WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Міжнародні договори як джерело міжнародного права - Дипломна робота

Міжнародні договори як джерело міжнародного права - Дипломна робота

(Гаага) (далі - Гаазька конвенція 1973 р.). Міжнародний сертифікат, заснований договірними державами, визначає особу чи коло осіб, уповноважених управляти рухомим та нерухомим майном, а також його (їх) повноваження (статті 1, 30 Конвенції 1973 р.). Сертифікат складається компетентним органом (судовим чи адміністративним), у державі звичайного місця проживання померлого. Договірна держава може заявити про те, що сертифікат, оформлений на її території, вважається "складеним компетентним органом", якщо його складено членом професійної асоціації, призначеної цією державою, і якщо він буде під-тверджений компетентним органом.
Формуляр сертифіката, зразок якого додається до Гаазької конвенції 1973 р. складається однією з офіційних мов держави, орган якої видає сертифікат, а також французькою чи англійською мовами. Володілець зазначеного документа, який домагається його визнання, надає переклад інформації, що міститься у сертифікаті, за винятком, якщо орган не звільняє його від цієї вимоги.
У міжнародному сертифікаті повинні міститися відомості, відповідно до яких компетентні органи держави засвідчують можливість особи бути володільцем сертифіката. Наводяться відомості про померлого (дата смерті, дошлюбне прізвище чи прізвище другого з подружжя, сімейний стан, стать померлого, дата й місце народження), остання відома адреса померлого та його громадянство чи подвійність громадянства тощо, останнє звичайне місце проживання у державі - адреса, заповіт, який пред'явлено чи не пред'явлено цьому органу влади, шлюбний договір (пред'явлений чи не пред'явлений).
Про володільця сертифіката у цьому документі зазначається така інформація: найменування володільця або його ім'я, адреса (органу чи особи), наявність чи відсутність права вчиняти усі дії стосовно майна й майнових прав. Орган, який видає сертифікат, може вказати право володільця діяти від імені адміністратора спадку, спадкодавця тощо. Зазначаються дії, які володілець не може вчиняти як стосовно усього майна, так і певної його категорії. Вказуються права стосовно нерухомого майна (відповідно до ст. ЗО Конвенції, про яку йтиметься далі), а також право призначити агента. Міжнародний сертифікат може містити й іншу інформацію. Якщо повноваження володільця сертифіката строкові, вказується дата закінчення повноважень, а також дата, якщо така є, набрання сертифікатом чинності. Обов'язковим реквізитом документа є його дата складення. Сертифікат підписує особа, яка оформила його і особа, яка підтверджує його від імені органу влади. Підписи засвідчуються печатками [27].
Міжнародний сертифікат містить перелік дій, що можуть вчинятися стосовно майна та майнових прав. Напроти кожної графи цього переліку може проявлятися заперечення ("Ні"). В такому разі володілець документа не вправі вчиняти цих дій. Тут же застерігається самостійно чи несамо-стійно діятиме володілець сертифіката. Діями, які можуть вчинятися стосовно майна та майнових прав, є такі: отримання інформації про спадкову майнову масу та борги, прийняття до розгляду всіх заповітів й інших документів стосовно майна, запровадження превентивних та термінових заходів, стягнення з майна, інкасування боргів й видача дійсної розписки, виконання й змалювання контракту, відкриття, здійснення операцій та закриття банківського рахунку, надання позики, позика грошей, оцінювання, продаж, торгівля, користування правами акціонера, дарування, пред'явлення позову, його оспорювання, досягнення компромісу, вчинення акта розпорядження майном, сплата боргів, від-правлення заповідальних відказів, поділ майна, роздання спадку, очищеного від боргів та заповідальних відказів. Зазначений перелік не вичерпний. У ньому можна передбачити й інші дії. Дня визначення володільця сертифіката і його повноважень компетентний орган застосовує право своєї держави, за винятком випадків, передбачених Конвенцією.
Визнання міжнародного сертифіката відбувається шляхом звичайного оголошення або прийняттям рішення про це компетентним органом. Орган видає сертифікат негайно після оголошення й повідомлення заінтересованих осіб, зокрема, пережившого подружжя, а також після проведення, у разі необхідності, відповідного розслідування. Легалізація сертифіката чи виконання аналогічних формальностей щодо нього не проводиться. Задовільняючи клопотання заінтересованої особи чи органу, компетентний орган повідомляє про видання сертифіката, його зміст, анулювання, зміну чи призупинення дії.
Акт визнання сертифіката надає володільцю право приймати, а так само домагатися прийняття будь-яких захисних і термінових заходів стосовно спадкового майна з дня набрання сертифікатом чинності й протягом усього строку здійснення процедури його визнання. Однак будь-яка заінтересована особа може вимагати відміни чи підтвердження цих заходів відповідно до права запитуваної держави (статті 10-12).
У визнанні міжнародного сертифіката може бути відмовлено у таких випадках. По-перше, якщо сертифікат не є аутентичним або не відповідає зразку, доданому до Конвенції. По-друге, якщо зі змісту сертифіката не випливає, що він був складений органом влади, компетентним відповідно до норм Гаазької конвенції 1973 р. По-третє, якщо сертифікат несумісний по суті з рішенням, винесеним чи визнаним у державі. По-четверте, якщо визнання сертифіката явно не сумісне з публічним порядком запитуваної держави. У Конвенції зазначені й інші підстави для повної чи часткової відмови у визнанні сертифіката, їх перелік вичерпний.
Гаазька конвенція 1973 р. передбачає декілька правил щодо застосування сертифіката та його дії. Зокрема, передбачено, що володілець сертифіката може здійснювати повноваження під наглядом відповідно до правил, чинних у запитуваній державі. Крім того, запитувана держава може обумовити вступ уволодіння майном, яке знаходиться на її території, сплатою боргів. Обсяг повноважень володільця сертифіката від цього не змінюється (ст. 21).
В окремому розділі Конвенції врегульовані питання, пов'язані з анулюванням, зміною та призупиненням дії міжнародного сертифіката. Наприклад, якщо протягом процедури визнання сертифіката повноваження його володільця оспорюються по суті, влада запитуваної держави може призупинити тимчасову дію сертифіката, відкласти винесення рішення, і якщо це необхідно, встановити строк, протягом якого у компетентному суді подається позов по суті. Якщо ж повноваження володільця сертифіката оспорюються в суді держави - місці його видачі, влада будь-якої іншої держави ложе призупинити дію сертифіката до кінця судового розгляду. Якщо позов по суті пред'явлений в судах запитуваної держави, або іншої договірної держави, влада запитуваної держави може так само призупинити дію сертифіката до закінчення судового розгляду (ст. 25). У разі анулювання або призупинення дії сертифіката у державі - місці його оформлення, влада кожної держави у межах своєї території здійснює таке анулювання чи призупинення на прохання будь-якої заінтересованої особи. Якщо деякі положення сертифіката змінені у державі за місцем його видання, цей же орган анулює існуючий сертифікат і видає новий зі змінами (ст.

 
 

Цікаве

Загрузка...