WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Правоохоронна діяльність митних органів. Декларація митної вартості - Контрольна робота

Правоохоронна діяльність митних органів. Декларація митної вартості - Контрольна робота

постанови Кабінету Міністрів України № 1375 від 28.08.2003)" або "здійснено митну оцінку із застосуванням методу № ___ на підставі документа № ___ від ___".
Порядок заповнення граф ДМВ-1 декларантом
Аркуш № 1 ДМВ-1
Графа 1
Зазначаються найменування й місцезнаходження іноземної особи (підприємства) - продавця товарів.
Графа 2(а)
Зазначаються найменування, місцезнаходження й код за ЄДРПОУ підприємства на території України, яке є покупцем товарів.
Графа 2(б)
Зазначаються найменування, місцезнаходження й код за ЄДРПОУ підприємства, яке декларує та пред'являє митному органу товари.
Графа 3
Зазначаються скорочене літерне найменування умов поставки (відповідно до "Інкотермс-2000") і обов`язково - географічний пункт,наприклад: СІF-Одеса, FOB-Нью-Йорк тощо.
Графа 4
Зазначаються номери і дати рахунків-фактур, виставлених продавцем покупцеві, або рахунків-проформ, що містять вартісну оцінку товарів (для умовно-вартісних угод (договорів, контрактів)).
Графа 5
Зазначаються номер і дата укладення угоди (договору, контракту) про поставку товарів, а також доповнень та змін до неї (нього) - за наявності.
Графа 6
Зазначаються номери й дати рішень, прийнятих за попередніми угодами (договорами, контрактами) цього покупця з цим самим продавцем, якщо в митного органу були зауваження до даних, що зазначаються в графах 7 - 9 ДМВ-1. Наводяться найменування й код митного органу, який здійснював митне оформлення товару, і зміст зауваження.
Графи 7(а), 7(б)
Відмічається знаком "Х" потрібна відповідь ("так" або "ні").
Графи 8(а), 8(б)
Відмічається знаком "Х" потрібна відповідь ("так" або "ні").
У разі відповіді "так" наводяться подробиці, тобто зміст умов, які мали вплив на ціну угоди, наприклад наявність вимоги щодо зустрічної поставки товару покупцем або надання ним будь-яких послуг продавцеві.
Розрахунок вартісного впливу цих умов або обмежень надається на зворотному боці ДМВ-1 із зазначенням документів, на підставі яких здійснювався розрахунок, а відповідна сума наводиться в графі 11(б) як непрямий платіж і враховується при визначенні ціни угоди та митної вартості товару; у графі 8 учиняється запис "Див. на звороті".
Графа 9(а)
Відмічається знаком "Х" потрібна відповідь ("так" або "ні").
У разі відповіді "так" наводяться подробиці, що стосуються ліцензійних і подібних платежів, тобто виду платежу, за що він сплачений тощо, при цьому зазначаються суми цих платежів, які покупець прямо чи побічно зобов'язаний сплатити продавцеві відповідно до умов угоди (договору, контракту) купівлі-продажу, якщо ці суми не були включені до ціни, що фактично сплачена або підлягає сплаті за товари, і не ввійшли до рахунку, виставленого продавцем покупцеві. Розмір цих платежів наводиться в графі 15.
Графа 9(б)
Відмічається знаком "Х" потрібна відповідь ("так" або "ні").
У разі відповіді "так" у графі 16 зазначається частина доходу покупця, яка підлягає поверненню продавцеві, від будь-якого наступного перепродажу товарів, що оцінюються, їх передання або використання.
Графа10(а)
Зазначається кількість додаткових аркушів до ДМВ-1 (кількість аркушів повинна відповідати номеру останнього аркуша мінус 2).
Графа 10(б)
Проставляються місце й дата заповнення ДМВ-1, прізвище, ім'я, по батькові, особистий підпис і печатка декларанта.
Дані графи повинні збігатися з аналогічними даними ВМД.
Аркуш № 2 ДМВ-1 і додаткові аркуші до неї
Цей аркуш і додаткові аркуші до ДМВ-1 призначаються для розрахунку митної вартості за методом оцінки за ціною угоди щодо товарів, які імпортуються.
На кожному аркуші зазначається його порядковий номер. В аркуші можуть бути наведені відомості щодо товарів від одного до трьох найменувань.
"Номер товару"
Зазначається номер відповідного товару з аналогічної графи ВМД або додаткового аркуша до неї.
"Код товару"
Зазначається код відповідного товару за УКТЗЕД.
Розділ А "Підстава для розрахунку"
Наводяться відомості про вартість імпортованого товару, що фактично сплачена або підлягає сплаті, а також про непрямі платежі, які в сумі є підставою для визначення митної вартості товару.
При розрахунку митної вартості враховується вплив умов поставки (графа 3) та інших умов угоди (договору, контракту) на ціну угоди. За відсутності потреби проведення додаткових нарахувань до ціни угоди чи відрахувань з неї заявлена ціна угоди може дорівнювати митній вартості товарів, що імпортуються.
Графа 11(а)
У першому рядку у валюті рахунку зазначається вартість товару, яка фактично сплачена або підлягає сплаті продавцеві.
Документальним підтвердженням заявленої вартості товару є рахунок-фактура (інвойс), зазначений у графі 4, який декларант повинен подати разом з ДМВ-1, або рахунок-проформа, який також зазначається в графі 4, - для умовно-вартісних угод (договорів, контрактів), банківські платіжні документи, якщо рахунок уже сплачено, угода (договір, контракт) купівлі-продажу або про поставку товару.
У другому рядку графи зазначається сума в гривнях за рахунком (вартість, що фактично сплачена або підлягає сплаті).
У третьому рядку графи наводиться код валюти рахунку (у дужках) і курс, за яким її перераховано в гривні. Відомості повинні наводитися в рядку після тексту, а не в графах "Номер товару"/"Код товару". Перерахунок іноземної валюти в гривні здійснюється за курсом, установленим Національним банком України на дату прийняття ДМВ-1 до оформлення (тобто за тим самим курсом, що зазначений у відповідній графі ВМД).
Графа 11(б)
Проставляється сума підтверджених документально непрямих платежів у гривнях, якщо про них було зазначено в графі 8(б). (Непрямий платіж - платіж покупця на адресу третьої особи на користь продавця, вартість поставки будь-яких товарів покупцем на користь продавця тощо).
Зазначається також підтверджена документами декларанта й розрахунками на зворотному боці аркуша ДМВ-1 величина поправки до ціни товару для випадків, коли мали місце відповідні обмеження або умови (розрахунок вартісної оцінки впливу цих поправок також наводиться на зворотному боці аркуша ДМВ-1). Якщо в графі 11(б) зазначено сумарний розмір непрямих платежів і величин поправок до ціни (або тільки величину поправки), то в графі обов'язково вчиняється запис "Див. на звороті", а на зворотному боці аркуша наводиться розшифровка загальної суми, зазначеної в графі 11(б) і т.д.
Використана література:
1. Митне право України. Посібник / За ред. Коваленко С.І. - Харків, 2001.
2. Митний Кодекс України.
3. Інструкції по заповненню декларації митної вартості. - К., 2002.

 
 

Цікаве

Загрузка...