WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Забезпечення законності і дисципліни в державному управлінні - Курсова робота

Забезпечення законності і дисципліни в державному управлінні - Курсова робота

порядок захисту цих прав;
3)дотримання законів, що стосуються економічних, міжнаціональних відносин, охорони навколишнього середовища,митниці і зовнішньоекономічної діяльності.
Перевірка виконання законів проводиться по заявах і інших повідомленнях про порушення законності, що вимагають прокурорського реагування, а при наявності приводів - також за власною ініціативою прокурора.
Прокуратура не підмінює органи відомчого керування і контролю і не втручається в господарську діяльність, якщо такадіяльність не суперечить чинному законодавству.
Загальний нагляд спрямовано на те, щоб акти, які видають виконавчо-розпорядчі органи відповідали чинному законодавству і щоб закони виконувалися адресатами точно і однаково.
2. Повноваження прокурора.
За ст.20 Закону "Про прокуратуру" при здійсненні загального нагляду прокурор має право:
1)безперешкодно по посвідченню, що підтверджує займану посаду, входити в приміщення державних органів, органів місцевого і регіонального самоврядування, об'єднань громадян, підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності, підпорядкованості і приналежності, у військові частини, установи без особливих пропусків, де такі введені; мати доступ до документів і матеріалів, необхідних для проведення перевірки, у тому числі за письмовою вимогою, що містить комерційну або банківську таємницю, конфіденційну інформацію.
Письмово вимагати представлення в прокуратуру для перевірки зазначених документів і матеріалів, видачі необхідних довідок, у тому числі про операції і рахунки юридичних осіб і інших організацій, для рішення питань, зв'язаних з перевіркою;
2)вимагати для перевірки рішення, розпорядження, інструкції, накази й інші акти і документи, одержувати інформацію про стан законності і міри її забеспечення;
3)вимагати від керівників і колегіальних органів проведення перевірок, ревізій діяльності підлеглих і підконтрольних підприємств, установ, організацій і інших структур незалежно від форм власності, а також виділення фахівців для проведення перевірок, відомчих і позавідомчих експертиз;
4)викликати посадових осіб і громадян, вимагати від них усних чи письмових пояснень, щодо порушень закону.
При виявленні порушень закону прокурор чи його заступник в межах своєї компетенції мають право:
1)опротестовувати акти Прем'єр-Міністра України, Кабінету Міністрів України, Уряду Автономної Республіки Крим, міністерств, державних комітетів і відомств, виконавчих і розпорядницьких органів місцевих Рад народних депутатів, підприємств, установ, організацій, суспільних об'єднань, а також рішення і дії посадових осіб;
2)вносити представлення чи протест на рішення місцевих Рад народних депутатів у залежності від характеру порушень;
3)збуджувати у встановленому законом порядку кримінальну справу, дисциплінарну чи виробництво про адміністративне правопорушення, передавати матеріали на розгляд громадським організаціям;
4)давати розпорядження про усунення очевидних порушень закону;
5)вносити представлення в державні органи, громадські організації і посадовим особам про усунення порушень закону і сприятливих йому умов;
6)звертатися в суд або арбітражний суд із заявами про захист прав і законних інтересів громадян, держави, а також підприємств і інших юридичних осіб.
3. Акти прокурорського реагування.
У разі підтвердження інформації прокурор реагує на порушення законності і дисципліни шляхом видання актів прокурорського реагування. Закону "Про прокуратуру" називає чотири форми прокурорського реагування: протест, письмовий припис, подання та постанови.
Згідно зі ст.21 Закону "Про прокуратуру": протест на суперечний закону акт, виноситься прокурором, його заступником в орган, що видав його, чи у вищій орган. У такому ж порядку приноситься протест на незаконні рішення або дії посадової особи.
У протесті прокурор порушує питання про скасування акта зведенного до відповідності з законом, а також припинення незаконної дії посадової особи, відновлення порушеного права.
Протест прокурора припиняє дію опротестованого акту і підлягає обов'язковому розгляду відповідним органом чи посадовою особою в десятиденний термін після його надходження. Про результати розгляду протесту в цей же термін повідомляється прокурору.
У випадку відхилення протесту чи відхилення від його розгляду прокурор може звернутися з заявою в суд про визнання акта незаконним. Заява в суд може бути подана не пізніше п'ятнадцяти днів з моменту одержання повідомлення про відхилення чи протесту в передбачений законом термін для його розгляду.Подання такої заяви припиняє дію правового акту.
Згідно зі ст.22 Закону України "Про прокуратуру": припис прокурора - це письмове розпорядження про усунення порушень закону вноситься прокурором, його заступником органу або посадовій особі, що допустила порушення, чи вищестоящому в порядку підпорядкування органу або посадовій особі, що правомочні усунути порушення.
Письмове розпорядження вноситься у випадках, коли порушення закону носить очевидний характер і може завдати істотної шкоди інтересам держави, підприємства, установи, організації, а також громадянам, якщо не буде негайно усунуто. Розпорядження підлягає негайному виконанню, про що повідомляється прокурору.
Орган або посадова особа можуть оскаржити розпорядження вищестоящому прокурору, що зобов'язаний розглянути скаргу в десятиденний строк. Рішення вищестоящого прокурора є кінечним.
Згідно зі ст.23 Закону "Про прокуратуру": подання з вимогами усунення порушень закону, причин цих порушень і сприятливих їм умов вноситься прокурором, його заступником у державний орган, громадську організацію чи посадовій особі, що наділені повноваженням усунути порушення закону, іпідлягає невідкладному розгляду. Не пізніше чим у місячний термін повинні бути прийняті відповідні міри по усуненненню порушень закону, причин і сприятливих їм умов і про результати повідомлено прокурору.
Колегіальний орган, якому внесене подання, повідомляє про день засідання прокурору, що вправі особисто взяти участь у його розгляді.
Згідно зі ст.24 Закону "Про прокуратуру": у випадку порушення закону посадовою особою чи громадянином прокурор, його заступник, у залежності від характеру порушення закону, вносить мотивовану постанову про дисциплінарне виробництво, виробництво, про адміністративне правопорушення чи про порушення кримінальної справи, по відношенню до цих осіб.
Постанова про порушення дисциплінарного виробництва чи виробництва про адміністративне правопорушення підлягає розгляду повноважною посадовою особою чи відповідним органом у десятиденний термін після його надходження, якщо інше не встановлено законом. Про результати розгляду повідомляється прокурору.
Невиконання посадовими особами законних вимог прокурора (його заступника) тягне за собою застосування

 
 

Цікаве

Загрузка...