WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Забезпечення законності і дисципліни в державному управлінні - Курсова робота

Забезпечення законності і дисципліни в державному управлінні - Курсова робота

адміністративних покарань. Чинне законодавство встановлює адміністративну відповідальність за ухилення від виконання законних вимог прокурора про проведення перевірок, ревізій, подання необхідних матеріалів прокурору, виділення відповідних спеціалістів для проведення перевірок, які потребують спеціальних знань. Посадові особи і громадяни також підлягають адміністративній відповідальності за ухилення від явки в прокуратуру за викликом прокукрора.
IV. Оскарження дій органів державної і виконавчої влади та їх посадових осіб.
1.Звернення громадян як спосіб забеспечення законності і дисципліни в державномууправлінні.
Одним з найважливіших заходів щодо забеспечення законності і дисципліни в державному управлінні є право громадян на звернення до державних органів влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій різних форм власності, громадських об'єднань. Право на звертання є одним з конституційних прав громадян України. Зокрема ст. 40 Конституції України говорить: "Усі вправі направляти індивідуальні чи колективні письмові зверненняння або особисто звертатися в органи державної влади, органи місцевого самоврядування і посадовим і службовим особам цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк."
Закон України "Про звертання громадян" регулює питання практичної реалізації громадянами України, наданого ст. 40 Конституції України, права вносити в органи державної влади, об'єднання громадян у відповідності з їх статутом пропозиції про поліпшення їхньої діяльності, викривати недоліки в роботі, оскаржити дії посадових осіб, державних і громадських органів. Закон забезпечує громадянам України можливість брати участь у керуванні державними і суспільними справами, поліпшувати роботу органів державної влади і місцевого самоврядування, установ, організацій незалежно від форм власності, відстоювати свої права і законні інтереси і відновлювати їх у випадку порушення.
Згідно ст. 3 Закону України "Про звернення громадян"
"Під зверненням громадян слід розуміти викладені в письмовій чи усній формі пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) і скарги.
Пропозиція (зауваження) - звернення громадян, де висловлюються порада, рекомендація щодо діяльності органів державної влади і місцевого самоврядування, депутатів усіх рівнів, посадових осіб, а також висловлюються думки щодо врегулювання суспільних відносин та умов життя громадян, вдосконалення правової основи державного і громадського житя, соціально-культурної та інших сфер діяльності держави і суспільства.
Заява (клопотання) - звернення громадян із проханням про сприяння реалізації закріплених Конституцією та чинним законодавством їх прав та інтересів або повідомлення про порушення чинного законодавства чи недоліки в діяльності підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності,народних депутатів України, депутатів місцевих рад, посадових осіб, а також висловлення думки щодо поліпшення їх діяльності. Клопотання - письмове звернення з проханням про визнання за особою відповідного статусу, прав чи свобод тощо.
Скарга - звернення з вимогою про повернення прав і захист законних інтересів громадян, поркшенних діями (бездіяльністю), рішеннями державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємтсв, установ, організацій, об'єднань громадян, посадових осіб.
До рішень, дій (бездіяльності), які можуть бути оскарженні, належать такі у сфері управлінської діяльності, внаслідок яких: порушено права і законні інтереси чи свободи громадянина (групи громвдян); створено перешкоди для здійснення громадянином його прав і законних інтересів чи свобод; незаконно покладено на громадянина які-небудь обов'язки або його незаконно притягнуто до відповідальності.
До звернення громадян законом пред'являються деякі вимоги, а саме:
*Звернення адресуються органам державної влади і місцевого самоврядування, підприємствам, установам, організаціям незалежно від форм власності, об'єднанням громадян або посадовим особам, до повноважень яких належить вирішення порушених у зверненнях питань.
*У зверненні має бути зазначено прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги.
*Звернення може бути усним (викладеним громадянином і записаним посадовою особою на особистому прийомі) чи письмовим, надісланим поштою або переданим громадянином до відповідного органу, установи особисто чи через уповноважену ним особу, якщо ці повноваження оформленні відповідно до чинного законодавства.
*Звернення може бути подано як окремою особою (індивідуальне), так і групою осіб (колективне).
*Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати.
Звернення, оформлене без дотримання цих вимог, повертається заявникові з відповідними роз'ясненнями не пізніш як через десять днів від дня його надходження, крім випадків, передбачених частиною першою статті 7 Закону "Про звернення громадян".
У цій статті зазначається, що звернення оформлені належним чином і поданні у встановленному порядку, підлягають обов'язковому прийняттю та розгляду.
Забороняється відмова в прийнятті та розгляді звернення з посиланням на політичні погляди, партійну належність, тать, вік, віросповідання, національність громадянина, незнання мови звернення.
Якщо питання порушені не входять до повноважень органів, до яких звернулися, то воно в термін не більш п'яти днів пересилається ними за належністю відповідному органу чи посадовій особі, про що повідомляється громадянину, який подав звернення. У разі якщо звернення не містить данних, необхідних для прийняття обгрунтованого рішення органом чи посадовою особою, воно в той же термін повертається громадянину з відповідними роз'ясненням.
Забороняється направляти скарги громадян для розгляду тим органам або посадовим особам, дії чи рішення яких оскаржуються.
Статтею 8 регулюється питання про звернення , які не підлягають розгляду та вирішенню.А саме: Письмове звернення без зазначення місця проживання, не підписане автором (авторами), а також таке, з якого неможливо встановити авторство, визнається анонімним і розгляду не підлягає.Не розглядаються повторні звернення одним і тим же органом від одного і того ж громадянина з одного і того ж питання,якщо перше вирішено по суті, а також ті звернення, термін розгляду яких передбачено статтею 17 цього Закону, та звернення осіб, визнаних судом недієздатними.Рішення про рпипинення розгляду такого звернення приймає керівник органу, про що повідомляється особі, яка подала звернення.
Забороняється переслідування громадян і членів їх сімей за подання звернення. Ніхто не може бути примушений до подання власного чи підписання колективного звернення або участі в акціях на

 
 

Цікаве

Загрузка...