WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Роль МВС України у боротьбі із злочинністю - Реферат

Роль МВС України у боротьбі із злочинністю - Реферат


РЕФЕРАТ
на тему:
"Роль МВС України у боротьбі із злочинністю"
ПЛАН
1. Поняття центральний органів виконавчої влади.
2. Роль МВС України у боротьбі зі злочинністю через свою структуру
3. Використана література
1. Центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику в сфері захисту прав і свобод громадян, інтересів суспільства і держави від противоправних посягань є Міністерство внутрішніх справ України, яке діє у відповідності до Конституції України, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших нормативних актів, а також "Положення про Міністерство внутрішніх справ України", затвердженого розпорядженням Президента України від 07.10.92 р. № 157/92-рп.
Головною метою МВС України є координація органів внутрішніх справ по боротьбі із злочинністю, охороні громадського порядку і забезпечення громадської безпеки.
У зв'язку з цим перед МВС України поставлені слідуючи завдання:
" організація і координація діяльності органів внутрішніх справ по захисту прав і свобод громадян, інтересів суспільства і держави від протиправних посягань, охороні громадського порядку і забезпеченню громадської безпеки;
" забезпечення запобігання злочинам, їх припинення, розкриття і розслідування, розшуку осіб, які вчинили злочини, вжиття заходів до усунення причин і умов, що сприяють вчиненню правопорушень;
" організація роботи, пов'язаної із забезпеченням безпеки дорожнього руху та пожежної безпеки;
Ці завдання виконуються Міністерством через керовані ним органи на місцях (органи внутрішніх справ) шляхом реалізації наступних основних функцій:
1) організація роботи по охороні громадського порядку на вулицях, майданах, у парках, скверах та інших громадських місцях, запобіганню та припиненню адміністративних правопорушень і забезпеченню провадження у справах про них, розгляд яких законом покладено на органи внутрішніх справ;
2) організація профілактичних і оперативно-розшукових заходів щодо запобігання, виявлення, припинення і розкриття злочинів, провадження дізнання і попереднього слідства у справах про злочини, розслідування яких законом покладено на органи внутрішніх справ;
3) здійснення спеціальних заходів забезпечення безпеки працівників суду, органів прокуратури, внутрішніх справ, митних органів, органів державної податкової служби, державної контрольно-ревізійної служби, рибоохорони, державної лісової охорони, Антимонопольного комітету України, їх близьких родичів, а також заходи безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві;
4) проведення роботи по виявленню, розкриттю і розслідуванню злочинів, що мають міжрегіональний і міжнародний характер, боротьба з організованою злочинністю та наркобізнесом і злочинами в сфері економіки;
5) забезпечення профілактики правопорушень;
6) запобігання дитячої безпритульності та правопорушенням серед неповнолітніх;
7) розшук громадян у випадках, передбачених законодавством та міжнародними угодами;
8) ведення оперативно-пошукового та криміналістичного обліку;
9) проведення експертиз у кримінальних справах і криміналістичні дослідження за матеріалами оперативно-розшукової діяльності;
10) організація додержання законодавства про паспорти, в'їзд в Україну і виїзд з України громадян, перебування на її території іноземних громадян і осіб без громадянства;
11) забезпечення функціонування дозвільної системи здійснення контролю за придбанням, зберіганням, носінням і перевезенням зброї, боєприпасів, вибухових речовин і матеріалів, інших предметів і речовин, щодо зберігання і використання яких встановлено спеціальні правила, та за відкриттям і функціонуванням об'єктів, де вони використовуються;
12) забезпечення реєстрації й обліку автомототранспортних засобів, та безпеки дорожнього руху;
13) здійснення державного пожежного нагляду, пожежну охорону населених пунктів і об'єктів;
14) організація на договірних засадах охорони майна всіх видів власності;
15) здійснення заходів щодо врятування людей, охорони їхньої безпеки, забезпечення громадського порядку, збереження майна у разі стихійного лиха, аварій, пожеж, катастроф та щодо ліквідації їх наслідків;
16) здійсненні заходів по охороні навколишнього природного середовища;
17) забезпечення режиму воєнного або надзвичайного стану в разі його оголошення на території України або в окремих місцевостях;
Міністерство внутрішніх справ України починає свою історію ще з періоду коли Україна входила до складу Російської імперії. Війська правопорядку Росії проіснували до лютого 1917 року і в повному складі перейшли на службу Тимчасовому уряду, а потім більшовицьким радам, бо охороняти засуджених та вести боротьбу зі злочинністю потрібно при будь-якій владі.
За часи Радянського союзу війська МВС України відзначились не лише в захисті внутрішнього правопорядку але й брали участь у військових діях 1941-1945 років.
Після здобуття Україною незалежності 1991 року було перевизначено завдання і пріоритети внутрішніх військ. Згідно з указом Президії Верховної Ради України від 30.09.91 р. №1465-ХII внутрішні війська, що дислоковані на території України, в повному складі передані до складу МВС України, одночасно у військах скасовані партійні контрольні комісії та партійні комітети. Проведена реорганізація військово-політичних органів в органи виховання та соціально-правової роботи.
Нині МВС України виконує важливу роль в контролі та нагляді за забезпеченням прав і свобод громадян України.
2. Компетенція, завдання й функції органів внутрішніх справ, взаємовідносини між ними та окремими службами надають системі органів внутрішніх справ від низового підрозділу до апарату МВС необхідної цілісності, чіткого підпорядкування й самостійності окремих елементів, що дає можливість ефективно діяти на основі єдиних правових норм. Кожний орган внутрішніх справ має свою територію обслуговування: підприємство, установа, селище, мікрорайон, район у місті, місто, область, Автономна Республіка Крим. Центральним органом управління в системі органів внутрішніх справ є Міністерство внутрішніх справ Укрїни, компетенція якого поширюється на всю територію держави. МВС України очолює усю систему органів внутрішніх справ і здійснює керівництво у сфері внутрішніх справ, як правило, через головні управління та управління галузевих служб,

 
 

Цікаве

Загрузка...