WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Міжгалузеве управління - Курсова робота

Міжгалузеве управління - Курсова робота

правил забудови населених пунктів;
державних стандартів, норм і правил при здійсненні проектування, будівельних робіт, виготовленні будівельних матеріалів, виробів і конструкцій;
затвердженої містобудівельної та іншої проектної документації;
а також захист державою прав споживачів будівельної продукції.
Державний архітектурно-будівельний контроль здійснює Державна архітектурно-будівельна інспекція України, інспекції державного архітектурно-будівельного контролю в Автономній Республіці Крим, областях, районах, містах Києві та Севастополі, містах обласного підпорядкування.
Діючим законодавством передбачена відповідальність у вигляді штрафу за такі правопорушення:
проведення будівельних робіт без дозволу на їх виконання або без затвердження проектної документації;
передача у виробництво проектної документації, що не відповідає державним стандартам, нормам і правилам, технічним умовам або затвердженій містобудівній документації;
виробництво, реалізацію або застосування в будівництві будівельних матеріалів, виробів і конструкцій, які не відповідають державним стандартам, нормам і правилам, проектним рішенням, і так само підлягають обов'язковій сертифікації, але не пройшли її;
виконання будівельних робіт, що не відповідають державним стандартам, нормам і правилам або проектним рішенням;
прийняття у експлуатацію об'єктів, зведених з порушенням законодавства, місцевих правил забудови населених пунктів або проектних рішень;
виконання спеціальних видів робіт у проектуванні та будівництві без отримання у встановленому порядку ліцензії;
ухилення від виконання або несвоєчасне виконання приписів інспекції державного архітектурно-будівельного контролю.
Органи управління у сфері стандартизації, сертифікації і метрології.
Державна система стандартизації в Україні визначає мету і принципи управління, форми та загальні організаційно-технічні правила виконання всіх видів робіт із стандартизації.
Державна система стандартизації спрямована на забезпечення реалізації єдиної технічної політики в сфері стандартизації, метрології та сертифікації. Державну систему стандартизації створює Державний комітет України по стандартизації, метрології та сертифікації - національний орган із стандартизації.
Категорії нормативних документів із стандартизації
Нормативні документи із стандартизації поділяються на:
1) державні стандарти України;
2) галузеві стандарти;
3) стандарти науково-технічних та інженерних товариств і спілок;
4) технічні умови;
5) стандарти підприємств.
Міжнародні, регіональні та національні стандарти інших країн застосовуються в Україні відповідно до її міжнародних договорів.
Державний комітет України по стандартизації, метрології та сертифікації (далі - Держстандарт України) є центральним органом виконавчої влади, підпорядкованим Кабінету Міністрів України.
Держстандарт України як єдиний національний орган зі стандартизації, метрології та сертифікації здійснює державну політику у сфері стандартизації, метрології, акредитації органів та іспитових лабораторій з сертифікації (далі - акредитації) та сертифікації.
Держстандарт України у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, а також Положенням. У межах своїх повноважень Держстандарт України організовує виконання актів законодавства України та узагальнює практику їх застосування і здійснює систематичний контроль за їх реалізацією, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавства і в установленому порядку вносить їх на розгляд Президентові України, Кабінету Міністрів України.
Держстандарт України в межах своїх повноважень на основі та на виконання законодавства України видає накази, організовує та контролює їх виконання. Рішення Держстандарту України, прийняті в межах його компетенції, є обов'язковими для інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності, громадян.
Держстандарт України очолює Голова, якого призначає на посаду та звільняє з посади в установленому порядку Президент України.
Голова Держстандарту України є за посадою головним державним інспектором України з державного нагляду за якістю продукції, додержанням стандартів, норм і правил, а його заступники - заступниками головного державного інспектора України з державного нагляду за якістю продукції, додержанням стандартів, норм і правил.
Для виконання державних функцій з нагляду за додержанням стандартів, норм та правил і з метрологічного нагляду, організації робіт зі стандартизації та сертифікації Держстандарт України утворює систему територіальних органів - державних центрів стандартизації, метрології та сертифікації. Директори цих центрів є за посадою головними державними інспекторами відповідних територіальних одиниць, а їх заступники - заступниками головного державного інспектора.
Для підготовки рішень з окремих питань діяльності Держстандарту України при ньому утворюються консультаційно-дорадчі науково-технічні комісії зі стандартизації, метрології, акредитації та сертифікації.
У Держстандарті України можуть утворюватися й інші дорадчі та консультаційні органи
3. Міжгалузеві повноваження МВС України.
Специфічне місце в системі органів виконавчої влади займають органи внутрішніх справ, що є підсистемою єдиної системи виконавчої влади України
Для органів внутрішніх справ характерне сполучення внутрішньої і зовнішньої сфер управлінської діяльності.
Внутрішнє управління зводиться в рамках їхньої підсистеми переважно до вирішення питань організаційного порядку (взаємодія структурних одиниць підсистеми, підбір і розміщення кадрів, вироблення і проведення в життя управлінських рішень і т.п.).
Зовнішнє управління органів внутрішніх справ проявляє себе при здійсненні діяльності по охороні суспільного порядку, забезпеченню суспільної безпеки і боротьбі зі злочинністю.
Місце органів внутрішніх справ у системі органів виконавчої влади, органів державного управління визначається задачами і функціями, що вони виконують. При здійсненні в зовнішній сфері адміністративної (виконавчої), оперативно-розшукової, дізнавальницької і іншої діяльності вони взаємодіють з різними органами державної влади, виконуючи при цьому свої специфічні завдання по забезпеченню правопорядку.
Виконання зазначених завдань обумовлює особливості виконавчої діяльності органів внутрішніх справ, що виявляються в "міжгалузевому" характері їхньої діяльності (зовнішнє функціонування органів внутрішніх справ виходить за межі власної галузі).
Співробітники органів внутрішніх справ, постійно спілкуючись із зовнішнім середовищем, вступають у різні відносини з посадовими особами, що представляють усі сфери соціального регулювання: економічну, соціально-культурну, соціально-політичну, тому що вони не тільки організують, але і практично здійснюють охорону правопорядку.
З метою виконання покладених на них завдань і функцій органи внутрішніх справ наділені державно-владними повноваженнями, виступають від імені держави, функціонують у границях відведеної їм компетенції, мають свою систему, структуру, штати, організаційну

 
 

Цікаве

Загрузка...