WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Адміністративно-правові норми - Курсова робота

Адміністративно-правові норми - Курсова робота

проведення атестації; присвоєння спеціальних звань і рангів; дисциплінарне провадження; процедура звільнення і т.д.
5. За межею дії:
у просторі - дія норм у просторі передбачає територію, на яку поширюється їх юридична сила. У деяких випадках адміністративно-правові норми можуть бути міжтериторіальними, приміром, відомчі норми органів управління транспортом; територією дії норм можуть бути окремі економічні зони. Наприклад, підтримати ініціативу Кабінету Міністрів України і створити в порядку експерименту строком на п'ять років Північнокримську експериментальну економічну зону "Сиваш" в адміністративних межах Красноперекопськ, Армянськ та Красноперекопського району Автономної Республіки Крим.
Можливий "вихід" таких норм за межі державного кордону, коли вони регламентують діяльність українських організацій і громадян за кордоном;
у часі: дія адміністративно-правових норм у часі може обмежуватися будь-якими термінами (строкові норми) або не обмежуватися будь-якими термінами (безстрокові норми).
Прикладами строкових норм є: норми, що містяться в документах, які регламентують питання постачання продукції державі, розміщення державних замовлень, формування державних контрактів. Як правило, вони діють протягом календарного року; Північнокримська експериментальна економічна зона "Сиваш" утворена терміном на п'ять років.
6. За ступенем загальності:
загальні - мають загальне значення, наприклад: документами, які підтверджують громадянство України, є паспорт громадянина України, а для осіб до 16 років - свідоцтво про народження;
міжгалузеві - регулюють яку-небудь одну функцію в усіх галузях (норми міжгалузевого управління), наприклад, контроль за додержанням антимонопольного законодавства у процесі приватизації здійснюється Антимонопольним комітетом України;
галузеві -регулюють відносини у межах однієї галузі. Здебільшого це норми галузевих міністерств та відомств. Такий саме характер мають норми, що містяться у законах, відповідних документах Президента України, Кабінету Міністрів України, якщо їх вплив не виходить за межі конкретної галузі. Наприклад: колективне сільськогосподарське підприємство (далі підприємство) є добровільним об єднанням громадян у самостійне підприємство для спільного виробництва сільськогосподарської продукції і товарів і діє на засадах підприємництва та самоврядування;
місцеві - норми місцевих органів державної виконавчої влади, а також місцевого самоврядування.
7. За повнотою викладених велінь:
визначені;
банкетні (відсильні), наприклад, посадові особи міліції мають право у випадках, передбачених Кодексом України про адміністративні правопорушення на розгляд інших державних органів, товариських судів, громадських об єднань або трудових колективів.
8. За юридичною силою:
- викладені в законах;
- викладені в указах;
- викладені в постановах;
- викладені в рішеннях;
- викладені в наказах тощо.
Зробимо висновок: правильне розрізнення і формування адміністративно-правових норм має важливе теоретичне і практичне значення. Воно дозволяє уловити і виразити дух адміністративно-правового регулювання і вибрати необхідні для цього заходи. Висока якість норм - запорука успіху такого регулювання. Потрібно здобувати навички "нормоутворення", уникаючи настільки частої на практиці плутанини актів і норм, що містяться в них. Корисно, по досвіду Міністерства юстиції Німеччини, випускати і регулярно обновляти Рекомендації зі складання і написання текстів законів, постанов і інших актів. Чиновники, депутати, громадяни зможуть успішно використовувати такі рекомендації у своїй діяльності.
3. Нормативні джерела, які регулюють діяльність ОВС
Органи внутрішніх справ у процесі виконання покладених на них завдань використовують механізм адміністративно-правового регулювання і його заходи. Так, МВС України в передбачених законодавством випадках видає нормативні акти по безпеці дорожнього руху, забезпеченню дотримання правил ліцензійно-дозвільної системи, що відноситься до ведення Міністерства внутрішніх справ України, і ін., що містять норми, обов'язкові для державних органів, підприємств, установ, юридичних і фізичних осіб. МВС України, управління (головні управління) внутрішніх справ, видають акти, що регулюють внутріорганізаційні управлінські відносини, що складаються в системі органів внутрішніх справ.
Органи внутрішніх справ іїхні посадові особи в ході безпосереднього здійснення своїх функцій видають акти застосування норм адміністративного права, здійснюють правозастосовну адміністративну діяльність, вступають в адміністративно-правові відносини з різними суб'єктами адміністративного права. Ці відносини визначаються організаційними, юридичними й іншими умовами суспільства.
Адміністративно-правові відносини, що виникають між органами внутрішніх справ і громадянами, а також іншими суб'єктами адміністративного права, припускають наявність прав і обов'язків в учасників цих відносин, правам одного суб'єкта кореспондуються обов'язки іншого і навпаки.
В залежності від характеру прав і обов'язків учасників правовідносин останні можуть бути відносинами підпорядкування чи відносинами, що характеризуються рівністю сторін.
Відносини влади-підпорядкування виникають у зв'язку зі здійсненням співробітником міліції функцій по попередженню, припиненню і залученню правопорушників до відповідальності. У цих випадках він виступає як представник державного органа виконавчої влади, як особа, наділена державно-владними повноваженнями по застосуванню примусових заходів. Наприклад, норми, що містяться в ст. 11 Закону від 20 грудня 1990р. "Про міліцію", надають співробітнику міліції право перевіряти в громадян і посадових осіб документи, що засвідчують їхню особистість, у передбачених випадках затримувати громадян, що скоїли правопорушення. Громадянин зобов'язаний підкоритися законним вимогам співробітника міліції.
Разом з тим багато відносин, що виникають між органами внутрішніх справ і інших суб'єктів адміністративного права, характеризуються рівністю сторін. Наприклад, громадянин вправі звернутися за захистом своїх прав і законних інтересів до співробітника міліції. Цьому праву громадянина відповідають найважливіший обов'язок співробітника міліції перед громадянином забезпечити захист його прав і відновити порушені права. Звертання громадянина з проханням вирішити те чи інше питання, що відноситься до компетенції працівника міліції, викликає в останнього обов'язок розглянути прохання громадянина, прийняти по ній рішення й інформувати про нього громадянина.
Правовими засадами діяльності і управління органами внутрішніх справ є:
1. Конституція України,
2. Закон України: "Про міліцію",
3. Закон України "Про оперативно-розшукову діяльність",
4. Закон України "Про дорожній рух",
5. Закон України "Про пожежну безпеку",
6. Закон України "Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів",
7. Закон України "Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі",
8. Закон України "Про відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури і суду",
9. Закон України "Про органи і служби у

 
 

Цікаве

Загрузка...