WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Поняття, правові основи і принципи бюджетного процесу в Україні - Реферат

Поняття, правові основи і принципи бюджетного процесу в Україні - Реферат

України на фінансування з бюджетів Автономної республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя.
Аналогічні показники доводять виконавчі органи влади вищого рівня безпосередньо Радам народних депутатів та їх виконавчим органам влади нижчого рівня у строки, які б забезпечували затвердження бюджетів до початку бюджетного рівня.
Складання проектів бюджетів передує розробка Основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України на плановий рік з виділенням показників обсягу валового внутрішнього продукту, національного доходу, зведеного балансу фінансових ресурсів, балансу доходів і витрат населення, платіжного балансу, валютного плану. Зазначені показники розробляють до1 червня року, що передує плановому ,Міністерством економіки України за участю Міністерства фінансів України, Національного банку України, інших міністерств і відомств.
На підставі Основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України на плановий рік Уряд Автономної республіки Крим, виконавчі комітети обласних, Київської і севастопольської міських Рад народних депутатів розробляють прогнозні показники економічного та соціального розвитку відповідних адміністративно-територіальних одиниць, які є основою для складання проектів їх бюджетів.
Згідно статті 29 Закону України "Про бюджетну систему України" забезпечується складання проектів республіканського бюджету Автономної Республіки Крим та місцевих бюджетів.
Республіканський бюджет Автономної Республіки Крим, виконавчі комітети обласних, Київської і Севастопольської міських, районних Рад народних депутатів організовують складання проектів республіканського бюджету Автономної Республіки Крим та відповідних місцевих бюджетів.
Згідно з порядком і термінами складання бюджету, які встановлюються виконавчими органами місцевих рад народних депутатів, фінансові управління (відділи) виконавчих органів місцевих рад народних депутатів з участю інших органів виконавчої влади на підставі прогнозних показників економічного і соціального розвитку адміністративно-територіальних одиниць та показників, доведених до виконавчих органів влади, відповідно до статті 25 Закону розробляють проекти бюджетів і подають їх на розгляд виконавчим комітетам місцевих Рад народних депутатів.
Виконавчі органи місцевих рад народних депутатів подають схвалені ними проекти бюджетів на розгляд місцевим Радам народних депутатів до 10 грудня.
Виконавчі органи міських (міст районного підпорядкування), селищних, сільських рад народних депутатів на основі прогнозу економічного і соціального розвитку міста, селища, села та проектів фінансових планів підприємств і господарських організації, планів доходів і кошторисів видатків бюджетних установ та нормативів відрахувань від загальновиробничих податків, зборів та інших обов'язкових платежів, установлених місцевою Радою народних депутатів вищого рівня, складають проекти міських, селищних та сільських бюджетів і подають їх на розгляд відповідних Рад народних депутатів до 25 грудня.
Розгляд цих проектів регламентовано статтею 30 цього закону.
Проекти республіканського бюджету Автономної республіки Крим, місцевих бюджетів попередньо розглядаються відповідно постійними комісіями Верховної Ради Автономної Республіки Крим та постійними комісіями місцевих Рад народних депутатів.
Верховна Рада Автономної Республіки Крим ,місцеві Ради народних депутатів.
Верховна Рада Автономної Республіки Крим, місцеві Ради народних депутатів розглядають проект бюджету за доповіддю Уряду Автономної Республіки Крим, виконавчих органів місцевих Рад народних депутатів, висновками і співдоповідями їх постійних комісій.
Затвердження республіканського бюджету Автономної Республіки Крим та місцевих бюджетів визначено статтею 31 Закону України "Про бюджетну систему ".
Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласні, міські (міст Києва і Севастополя та міст обласного підпорядкування), районні Ради народних депутатів затверджують відповідно республіканський бюджет Автономної Республіки Крим, обласний, міський, районний бюджет - у загальній сумі доходів, з виділенням окремих доходних джерел в загальній сумі видатків, з виділенням усіх асигнувань на фінансування підпорядкованого господарства, соціально-культурних заходів, соціального захисту населення, на утримання органів державної влади та виконавчих органів, а також розмір оборотної касової готівки. Для бюджетів нижчого рівня затверджуються нормативи відрахувань від загальнодержавних податків і зборів, розміри дотацій чи субвенцій.
Міська (міста районного підпорядкування), селищна, сільська Рада народних депутатів затверджують бюджет у загальній сумі доходів, з виділенням усіх дохідних джерел, і в загальній сумі видатків, з виділенням асигнувань на фінансування підвідомчого господарства, благоустрою, культури, охорони здоров'я, соціального забезпечення, утримання відповідної Ради народних депутатів та їх виконавчих органів, а також розмір оборотної касової готівки бюджетів.
У разі коли Верховна Рада Автономної Республіки Крим, місцеві Ради народних депутатів не затверджують бюджет до 30 грудня року, що передує тому, на який складено бюджет, чинності набирають показники бюджету, поданого на затвердження Урядом Автономної Республіки Крим, виконавчих органів Рад народних депутатів.
Рішення місцевих Рад народних депутатів про затвердження республіканського бюджету Автономної Республіки Крим, обласного, міського, районного бюджету публікується для загального відома.
Найбільш тривалий по часу є четвертий етап бюджетного процесу - виконання бюджету, який охоплює бюджетний рік (з 1 січня по 31 грудня). організовують виконання бюджету Кабінет Міністрів України, Рада Міністрів АРК, місцеві державні адміністрації та виконкоми місцевих Рад народних депутатів через органи оперативного управління фінансами: Міністерство фінансів України та його органи на місцях, органи Державного казначейства, Державної податкової адміністрації, Державної контрольно-ревізійної служби України. У виконанні бюджету беруть участь підприємства, організації, установи всіх форм власності, а також населення.
П'ятий етап бюджетного процесу забезпечують органи виконавчої влади в процесі складання звіту про виконаннябюджету та органи законодавчої влади і місцевого самоврядування у процесі розгляду і затвердження звіту про виконання бюджету.
2. Порядок затвердження державного бюджету України
Не пізніше ніж через п'ять днів після подання Кабінетом Міністрів України проекту закону про Державний бюджет України до Верховної Ради України Міністр фінансів України представляє його на пленарному засіданні Верховної Ради України. Голова Комітету Верховної Ради України з питань бюджету доповідає про відповідність проекту закону про Державний бюджет України вимогам цього Кодексу, Основним напрямам бюджетної політики на наступний бюджетний період та пропозиціям Верховної Ради України до Основних напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний період, прийнятим згідно з частиною шостою статті 33 цього Кодексу.
За результатами обговорення проекту закону про Державний бюджет України Верховна Рада України може прийняти вмотивоване рішення про його відхилення у разі невідповідності цьому Кодексу та Основним напрямам бюджетної політики на наступний бюджетний період та пропозиціям Верховної Ради України до них, прийнятим згідно з частиною шостою статті 33 цього Кодексу.
У разі відхилення проекту закону про Державний бюджет України Кабінет Міністрів України зобов'язаний у тижневий термін з дня набрання чинності рішенням про відхилення подати проект закону про Державний бюджет України на повторне представлення з

 
 

Цікаве

Загрузка...