WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Правоохоронна діяльність митних органів. Декларація митної вартості - Контрольна робота

Правоохоронна діяльність митних органів. Декларація митної вартості - Контрольна робота

бути використані тільки в тому разі, якщо всі дані, заявлені в аркуші № 1 ДМВ, повною мірою стосуються й товарів, зазначених у додаткових аркушах цієї ДМВ.
Форма додаткового аркуша ідентична формі основного аркуша № 2 ДМВ.
ДМВ заповнюється українською мовою із застосуванням ПЕОМ. Бланки ДМВ друкуються декларантом на білому папері формату А4. Технічні характеристики паперу, призначеного для виготовлення бланків ДМВ за допомогою комп'ютера, повинні забезпечувати належну якість відбитків службовихштампів і печаток митних органів, що використовуються для оформлення ДМВ.
Кожний аркуш ДМВ повинен бути підписаний декларантом.
Вартісні показники в ДМВ виражаються дробовим числом з точністю до сотих (до 2 знаків після коми).
При заповненні ДМВ використовуються класифікатори, затверджені наказом Держмитслужби України від 09.07.97 № 307 "Про затвердження Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 24.09.97 за № 443/2247, зі змінами й доповненнями, і Класифікатор іноземних валют, затверджений постановою Правління Національного банку України від 04.02.98 № 34 "Про затвердження Класифікатора іноземних валют" у редакції постанови Правління Національного банку України від 02.10.2002 № 378, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 24.10.2002 за № 841/7129, зі змінами й доповненнями.
За відсутності в будь-якій графі ДМВ місця, потрібного для зазначення відомостей, допускається запис їх на зворотному боці відповідного аркуша ДМВ із зазначенням графи, якої стосується цей запис. Такий запис засвідчується підписом і печаткою особи, яка вчинила запис, а у відповідних графах ДМВ робиться відмітка "Див. на звороті".
Митна вартість товарів заявляється митному органу декларантом у разі переміщення товарів через митний кордон України (постанова Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 1998 р. № 1598 "Про затвердження Порядку визначення митної вартості товарів та інших предметів у разі переміщення їх через митний кордон України", далі - постанова № 1598).
Термін "митна вартість" застосовується у разі імпорту (експорту) продукції. Митна вартість зазначається в рядку 12 Вантажно-митної декларації, що і є підтвердженням митної вартості продукції.
Митна вартість товарів, що переміщуються підприємствами через митний кордон України, заявляється у вантажній митній декларації згідно з Митним кодексом України та іншими актами законодавства.
У разі переміщення підприємствами через митний кордон України товарів, які підлягають обкладенню податками і зборами (обов'язковими платежами) та/або митна вартість яких у партії перевищує суму, еквівалентну 5000 євро, за умови, що така партія не є частиною поставки за однією угодою (договором, контрактом), а також поставок того самого товару, що здійснюються кількома партіями одним відправником на адресу одного одержувача за різними угодами (договорами, контрактами), крім вантажної митної декларації подається декларація митної вартості.
Порядок заповнення декларацій митної вартості визначається Держмитслужбою.
Митна вартість товарів, що вивозяться (експортуються) підприємствами з України, визначається відповідно до статті 274 Митного кодексу України .
Для заявлення митної вартості товарів, що вивозяться (експортуються) підприємствами з України, на які встановлено вивізне, антидемпінгове, компенсаційне чи спеціальні види мита, подається декларація митної вартості за формою ДМВ-3.
Митна вартість товарів, що ввозяться (імпортуються) підприємствами на митну територію України, визначається шляхом відповідного застосування методів, передбачених статтями 266-273 Митного кодексу України.
Митна вартість товарів, що ввозяться (імпортуються) підприємствами на митну територію України, заявляється декларантом митному органу шляхом подання декларації митної вартості за формою ДМВ-1 або ДМВ-2 за умови, що ці товари ввозяться (імпортуються) на митну територію України із застосуванням відповідного митного режиму або попередньо заявлений митний режим щодо таких товарів змінюється на інший, який передбачає обкладення цих товарів податками і зборами (обов'язковими платежами).
Декларація митної вартості за формою ДМВ-1 подається для заявлення митної вартості товарів, яка визначена шляхом застосування методу оцінки за ціною угоди щодо товарів (метод 1) відповідно до статті 267 Митного кодексу України.
Декларація митної вартості за формою ДМВ-2 подається для заявлення митної вартості товарів, визначеної шляхом застосування одного з передбачених статтями 268-273 Митного кодексу України методів оцінки: за ціною угоди щодо ідентичних товарів (метод 2); за ціною угоди щодо подібних (аналогічних) товарів (метод 3); на основі віднімання вартості (метод 4); на основі додавання вартості (метод 5); резервного (метод 6).
Декларант самостійно заповнює декларацію митної вартості, за винятком граф, призначених для відміток митниці.
Посадова особа митного органу, що проводить перевірку оформлення декларації митної вартості, не має права з власної ініціативи або за дорученням чи на прохання декларанта вписувати будь-які дані до граф декларації, які повинні заповнюватися декларантом, або вносити до них зміни, доповнення чи виправлення.
Декларант самостійно заповнює всі графи ДМВ відповідно до порядку їх заповнення, за винятком граф, призначених для відміток митного органу.
Митним органом заповнюється графа ДМВ "Для відміток митного органу".
В основних і додаткових аркушах проставляється реєстраційний номер ДМВ, який повинен відповідати номеру ВМД.
В основному аркуші № 1, крім реєстраційного номеру ДМВ, повинно бути зазначене рішення посадової особи, яка перевірила дані, наведені в ДМВ, прийняте за результатами контролю про правильність визначення митної вартості.
Запис про рішення митного органу про правильність визначення митної вартості товарів, учиняється таким чином:
якщо в митного органу немає зауважень щодо заявленої декларантом митної вартості, то в основних і додаткових аркушах ДМВ учиняється запис "Митну вартість визнано";
якщо декларантом надано відомості не в повному обсязі або митний орган має зауваження щодо цих відомостей і в установленому порядку необхідно здійснити додаткову перевірку даних, зазначених у ДМВ, та їх уточнення, то посадова особа митного органу, що здійснила перевірку даних, зазначених у ДМВ, і її оформлення, на аркуші № 1 ДМВ учиняє запис: "необхідно подання додаткових документів, що підтверджують митну вартість (відповідно до пунктів 14,15

 
 

Цікаве

Загрузка...