WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Міжгалузеве управління - Курсова робота

Міжгалузеве управління - Курсова робота

зборів неподаткового характеру) . Податкові органи в широкому розумінні контролюють і забезпечують надходження в бюджет усіх відрахувань, що законодавець включає в податкову систему як сукупність податків, зборів, платежів. У даному випадку система податкових органів охоплює вже і митні органи, і податкову міліцію. Таким чином, у широкому розумінні система податкових органів містить у собі: 1) органи податкової адміністрації України; 2) митні органи України; 3) податкову міліцію.
Державна податкова адміністрація України - центральний орган виконавчої влади, що очолює Голова. Голови державних податкових адміністрацій в АРК, областях, містах Києві і Севастополі призначаються на посаду і звільняються з посади Президентом України. Головними завданнями Державної податкової адміністрації України є: здійснення контролю за дотриманням податкового законодавства; правильністю нарахування і сплати податків; прийняттю рішень по накладенню фінансових санкцій і адміністративних штрафів; прийняття нормативних і методичних документів з питань оподатковування.
Податкова міліція - специфічний правоохоронний орган, що забезпечує економічну безпеку держави при надходженні податкових платежів у бюджет. Якщо діяльність податкових інспекцій пов'язана зі стягуванням податків, то податкова міліція здійснює стягнення податкових платежів .
Митна справа в Україні містить у собі організацію переміщення товарів і предметів через митний кордон України, обкладення митом. Митна справа здійснюється безпосередньо митними органами, що вирішують питання оподатковування при перетинанні митного кордону України.
Органом державного фінансово-економічного контролю, утвореним Верховною Радою України, є Рахункова палата Верховної Ради України , що здійснює свою діяльність самостійно, незалежно від яких-небудь органів держави. Рахункова палата забезпечує єдину систему контролю за виконанням Державного бюджету України.
Фінансовий контроль.
Фінансовий контроль визначається характером фінансової діяльності держави і є однією зі стадій управління фінансами. Реалізація контрольних функцій в галузі фінансів здійснюється по двох напрямках: з одного боку, це контроль по закінченні стадій формування, розподілу і використанню державних коштів, свого роду підсумковий контроль; з іншого боку - це контроль, що здійснюється на кожній зі стадій, - оперативний контроль. Фінансовий контроль виступає як діяльність державних органів і недержавних організацій по забезпеченню законності, фінансової дисципліни і доцільності при мобілізації, розподілі, використанні коштів і зв'язаних з цим матеріальних цінностей.
Основними методами фінансового контролю є перевірки, ревізії, дослідження й аналіз. Види фінансового контролю, механізм його здійснення регулюються фінансовим законодавством.
Органи, що здійснюють фінансовий контроль, утворять систему з трьох груп: органи, що здійснюють загальнодержавний контроль (Верховна Рада, Кабінет Міністрів України); органи відомчого фінансового контролю (Мінфін України, Нацбанк України й ін.); органи, що здійснюють незалежний фінансовий контроль (аудиторські організації).
Верховна Рада здійснює фінансовий контроль у ході розгляду проектів і затвердження Державного бюджету України, звіту про його виконання. Контрольні функції реалізуються Верховною Радою під час обговорення і прийнятті фінансового законодавства. Фінансовий контроль здійснюється комітетами Верховної Ради України (у відповідній для них сфері). Більш широкі повноваження в сфері фінансового контролю за станом і рухом державних фінансів належать двом спеціалізованим комітетам: Комітету з питань бюджетної діяльності і Комітету з питань фінансів і банківської діяльності.
Окремими контрольними повноваженнями наділена Рахункова палата Верховної Ради України. Контрольні повноваження Рахункової палати поширюються на Верховну Раду, органи виконавчої влади, Нацбанк України, Антимонопольний комітет, Фонд державного майна й інші органи держави. Рахункова палата має право контролювати місцеві державні адміністрації, органи місцевого самоврядування, підприємства й організації незалежно від форм власності, якщо їхня діяльність пов'язана з коштами Державного бюджету України або вони мають частку державної власності.
Контрольні функції Президента України ґрунтуються на його статусі як глави держави і реалізуються їм, наприклад, під час підписання законів України.
Кабінет Міністрів України здійснює фінансовий контроль у ході реалізації фінансової політики України як у цілому, так і в галузі ціноутворення й оплати праці, складання і виконання Державного бюджету України, звіту про його виконання і т.п.
Мінфін України здійснює контроль за рухом і використанням державних коштів, виконанням Державного бюджету, його касовим виконанням по доходах. Мінфін встановлює і контролює порядок ведення бухгалтерського обліку і звітності про виконання бюджетів, кошторисів витрат державних установ, контролює випуск і оборот цінних паперів, веде загальний реєстр їхнього випуску.
У системі центральних органів виконавчої влади і на місцях функціонують спеціальні контролюючі служби: Державне казначейство України і Державна контрольно-ревізійна службаУкраїни. Остання здійснює контроль за використанням коштів і матеріальних цінностей, їх збереженням, станом, достовірності бухгалтерського обліку і звітності в міністерствах, відомствах, бюджетних установах, на підприємствах і в організаціях, що отримують кошти з бюджетів державних валютних фондів.
Досить широке коло контролюючих функцій належить Нацбанкові України. Це насамперед контроль за діяльністю комерційних банків, їхніх відділень, філій і представництв. Функцію нагляду здійснює Департамент банківського нагляду Нацбанку України. Операції за наглядом здійснюють територіальні управління Нацбанку України на відповідних територіях.
До функцій Державної митної служби України відноситься контроль за правильністю і своєчасністю сплати мита і митних зборів, переміщенням валютних цінностей через митний кордон України.
Міністерство зв'язку України контролює дотримання правил поштових переказів і пересилання валютних цінностей.
Відомчий контроль координується Мінфіном України. Він здійснюється міністерствами, іншими органами державного управління за діяльністю підвідомчих підприємств, установ і організацій через функціонально самостійні структурні контрольно-ревізійні підрозділи міністерств і відомств (управління, відділи, групи).
поєднання державних інтересів, інтересів недержавних господарюючих суб'єктів, здійснюється через механізм незалежного аудиторського фінансового контролю. Аудит являє собою перевірку офіційної бухгалтерської звітності, обліку первинних документів і інформації, пов'язаної з фінансово-господарською діяльністю господарюючих суб'єктів, з метою визначення їхньої достовірності, повноти звітності й обліку, відповідності законодавству.
Адміністративна відповідальність за правопорушення в галузі фінансів і підприємницької діяльності.
Адміністративна відповідальність у фінансовій сфері тісно пов'язана з відповідальністю за правопорушення в підприємницькій діяльності. До правопорушень в галузі фінансів, за які КпАП встановлена адміністративна відповідальність, можна віднести: порушення правил про валютні операції (ст. 162);

 
 

Цікаве

Загрузка...