WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Право інтелектуальної власності - Курсова робота

Право інтелектуальної власності - Курсова робота

значення.
Об'єктами патентного права (промислової власності у вузькому розумінні цього слова) є винаходи, корисні моделі і промислові зразки.
Необхідність патентного права обумовлена неможливістю прямої охорони об'єктів промислової власності засобами авторського права. На відміну від об'єктів авторського права об'єкти промислової власності можуть бути створені різними особами, незалежно одне від одного, тому їхня охорона припускає попереднє формальне закріплення пріоритету у встановленому законом порядку.
Відносини, що виникають у зв'язку із здійсненням права власності на винаходи, корисні моделі і промислові зразки, регулюються законами України від 15 грудня 1993 р. "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" і "Про охорону прав на промислові зразки".
Органом, що здійснює акт визнання нововведення в якості винаходи, корисної моделі або промислового зразка, виступає Державний комітет України з питань інтелектуальної власності (Госпатент України), іменований для стислості в зазначених законах як "Відомство".
Найважливішими умовами патентоспроможності об'єктів промислової власності є їхня новизна і промислова придатність. При цьому патентне право закріплює абсолютну (світову) новизну об'єктів промислової власності.
5.1.1 Об'єкти патентного права
Це винаходи, корисні моделі і промислові зразки. Винаходом є технічне рішення, що відрізняється новизною (тобто невідомий рівень техніки) і промислово застосовне (тобто може бути використане в промисловості, сільському господарстві, в галузі охорони здоров'я й інших галузей діяльності). Об'єктами винаходу можуть бути пристрій, засіб роботи, речовина, застосування раніше відомого пристрою за новим призначенням.
Корисна модель - це технічне рішення певного пристрою в стадії його конструктивного виконання, тобто у вигляді конструкції. Вона повинна бути принципіально новою, і промислово застосовною.
Винахід (корисна модель) є результатом творчої діяльності людини в будь-якій галузі технології. Об'єктом винаходу може бути:
1) продукт (пристрій, речовина, штамм мікроорганізму,культура клітин рослини і тварини);
2) засіб виробництва продукції.
Об'єктом корисної моделі може бути конструктивне виконання пристрою.
Не є об'єктами винаходів і корисних моделей і не охороняються законодавством, що регулює відносини цієї галузі наступні результати інтелектуальної діяльності:
1) відкриття, наукові теорії і математичні методи;
2) методи організації і керування господарством;
3) плани, умовні позначення, розклади, правила;
4) методи виконання розумових операцій;
5) програми для обчислювальних машин;
6) результати художнього конструювання;
7) топології інтегральних мікросхем;
8) сорти рослин і породи тварин і т.п.
Промисловий зразок - це художньо-конструкторське оформлення виробу, що визначає його зовнішній вигляд. Воно повиннео бути новим, оригінальним і промислово застосовним (тобто відтвореним промисловим засобом). Промисловий зразок забезпечує злиття утилітарної і художньої сторін, у ньому реалізується ідея одержання максимальної вигоди за допомогою зовнішнього вигляду виробу.
Промисловий зразок є результатом творчої діяльності людини в галузі художнього конструювання. Об'єктом промислового зразка може бути форма, малюнок, кольорова гамма або їхнє сполучення визначаюче зовнішній вигляд промислового виробу і призначені для задовільнення естетичних і ергономічних потреб.
Винахід оформлюється патентом. Патент - це охоронний документ, котрий засвідчує авторство винахідника, його виключні права володільця і приорітет винаходу.
У той же час не охоплюються поняттям промислового зразка:
1) об'єкти архітектури (крім малих архітектурних форм), промислові, гідротехнічні й інші стаціонарні спорудження;
2) друкарська продукція як така;
3) об'єкти нестійкої форми з рідких, газоподібних, сипучих або подібних їм речовин.
Суб'єктами патентного права є автори (співавтори) об'єктів промислової власності, патентовласники, а також інші особи (правонаступники або ліцензіати), що одержують за законом або договором визначені патентні права.
5.1.2 Суб'єкти патентного права
Це автори, патентовласники, ліцензіати.
Автор - це фізична особа, творчою працею якого створений твір.
Патентовласник - особа, що має виключне право на використання винаходу. Такими можуть бути:
1) сам автор;
2) роботодавець (при службових винаходах);
3) особа, зазначена автором у заявці на видачу патенту;
4) правонаступники;
5) договірний патентовласник - патент може бути переданий за договором за плату будь-якій фізичній або юридичній особі.
Ліцензіат - особа, що одержує у визначеному договором обсязі права по використанню винаходу за плату. Ліцензійні договори бувають трьох видів :
1) виняткової ліцензії ;
2) неповної ліцензії ;
3) відкритої ліцензії.
Особливі суб'єкти права на використання винаходу - це попередній користувач і примусовий ліцензіат. Вони можуть використовувати винахід без згоди патентовласника.
Попередній користувач - особа, що до дати пріоритету (до подачі заявки іншою особою) самостійно створила незалежно від автора тотожний винахід і сумлінно його використовувала. Преждепользователь зберігає право на подальше безоплатне використання його без розширення обсягу використання.
Примусова ліцензія видається будь-якій особі Вищою патентною палатою, якщо патентовласник протягом чотирьох років не використовує винахід і відмовляється укласти ліцензійний договір.
Виключне право на використання об'єктів промислової власності належить патентовласнику, тому відповідно до чинного законодавства автор може вимагати за своїм вибором визнання лише свого авторства, або визнання свого авторства з закріпленням за ним виключних прав, тобто автор може бути одночасно і патентовласником або не бути таким у силу закону або договору. Право на одержання патенту мають автор, його спадкоємець, а також роботодавець, якщо винахід, корисна модель або промисловий зразок створені в зв'язку з виконанням службових обов'язків або виконанням доручення роботодавця, за умови, що трудовим договором (контрактом) не передбачене інше. При наявності права на одержання патенту в роботодавця автор подає йому повідомлення про створений ним винахід, корисну модель або промисловий зразок з описом

 
 

Цікаве

Загрузка...