WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Міжгалузеве управління - Курсова робота

Міжгалузеве управління - Курсова робота

особливість, здійснюють діяльність під управлінням вищих органів державної влади.
МВС виявляє, розкриває і розслідує злочини, що мають
міжрегіональний і міжнародний характер, веде боротьбу з
організованою злочинністю, наркобізнесом і злочинами у сфері
економіки;
- забезпечує профілактику правопорушень, вносить центральним
і місцевим органам виконавчої влади, підприємствам, установам і
організаціям подання щодо усунення причин і умов, які сприяють
вчиненню правопорушень, організовує проведення серед населення
роз'яснювальної роботи з питань охорони громадського порядку і
боротьби із злочинністю;
- забезпечує здійснення державного пожежного нагляду,
пожежну охорону населених пунктів і об'єктів, координує діяльність
інших центральних органів виконавчої влади у питаннях, пов'язаних
з удосконаленням справи пожежної охорони;
- організовує в системі МВС України роботу з питань
фінансування, праці, заробітної плати, економічного прогнозування,
бухгалтерського обліку і звітності, контрольно-ревізійної
діяльності;
- вносить відповідним органам виконавчої влади пропозиції
щодо будівництва об'єктів адміністративного, виробничого,
соціально-побутового, військового призначення та житла для
забезпечення діяльності його системи, здійснює контроль за цим
будівництвом;
- бере участь у формуванні науково-технічної політики у
сфері діяльності органів внутрішніх справ; організовує і координує
впровадження в практику досягнень науки і передового досвіду,
забезпечує розроблення озброєнь, спеціальних, технічних і
криміналістичних засобів для органів внутрішніх справ та
внутрішніх військ;
- організовує і забезпечує функціонування відомчої
мережі зв'язку;
Відповідно до Положення про Міністерство внутрішніх справ
України, яке затверджене Указом Президента України від 17 жовтня 2000 року МВС України має право:
- одержувати в установленому законодавством порядку від
центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів
місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій
інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання
покладених на нього завдань;
- залучати спеціалістів центральних та місцевих органів
виконавчої влади, підприємств, установ і організацій (за
погодженням з їхніми керівниками) для розгляду питань, що належать
до його компетенції;
- перевіряти додержання центральними та місцевими органами
виконавчої влади, органами місцевого самоврядування,
підприємствами, установами і організаціями та громадянами правил
пожежної безпеки, безпеки дорожнього руху, дозвільної системи;
- займатися відповідно до законодавства господарською
діяльністю.
МВС України здійснює свої повноваження безпосередньо та
через утворені в установленому порядку головні управління МВС
України в Автономній Республіці Крим, місті Києві та Київській
області, управління МВС України в областях, місті Севастополі та
на транспорті, районні, районні у містах, міські управління і
відділи, а також підприємства, установи і організації, що належать
до сфери його управління.
МВС України під час виконання покладених на нього завдань
взаємодіє з іншими центральними та місцевими органами виконавчої
влади, органами місцевого самоврядування, а також з відповідними
органами іноземних держав.
МВС України у межах своїх повноважень видає на основі та
на виконання актів законодавства накази, організовує і контролює
їх виконання.
У випадках, передбачених законодавством, рішення МВС України
є обов'язковими для виконання центральними та місцевими органами
виконавчої влади, органами місцевого самоврядування,
підприємствами, установами і організаціями та громадянами.
МВС України в разі потребивидає разом з іншими центральними
та місцевими органами виконавчої влади спільні акти.
Висновок.
Надвідомчість повноважень органів міжгалузевого управління проявляється в тому, що акт, видані в межах її компетенції, є обов'язковими для всіх органів державного управління та органів місцевого самоврядування, не підпорядкованих їм підприємств, установ, організацій. Органи міжгалузевого управління несуть відповідальність за стан і розвиток дорученої їм сфери (кола питань) управління. Сфера міжгалузевого управління відображається в найменуванні цих органів: Антимонопольний комітет України, Державна податкова адміністрація і т.под.
Методам управління, які використовуються органами міжгалузевої позавідомчої компетенції, притаманні погоджене прийняття рішень, координація дій відповідних органів в управлінні при виконанні загальнодержавних чи міжгалузевих завдань.
Важливе значення має усунення неузгодженості в діях органів виконавчої влади на всіх рівнях протидії, а бажано - і попередження таких негативних явищ, як інфляція, надмірне майнове розшарування населення, скорочення виробництва, нерівномірність розвитку окремих регіонів. Особливо гострою є проблема розбудови економічних зв'язків з країнами СНД в умовах переходу до ринкових відносин.
Список використаної літератури.
Законодавчі і нормативні акти органів державної влади.
1. Конституція України
2. Кодекс про адміністративні правопорушення
3. Закон України "Про державну статистику в Україні"
4. Закон України "Про міліцію"
5. Закон України "Про Рахункову палату Верховної Ради України"
6. Закон України "Про державну податкову службу"
7. Положення про Міністерство внутрішніх справ України
8. Положення про Державний комітет статистики України
9. Положення про Харківське обласне управління статистики
Навчальні посібники і монографічні видання.
1. Павловский Р.С. "Административное право", - К.: 1986
2. Колпаков В.К. "Адміністративне право України", - К.: 1999
3. Коваль Л.В. "Адміністративне право України", - К.: 1996
4. Клименко Г.Б. "Адміністративне право", - Харків: 2000
5. Ківалов С.В., Біла Л.P. "Адміністративне право України" (Навчально-методичний посібник),- Одеса: 2002.
6. Гончарук С.Т. "Адміністративне право України", - К.: 2001
7. Васильев А.С. "Административное право Украины", - Харьков: 2002
8. Битяк Ю.П., В.В. Богуцкий, В.Н. Гаращук и др. "Административное право Украины" - Харьков: 2003
9. Авер'янов В.Б. "Державне управління в Україні" (Навчальний посібник), - К.: 1999
Література для порівняльного аналізу.
1. Алехин А.П. "Административное право Российской Федерации", -М.: 1997
2. Бахрах Д.Н. "Административное право", - М.: 2002
3. Овсянко Д.М. "Административное право", - М.: 1997
4. Попов В.И., Студеникин М.С. "Административное право", -М.:1988
5. Старилов Ю. Н. Курс общего административного права. В 3 т. Т. I: История. Наука. Предмет. Нормы. Субъекты. - М.: Издательство НОРМА (Издательская группа НОРМА- ИНФРА М), 2002.
6. Тихомиров Ю.А. Административное право и процесс: полный курс.- М.: 2001.

 
 

Цікаве

Загрузка...