WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Адміністративні делікти у сфері земельних правовідносин - Реферат

Адміністративні делікти у сфері земельних правовідносин - Реферат

режиму використання земель, а також використання земель у спосіб, що погіршує їх природну родючість;
" розміщення, проектування, будівництво, введення в дію об'єктів, що негативно впливають на стан земель, - добування корисних копалин, будівництво очисних споруд, меліоративних систем та інших об'єктів з порушеннями вимог земельного законодавства України, затвердженої документації із землеустрою, що призводять до ерозії, селів, підтоплення, заболочування, вторинного засолення, переосушення, ущільнення, псування і забруднення земель, засмічення відходами та інших негативних процесів на тій чи іншій земельній ділянці, а також на суміжних земельних ділянках, що викликає необхідність встановлення обмежень (обтяжень) використання цих земель;
" самовільне зайняття земельних ділянок - будь-які дії особи, які свідчать про фактичне використання не наданої їй земельної ділянки чи намір використовувати земельну ділянку до встановлення її меж у натурі (на місцевості), до одержання документа, що посвідчує право на неї, та до його державної реєстрації.
Таким чином, законодавець зробив спробу більш точно виразити фактичний зміст правопорушень у галузі земельного законодавства. Проте у зв'язку з таким законодавчим тлумаченням змісту адміністративних деліктів у земельній сфері, виникла певна колізія між нормами КУпАП та нормами вищеназваного Закону, оскільки вони не відповідають за смисловим змістом нормам КУпАП. Усунення невідповідності можливе шляхом внесення до чинного Кодексу України про адміністративні правопорушення змін, у яких викласти відповідні статті у редакції відповідних норм Закону України "Про державнийконтроль за використанням та охороною земель". Такий крок унеможливить неоднозначне тлумачення адміністративних норм, що особливо важливо в процесі правозастосування, запобігаючи тим самим зловживанням з боку посадових осіб конторольно-наглядових органів у сфері земельних ресурсів, зокрема Державної інспекції з контролю за використанням та охороною земель.
Разом з тим, цей Закон дублює статтю 16 Закону України "Про охорону земель" щодо встановлення повноважень центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів у галузі охорони земель, хоча і у дещо розширеній редакції. На наш погляд, таке дублювання норм в одно- галузевих законодавчих актах не зовсім виправдане, оскільки певною мірою ускладнює використання таких правових норм.
Крім того, аналізуючи адміністративно-юрисдикційні повноваження Державної інспекції з контролю за використанням і охороною земель, слід відзначити, що адміністративно-правова норма, закріплена у ч. 2 статті 255 Кодексу України про адміністративні правопорушення, носить бланкетний характер, зокрема наділяє правом складання протоколів про правопорушення, розгляд яких віднесено до відання органів земельних ресурсів (ст. 238-1 КУпАП), уповноважені на те посадові особи цих органів.
Згідно зі статтею 238-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення органи земельних ресурсів розглядають справи про адміністративні правопорушення, пов'язані з порушенням законодавства в галузі використання і охорони земель та порядку регулювання земельних відносин.
Таким чином, підставно зробити висновок, що законодавство України щодо адміністративних деліктів у земельній сфері носить не до кінця впорядкований характер, у зв'язку з чим підлягає удосконаленню через приведення у відповідність між собою норм Кодексу України про адміністративні проступки, Законів України "Про охорону земель", "Про державний контроль за використанням та охороною земель". З цією метою необхідні подальші наукові дослідження.
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
1. Кодекс України про адміністративні правопорушення з постатейними матеріалами: станом на 1 січня 2001 р. / Відп. ред. Е.Ф.Демський. - К.: Юрінком Інтер, 2002. - 1088 с.
2. Про державний контроль за використанням і охороною земель: Закон України, від 19 червня 2003 р. № 963-ІV// К.: Центр компьютерных технологий. - Компьютерное законодательство Украины, сентябрь 2003.
3. Про охорону земель: Закон України, від 19 червня 2003 р. № 962-ІV // Голос України. - 2003. - 29 липня. - № 139 (3139).
4. Про вдосконалення системи державного управління земельними ресурсами та контролю за їх використанням і охороною: Указ Президента України, 19 серпня 2002 р., № 720 // К.: Центр компьютерных технологий. - Компьютерное законодательство Украины, сентябрь 2004.
5. Положення про Державну інспекцію з контролю за використанням і охороною земель: Постанова Кабінету Міністрів України, 25 грудня 2002 р. № 1958 // К.: Центр компьютерных технологий. - Компьютерное законодательство Украины, сентябрь 2003.
6. Авер'янов В.Б., Бойко В.Ф. та інші. Коментар до Конституції України. - К.: Інститут законодавства Верховної Ради України, 1996. - 376 с.
7. Додин Е.В. Административная деликтология: Курс лекций. Одесса, 1997. - 116 с.
8. Кармолицкий А.А. Административно-правовое регулирование надведомственных полномочий государственных инспекций. - М.: Издательство Московского университета, 1985. - 82 с.
9. Коваль Л. В. Административно-деликтное отношение. - К.: Вища школа, 1979.
10. Остапенко О.І. Адміністративна деліктологія. Дисертація доктора юридичних наук: 12.00.07 / Українська академія внутрішніх справ. - К., 1996. - 475 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...