WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Управління в галузях оборони, охорони державного кордону, митного контролю - Курсова робота

Управління в галузях оборони, охорони державного кордону, митного контролю - Курсова робота

до військової служби із зняттям з військового обліку.
Відстрочка та звільнення від призову на строкову військову службу.
Відстрочка та звільнення від призову за сімейними обставинами, за власним бажанням, надається призовникам, які мають:
а) непрацездатних батька і матір або одного з них, якщо вони не мають інших працездатних осіб, зобов'язаних відповідно до законодавства їх утримувати, незалежно від того, проживають вони разом з непрацездатними батьками чи ні;
б) рідних братів і сестер віком до 18 років, якщо вони не працюють, або старших, якщо вони незалежно від віку є інвалідами І чи ІІ групи, у разі відсутності інших осіб, які зобов'язані їх утримувати;
в) одного з батьків, у якого на утриманні перебувають двоє і більше неповнолітніх дітей, до виповнення старшому з неповнолітніх 18 років.
Відстрочка від призову за сімейними обставинами, за власним бажанням, надається також призовникам, які мають на своєму утриманні:
а) дитину віком до трьох років або старше трьох років, яка виховується без матері у зв'язку з її смертю або за рішенням суду;
б) двох і більше дітей;
в) дитину-інваліда віком до 16 років;
г) дружину-інваліда;
д) непрацездатних осіб, під опікою, піклуванням або на утриманні яких перебував призовник, якщо немає інших працездатних осіб, зобов'язаних відповідно до законодавства їх утримувати.
Відстрочка від призову надається призовникам на час здійснення ними опіки чи піклування, якщо у осіб, над якими встановлено опіку чи піклування, немає інших працездатних осіб, зобов'язаних відповідно до законодавства доглядати та утримувати їх.
У разі наявності в сім'ї тільки двох синів відстрочка від призову за сімейними обставинами може надаватися призовникові, якщо його брат проходить строкову військову службу.
У разі коли призову підлягають декілька синів одночасно, відстрочка може надаватися одному з них за бажанням і пропозицією батьків.
Відстрочка від призову за станом здоров'я на строк до одного року надається призовникам, які визнані під час медичного огляду тимчасово непридатними до військової служби.
Відстрочка від призову для продовження навчання надається призовникам, які навчаються в загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах, а також у вищих навчальних закладах І і ІІ рівнів акредитації, до здобуття повної загальної середньої освіти. У разі досягнення такими призовниками 21-річного віку під час навчання відстрочка втрачає силу.
Відстрочка від призову також надається:
призовникам, які навчаються в аспірантурі з відривом або без відриву від виробництва, - на весь період навчання;
випускникам вищих навчальних закладів, аспірантури, які направлені на роботу до установ Національної академії наук України, - на весь період роботи;
студентам, які навчаються у вищих навчальних закладах ІІІ і ІV рівнів акредитації з денною формою навчання, - до їх закінчення;
студентам, які навчаються у вищих і середніх духовних навчальних закладах;
випускникам професійно-технічних навчальних закладів - на один рік за умови їх працевлаштування і роботи за отриманою професією;
студентам, які навчаються у вищих навчальних закладах всіх рівнів акредитації з денною формою навчання, що здійснюють підготовку фахівців для Збройних Сил України та інших військових формувань і уклали контракт про направлення їх після закінчення навчання для подальшого проходження військової служби на посадах офіцерського складу. Перелік таких навальних закладів та обсяги підготовки фахівців визначаються Кабінетом Міністрів України за поданням Міністерства оборони України.
Студентам, які навчаються у вищих навчальних закладах, незалежно від форм власності, а також у вищих і середніх духовних навчальних закладах, відстрочка від призову на строкову військову службу один раз на період навчання. Особи, відраховані за неуспішність і недисциплінованість, втрачають зазначене право на відстрочку.
Відстрочка від призову надається призовникам з вищою освітою - вчителям, основним місцем роботи яких є загальноосвітні навчальні заклади, на весь період їх роботи за фахом за умови повного завантаження на займаній посаді, а також медичним працівникам на період їх роботи в сільській місцевості за фахом за умови повного завантаження на займаній посаді.
Відстрочка від призову у зв'язку з депутатською діяльністю та діяльністю як сільських, селищних і міських голів надається призовникам з числа депутатів і голів на строк виконання ними цих повноважень.
Відстрочка від призову також надається:
а) призовникам, які в установленому порядку переселилися з районів стихійного лиха, - на строк не більше двох років з моменту переселення;
б) у разі ведення призовниками самостійно або спільно з батьками селянського (фермерського) господарства - на строк не більше трьох років з моменту отримання для цієї діяльності земельної ділянки;
в) призовникам, які є священнослужителями і займають посаду в одній із зареєстрованих у встановленому порядку релігійних конфесій, - на час роботи священнослужителя;
г) в інших випадках, не передбачених цим Законом.
Призовники, яким надано відстрочку,зобов'язані щорічно до 1 жовтня подавати у військові комісаріати документи, що підтверджують їх право на відстрочку.
Призовники, які втратили підстави для надання відстрочки, а також особи які не мають права на відстрочку або підстав для звільнення від призову і які не призвані з різних причин на строкову військову службу у встановлені строки, мають бути призвані під час здійснення чергового призову (ст. 17, 18 Закону "Про загальний військовий обов'язок і військову службу").
Важлива проблема. яку доводиться вирішувати призовним комісіям, - це звільнення від призову на військову службу. Згідно з військовим законодавством, від призову на строкову військову службу в мирний час звільняються призовники:
а) визнанні за станом здоров'я непридатними до військової служби в мирний час;
б) не призвані на строкову військову службу чи альтернативну (невійськову) службу до досягнення 25-річного віку;
в) які мають духовний сан і штатну посаду і одній із зареєстрованих релігійних конфесій;
г) які постійно проживають за кордоном, якщо вони не мають постійного місця проживання в Україні;
д) батьки, рідні брати, сестри яких загинули чи померли або стали інвалідами під час проходження військової служби;
е) які пройшли військову службу в інших державах;
є) які закінчили курс навчання в навчальних закладах органів внутрішніх справ Служби безпеки України, інших військових формуваннях.
Військова служба за контрактом.
Комплектування Збройних Сил за контрактом (добровільно) - один із важливих принципів їх будівництва і поступового переходу до професійної армії. На військову службу у добровільному порядку приймаються особи, які відповідають відповідним вимогам військової служби, зокрема:
а) військовослужбовці рядового, сержантського і старшинського складу, які прослужили за призовом не менше одного року і мають відповідну професійну підготовку за фахом - на військову службу солдатів, матросів, сержантів і старшин за контрактом;
б) жінки віком від 19 до 30 років - на військову службу на посадах рядового,

 
 

Цікаве

Загрузка...