WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Міжгалузеве управління - Курсова робота

Міжгалузеве управління - Курсова робота

порушення законодавства у фінансових питанням (ст. 164-2); несвоєчасну здачу виторгу (ст. 164-4); порушення порядку формування і застосування цін і тарифів (ст. 165-2).
Безпосередня шкода відносинам у галузі фінансів заподіюється також правопорушеннями, що відбуваються в підприємницькій діяльності, оскільки вони пов'язані з несплатою або неналежною сплатою в державний бюджет чи місцеві бюджети відповідних податків і зборів, порушенням правил ціноутворення, конкуренції й ін. До таких правопорушень можна віднести: незаконну скупку, продаж і переробку шкурок хутрових звірів (ст. 163); порушення порядку заняття підприємницькою діяльністю (ст. 164); відхилення від подачі декларації про доходах (ст. 164'); несумлінну конкуренцію (ст. 164-3); збереження чи транспортування алкогольних напоїв або тютюнових виробів, на яких немає марок акцизного збору встановленого зразка (ст. 164-5); зловживання монопольним становищем на ринку (ст. 166'); неправомірні угоди між підприємцями (ст. 166-2) і ін.
Справи про правопорушення в галузі фінансів і підприємницької діяльності розглядаються уповноваженими на це посадовими особами органів внутрішніх справ, державної контрольно-ревізійної служби, податкової служби, районними (міськими) судами (суддями) і ін.
Система органів управління будівництвом і житлово-комунальним господарством.
Центральними органами державного управління в сфері житлово-комунального господарства і будівництва є Державний комітет України з питань житлово-комунального господарства і Державний комітет України будівництва, архітектури та житлової політики України (далі - Держбуд України). Вони діють на основі положень про їх, затверджених указами Президента України відповідно від 19 серпня 2002 р. і 20 серпня 2002 р. Повноваження названих органів доцільно розглянути на прикладі Держбуду України.
Держбуд України - центральний орган виконавчої влади, що бере участь у формуванні державної житлової політики, державної науково-технічної й економічної політики в сфері містобудування, будівництва і комунального господарства, а також забезпечує проведення її в життя.
Основними завданнями Держбуду України є: забезпечення проведення реформ у підвідомчих йому галузях господарства; забезпечення в них розробки та реалізації заходів щодо энерго- та ресурсозбереження; впровадження екологічно безпечних технологій; здійснення заходів щодо комплексного планування територій, поліпшенню архітектурно-планувального й інженерно-технічного рівня забудови населених пунктів, будинків і споруд; здійснення заходів щодо підвищення техніко-економічного рівня будівництва і промисловості будівельних матеріалів, житлово-комунального господарства і міського електротранспорту; організація роботи по стандартизації і т.д.
Відповідно до покладеного на нього завданнями Держбуд України: забезпечує розробку, затвердження, видання і контроль за дотриманням державних стандартів, норм і правил; бере участь у розробці, затвердженні і реалізації містобудівної документації; здійснює координацію і нормативно-методичне забезпечення діяльності місцевих органів містобудування й архітектури, капітального будівництва, інспекцій державного архітектурно-будівельного контролю, бюро технічної інвентаризації й ін.; бере участь у розробці і реалізації заходів, спрямованих на проведення економічних реформ, демонополізацію, приватизаціюю у галузі, забезпечення післяприватизаційної підтримки приватизованих підприємств; видає спеціальні дозволи (ліцензії) на здійснення окремих видів підприємницької діяльності; здійснює відповідно до законодавства України функції з управління об'єктами державної власності, що відносяться до його відання.
Для успішного здійснення покладених на нього завдань і функцій Держбуду України надані досить широкі повноваження щодо організаційного забезпечення роботи. Він має право: одержувати від інших центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань, скликати у встановленому порядку наради з питань, що належать до його відання; залучати фахівців центральних і інших органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій за узгодженням з їх керівниками для розгляду питань, що відносяться до його компетенції, притягати до дисциплінарній відповідальності керівників підприємств, установ і організацій, що належать до його відання.
Держбуд України в межах своїх повноважень на основі й у виконання актів законодавства видає накази, організує і систематично контролює їхнє виконання; узагальнює практику застосування законодавства з питань, що відносяться до його відання; розробляє пропозиції щодо його вдосконалення та у встановленому порядку вносить їх на розгляд Президенту України та Кабінету Міністрів України.
Структуру Держбуду України складають Голова Держбуду України,його заступники, управління (зокрема, науково-технічного забезпечення, житлової політики, економіки житлово-комунального госпораства, підвідомчих організацій) та відділи (житлового господарства, міського електротранспорту, комунальної енергетики, благоустрою та комунального обслуговування та ін.).
Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Держбуду України, обговорення найбільш важливих напрямків його діяльності в ньому діє колегія в складі Голови Держбуду України (голова колегії), заступників Голови за посадою, а також інших керівників Держбуду України.
Управління будівництвом і житлово-комунальним господарством на місцях покладено на відповідні управління і відділи місцевих державних адміністрацій. Так, при обласних державних адміністраціях діють управління містобудування й архітектури, управління житлово-комунального господарства й управління капітального будівництва, а в районних державних адміністраціях функцію управління забезпечують відділи містобудування, архітектури і житлово-комунального господарства. Ці органи створюються і діють відповідно до положень, затвердженими Кабінетом Міністрів України . Вони здійснюють керівництво дорученими їм сферами будівництва і житлово-комунального господарства, несуть відповідальність за їхній розвиток на підвідомчій їм території, координують діяльність підприємств, установ і організацій, що відносяться до сфери управління відповідної місцевої державної адміністрації.
Держбуд України спрямовує і координує діяльність місцевих органів виконавчої влади в галузі будівництва і житлово-комунального господарства, а також сприяє органам місцевого самоврядування - радам і їх виконавчим органам у здійсненні ними повноважень у підвідомчій галузі.
Державний архітектурно-будівельний контроль.
Управління в сфері містобудування і державний архітектурно-будівельний контроль здійснюється на підставі Законів України "Про основи містобудування" від 16. 11. 1992 р.; "Про архітектурну діяльність" від 20. 05. 99р.; "Про відповідальність підприємств, їх об'єднань, установ та організацій за правопорушення у сфері містобудування" від 14. 10. 1994р.; інших нормативно-правових актів у сфері містобудування.
Державний архітектурно-будівельний контроль полягає в забезпеченні під час забудови території, розміщенні і будівництві об'єктів додержанні суб'єктами архітектурно-будівельної діяльності:
вимог містобудівельної документації;
місцевих

 
 

Цікаве

Загрузка...