WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Міжгалузеве управління - Курсова робота

Міжгалузеве управління - Курсова робота

національні рахунки, міжгалузеві і макроекономічні баланси; на основі аналізу статистичного матеріалу, економічних даних бере участь у формуванні і підготовці загальнодержавних програм економічного і соціального розвитку, розробці проекту Закону про Державний бюджет України; організує і здійснює спостереження за соціально-економічними процесами в Україні, її регіонах і галузях економіки.
Держкомстат України забезпечує: створення і ведення Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України, визначення організаційних і методологічних принципів його ведення, організацію єдиного державного обліку всіх суб'єктів господарської діяльності, що підлягають включенню до цього реєстру; розробку інструктивних, нормативних документів, розробку й удосконалення технології і програмних засобів ведення цього реєстру і державних кваліфікацій, що використовуються органами державної статистики, а також інформаційно-довідкове обслуговування користувачів даними Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; випуск бюлетенів і збірників на базі цих даних.
Значне місце в діяльності Держкомстату України займає контроль за станом первинного обліку і звітності за достовірністю звітних даних у всіх галузях економіки, соціально-культурного й адміністративно-політичного будівництва. У процесі контролю у випадку виявлення приписок і інших перекручень звітних даних Держкомстат України має право вимагати від юридичних осіб і громадян, які займаються підприємницькою діяльністю, вносити виправлення в державну статистичну звітність, а у випадку невиконання ними цієї вимоги у визначені строки самостійно вносити їх з наступним повідомленням відповідних юридичних осіб і громадян для внесення ними виправлень у показники первинного і бухгалтерського обліку, інші зв'язані з цими даними показники.
Держкомстату України також надане право перевіряти достовірність даних, вимагати від юридичних осіб і громадян пояснень та інші матеріали з приводу виявлення порушень в обліку і звітності. Посадові особи органів статистики мають право відповідно до встановленого порядку відвідувати об'єкти, що перевіряються, вносити пропозиції про притягнення посадових осіб і осіб, що займаються підприємницькою діяльністю, винних у порушенні законодавства, до відповідальності, розглядати справи про адміністративні правопорушення в сфері обліку і статистики. Про результати контрольної діяльності Держкомстат України може доповідати Президенту України, Кабінету Міністрів України, повідомляти відповідним міністерствам, комітетам, відомствам України про стан справ управління обліком і статистикою.
Органи державної статистики (головні управління, управління статистики) АРК, областей, районів, міст відають справами обліку і статистики на відповідній території. Згідно з положеннями про них , затвердженими Головою Держкомстату України, у межах своєї компетенції вони здійснюють збір, обробку й аналіз науково обґрунтованих статистичних даних, а потім подають їх у відповідний орган державної влади; ведуть облік виконання державних замовлень, показників економічного і соціального розвитку регіонів, наявності і використання природних, трудових і матеріальних ресурсів; займаються удосконаленням і уніфікацією обліку і звітності суб'єктів підприємницької діяльності, перевіряють постановку обліку і звітності на підприємствах, організаціях усіх форм власності, достовірність представлених ними звітних даних. Вказівки органів статистики з питань обліку і звітності є обов'язковими. Повідомлення у пресі про виконання показників державного замовлення допускається лише після перевірки їх відповідними органами статистики.
Державні органи статистики взаємодіють з іншими центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, а також міжнародними статистичними організаціями, однак неправомірне втручання в їхню діяльність будь-яких суб'єктів не допускається.
За порушення органами статистики та їх посадовими особами законодавства про збирання і використання статистичних даних, приховування чи перекручення статистичної інформації встановлена адміністративн У відповідності зі ст. 1863 КпАП вона настає за порушення порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень:
Неподання органам державної статистики даних для проведення
державних статистичних спостережень або подання їх недостовірними,
не в повному обсязі, не за формою, передбаченою
звітно-статистичною документацією, чи із запізненням;
незабезпечення належного стану первинного обліку; порушення
порядку ведення Єдиного державного реєстру підприємств і
організацій України -
тягне за собою накладення штрафу на громадян - від трьох до
п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, на посадових
осіб та громадян - суб'єктів підприємницької діяльності - від
десяти до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян.
Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені
повторно протягом року після накладення адміністративного
стягнення, -
тягнуть за собою накладення штрафу на громадян - від п'яти до
десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, на посадових
осіб та громадян - суб'єктів підприємницької діяльності - від
п'ятнадцяти до двадцяти п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян.
Порушення порядку використання конфіденційної інформації,
приховування або перекручення даних державних статистичних
спостережень, а також використання їх в засобах масової
інформації, для поширення в інформаційних мережах, на паперових,
магнітних та інших носіях, в наукових працях тощо без посилання на
їх джерело -
тягне за собою накладення штрафу на громадян - від п'яти до
десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, на посадових
осіб та громадян - суб'єктів підприємницької діяльності - від
десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Посадові особи та громадяни, що використовують статистичні дані в засобах масової інформації, наукових працях і т.п. без посилання на їх джерело, несуть відповідальність відповідно до законодавства України.
Органи управління фінансами.
У фінансовій діяльності беруть участь практично всі державні органи в залежності від їхньої компетенції, передбаченою Конституцією України і законами України, нормативними актами, що визначають їхній правовий статус, і ін.
Державна політика у фінансовій сфері здійснюється Верховною Радою України, яка затверджує загальнодержавні програми, Державний бюджет і внесення змін до нього, здійснює контроль за використанням Державного бюджету України, приймає рішення щодо звіту про його виконання. Винятково законами України зважуються найважливіші питання у фінансовій сфері.
Органи виконавчої влади, що здійснюють управління фінансами, поділяються на:
- органи управління загальної компетенції (Кабінет Міністрів України, місцеві державні адміністрації);
2) органи управління спеціальної (галузевої, міжгалузевої) компетенції, які розділяються на дві підгрупи:
а) органи, що здійснюють фінансову діяльність поряд із своїми основними функціями (міністерства, відомства, за винятком Міністерства фінансів України);
б) органи, для яких фінансова діяльність є основною (Міністерство

 
 

Цікаве

Загрузка...