'єктах в окремих законах до детальної кодификації одним актом законодавства.
Після тривалих і напружених дискусій з цього приводу Верховна Рада України прийняла 16 січня 2003 року Цивільний кодекс України, врегулювавши в цілому основоположні відносини в сфері інтелектуальної власності. Це припускає визначення детальних положень по охороні інтелектуальної власності законами й іншими нормативно-правовими актами. Такий структурний розподіл змісту цивільного законодавства про інтелектуальну власність дозволить гармонійно погодити узагальненість і стійкість цього законодавства з його динамічним розвитком.
Більшість норм Цивільного кодексу України (далі - Кодекс) по інтелектуальній власності містяться в книзі четвертій "Право інтелектуальної власності". До них відносяться загальні положення про право, основні норми авторського права, суміжних прав, права інтелектуальної власності на наукове відкриття, винахід, корисну модель, промисловий зразок, компонування інтегральної мікросхеми, раціоналізаторську пропозицію, сорт рослин, породу тварин, а також права інтелектуальної власності на комерційне (фірмове) найменування, торгову марку (знак для товарів і послуг), географічну вказівку і комерційну таємницю.
У загальних положеннях дається визначення поняття "право інтелектуальної власності", розкривається його співвідношення з правом власності на річ, визначаються об'єкти і суб'єкти права, викладається узагальнений зміст майнових і особистих немайнових прав інтелектуальної власності, визначаються терміни їхньої дії, встановлюються основні умови використання зазначених об'єктів і передачі прав на них, регулюються відносини з приводу об'єктів, створених за замовленням і в результаті виконання трудового договору, а також визначаються наслідки порушення і способи захисту права інтелектуальної власності судом.
До системи законодавства про інтелектуальну власність входять:
" Міжнародні договори та угоди в сфері інтелектуальної власності
" Міжнародні договори, адміністративні функції яких виконує ВОІВ
" Міжнародні угоди держав-учасниць СНД
" Міжурядові угоди
" Загальне законодавство України у сфері інтелектуальної власності
" Конституція України
" Кодекси України
" Закони України
" Укази Президента України
" Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України
" Відомчі нормативно-правові акти
" Спеціальне законодавство України у сфері інтелектуальної власності
" Спеціальне законодавство України у сфері промислової власності
" Закони України
" Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України
" Відомчі нормативно-правові акти
" Спеціальне законодавство України у сфері авторського права і суміжних прав
" Закони України
" Укази Президента України
" Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України
" Відомчі нормативно-правові акти
" Стандарти у сфері інтелектуальної власності
" Стандарти Всесвітньої організації інтелектуальної власності
" Державні стандарти України (ДСТУ)
В Кодексі право інтелектуальної власності включає особисті немайнові і (чи) майнові права, зміст яких стосовно визначених об'єктів права інтелектуальної власності визначається Кодексом і іншим законом.
Цю норму без перебільшення можна назвати квінтесенцією Кодексу. Вона дала можливість об'єднати "під одним дахом" права інтелектуальної власності все різноманіття безпосередніх результатів інтелектуальної, творчої діяльності людини й інших об'єктів права інтелектуальної власності. Залишено в минулому штучне і здебільшого незрозуміле так називане "виключне право" (не плутати з "виключними правами"), що десятиліттями стримувало вихід у світ лаконічно виписаного самою суттю життєдіяльності людини "права інтелектуальної власності".
Візьмемо, приміром, твір. Право інтелектуальної власності на нього складає сукупність особистих немайнових і майнових прав: право авторства, право на недоторканність твору, право вибирати псевдонім у зв'язку з використанням твору, право використовувати твір, виключне право дозволяти використовувати твір і невиняткове право забороняти недозволене використання твору.
Ще приклад. Право інтелектуальної власності на винахід - це сукупність особистих немайнових і майнових прав: право на визнання винахідником людини, що створила винахід, право надання винаходу власної назви, право використовувати винахід, виключне право дозволяти використовувати винахід і виключне право забороняти недозволене використання винаходу.
Іншим є право інтелектуальної власності на торгову марку. Воно включає лише майнові права: право використовувати торгову марку і виключні права дозволяти використовувати торгову марку і забороняти її недозволене використання.
Право на наукове відкриття складають лише немайнові права авторства і найменування відкриття власною назвою.
Суд наділений новими для цивільного права нашої країни повноваженнями - запобігати

 
 

Цікаве

Загрузка...