WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Міжгалузеве управління - Курсова робота

Міжгалузеве управління - Курсова робота

від 17 вересня 1992 р. "Про державну статистику в Україні" , Указу Президента України "Про перехід України до загальноприйнятої у міжнародній практиці системи обліку та статистики" від 1992 р. зі змінами та доповненнями. Цей Закон, спрямований на регулювання правових відносин в галузі статистики і ведення первинного обліку, визначає повноваження і функції органів державної інформаційної системи України з метою одержання достовірної статистичної інформації про соціально-економічний розвиток України, АРК і інших регіонів.
Державну статистику в Україні здійснюють: Міністерство статистики України, органи державної статистики в Республіці Крим, областях, районах та містах установи, які становлять єдину систему органів державної статистики України. Вказані органи діють на підставі Положення про них, що затверджується Кабінетом Міністрів України.
Головними завданнями органів державної статистики є:
реалізація державної політики в галузі статистики;
збирання, розробка, узагальнення та всебічний аналіз статистичної інформації про процеси, що відбуваються в економічному і соціальному житті України та її регіонів;
розробка і впровадження статистичної методології, яка базується на результатах наукових досліджень, міжнародних стандартах та рекомендаціях;
забезпечення достовірності, об'єктивності, оперативності, стабільності та цілісності статистичної інформації; забезпечення доступності, гласності і відкритості зведених стат. даних в межах чинного зак-ва.
Крім органів державної статистики, державною статистикою займаються також міністерства і відомства України, інші юридичні особи для виконання завдань, що входять до їх компетенції відповідно до затверджених форм державної статистичної звітності.
Державну політику в галузі обліку і статистики проводить Кабінет Міністрів України. Вона спрямована на створення єдиної (уніфікованої) системи обліку і статистики, визначення змісту і пріоритетів статистистично-управлінскої діяльності на всій території України.
Управління обліком і статистикою в Україні покликано забезпечити реалізацію державної політики в цій сфері, збір, розробкленя, узагальнення і всебічний аналіз статистичної інформації про процеси, що відбуваються в соціально-економічному, політичному житті держави і його регіонах. Змістом загальнодержавної статистики як функції управління є також розробка і впровадження статистичної методології, що базується на результатах наукових досліджень, міжнародних стандартах і рекомендаціях, забезпечення достовірності, стабільності і цілісності статистичної інформації. Облік і статистика покликані інформувати про наявність і використання природних, трудових і матеріальних ресурсів в економіці, національного прибутку, прибутках і витратах суб'єктів господарювання, населення й інших економічних, соціальних, адміністративно-політичних процесах, що відбуваються в нашому суспільстві.
Виходячи з наведеного, варто підкреслити, що загальнодержавна статистика й облік мають міжгалузеве призначення, оскільки вони обслуговують потреби всіх державних органів, у тому числі галузевих органів управління. Проте управління статистикою загальнодержавного характеру доповнюється галузевим управлінням, що виражається в наявності окремих видів статистики, наприклад, фінансово-валютної, судової, митної й ін. Обсяги відомчої (галузевої) статистичної звітності визначаються міністерствами і відомствами самостійно за узгодженням з органами державної статистики.
В основу організації державного обліку і статистики покладені загальні принципи державного управління. Крім того, статистична діяльність у своїй основі має спеціальні принципи. Серед них чільне місце займає принцип подання в обов'язковому порядку всіма юридичними особами й особами, що займаються підприємницькою діяльністю, даних, необхідних для проведення державних статистичних спостережень. Ці статистичні дані повинні бути достовірними і представлятися в повному обсязі у встановлений термін і за певними адресами. Порядок поданя статистичних даних визначається у формах державної звітності, затверджених органами Державного комітету статистики України (далі - Держкомстат України - є центральним органом управління статистики - 1 рівень управління). Зазначений принцип реалізується і в тому, що органи державної статистики після аналізу отриманих даних у свою чергу зобов'язані подавати власну "продукцію" - статистичну інформацію органам законодавчої і виконавчої влади, Адміністрації Президента України, органам місцевого самоврядування, громадським організаціям і громадянам у порядку, передбаченому законодавством.
Серед спеціальних принципів сучасної організації статистичної справи в Україні важливого значення набуває принцип залучення до здійснення державних статистичних спостережень осіб, що не працюють в органах державної статистики. Зазначені заходи проводяться за рішенням Кабінету Міністрів України на визначених цими рішеннями умовах. Організація цих спостережень покладається на уряд АРК, місцеві органи державної влади. Залучені до здійснення статистичних спостережень особи користаються правами і несуть відповідальність нарівні зі службами органів державної статистики.
У процесі розвитку і становлення статистичних інституцій України особливу роль грає принцип знеособленого використання статистичних даних, відповідно до якого всі зібрані відомості щодо громадян, юридичних осіб можуть використовуватися лише в зведеному вигляді з обов'язковим збереженням державної і комерційної таємниці.
Державне управління в галузі обліку і статистики здійснюється спеціальною системою органів, яку очолює Держкомстат України. Відповідно до Положення про Державний комітет статистики України, затвердженим Указом Президента України від 6 листопада 1997 р. , він є центральним органом виконавчої влади, якому підлеглі органи державної статистики в АРК, областях (2 рівень управління статистики), районах і містах (3 рівень управління статистики), а також підприємства, установи, організації, що належать до сфери його управління. Вони складають єдину систему органів державної статистики України. Держкомстат України очолює Голова, який здійснює керівництво дорученими йому сферами діяльності, несе персональну відповідальність перед Президентом України іКабінетом Міністрів України за стан справ у цій сфері, визначає ступінь відповідальності своїх заступників, керівників підрозділів Держкомстату України.
Держкомстат України покликаний здійснювати загальне централізоване управління обліком і статистикою. При виконанні покладених на нього завдань Держкомстат України: забезпечує реалізацію державної політики в галузі статистики, збір, обробку і всебічний аналіз статистичної інформації про процеси, що відбуваються в житті країни, хід економічних реформ, рівень життя населення, розвиток зовнішньоекономічної діяльності, хід приватизації; розробляє і впроваджує статистичну методологію, що базується на результатах наукових досліджень; сприяє переходу національної системи обліку і статистики на міжнародні стандарти; видає відповідно до законодавства необхідну статистичну інформацію суб'єктам державного управління.
При вирішенні цих завдань Держкомстат України має широкі повноваження. Зокрема, він розробляє і реалізує цільові перспективні програми реформування і розвитку статистики, складає

 
 

Цікаве

Загрузка...