WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Управління як різновид державної діяльності - Курсова робота

Управління як різновид державної діяльності - Курсова робота

як:
1) проявляється через спільну діяльність людей, організує їх для такої діяльності у відповідні колективи та організаційно оформлює;
2) має на меті упорядкування спільної діяльності шляхом забезпечення погоджених індивідуальних дій учасників такої діяльності через вплив на їх поведінку (волю);
3) виступає в ролі регулятора управлінських взаємовідносин, що виникають між суб'єктом та об'єктом у процесі реалізації функцій соціального управління;
4) є владним, оскільки базується на підпорядковуванні волі учасників управлінських відносин;
5) має особливий апарат реалізації через організаційно оформлені групи людей.
Прийнято поділяти соціальне управління на громадське та державне. Громадське - це управління, яке здійснюється органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, іншими недержавними організаціями. Державне - це специфічний вид державної діяльності, тобто виконавча діяльність, функціонування якої пов'язане з формуванням особливої правової галузі - адміністративного права.
III. Поняття державного управління.
Термін "державне управління" широко використовується у вітчизняній і закордонній науковій літературі, а також у законодавстві багатьох країн. Більш 70 років він використовувався й у нас, даючи тим самим конституційні підстави для виділення даного виду державної діяльності.
Конституція України відмовилася від цього терміна. Замість нього впроваджується новий термін - виконавча влада. Так, у відповідності до Конституції України державна влада здійснюється на основі поділу на законодавчу, виконавчу і судову.
У зв'язку з цим становить інтерес співвідношення державного управління і виконавчої влади. Але, насамперед, з'ясуємо, який зміст вкладався в поняття державного управління до 80-х років.
Будь-яка діяльність складається з рішення, його реалізації (виконання) і контролю за реалізацією.
Власне кажучи, на подібній основі будується державний апарат, тобто сукупність органів, що виражають державну владу. Відповідно в рамках цього апарата відбувається "поділ праці" по здійсненню державних задач і функцію. Воно припускає, що і знаходило своє конституційне вираження, виділення органів державної влади (так називалися Ради всіх рівнів), органів державного управління і судових органів. Кожний з них був покликаний здійснювати той чи інший вид державної діяльності. Так, на долю державної влади припадало рішення найбільш важливих питань державного і громадського життя у формі законів (створення законів); органи державного управління в основному здійснювали реалізацію законів (проведення їх у виконання); судові органи виконували законоохоронну функцію.
Державне управління є видом соціального управління. Державне управління - це самостійний вид державної діяльності, що має підзаконний, організовуючий, виконавчо - розпорядчий характер органів (посадових осіб) щодо практичної реалізації функцій та завдань держави в процесі регулювання економічною, соціально - культурною та адміністративно - політичною сферами.
Місце і роль державного управління в механізмі "поділу праці" визначалися наступними характеристиками:
" державне управління - конкретний вид діяльності по здійсненню єдиної державної влади, що має функціональну і компетенційну специфіку, що відрізняє його від інших видів (форм) реалізації державної влади;
" державне управління - діяльність виконавчо-розпорядницького характеру. Основним напрямком її є виконання, тобто проведення в життя законів і підзаконних нормативних актів. Досягається ця мета використанням необхідних юридично владних повноважень;
" державне управління - прерогатива спеціальних суб'єктів,вони позначаються узагальнено як виконавчо-розпорядницькі органи державної влади чи органи державного управління;
" державне управління - виконавча діяльність, здійснювана в процесі повсякденного і безпосереднього керівництва господарським, соціально-культурним і адміністративно-політичним будівництвом. Безпосередність такого керівництва обумовлена тим, що саме у веденні (організаційному підпорядкуванні) органів державного управління знаходилася основна маса об'єктів власності, виражаючи тим самим якість держави як власника основних засобів виробництва;
державне управління - підзаконна діяльність, здійснювана "на основі виконання закону"; вона другорядна стосовно законодавчої діяльності.
Змістом державного управління є комплекс функцій, які називаються функціями управління.
Сутність державного управління проявляється в його особливостях, а саме:
1) другорядний, підзаконний характер;
2) організуючий характер;
3) систематична, неперервна діяльність, направлена на збереження соціальної системи, її зміцнення та розвиток;
4) універсальний характер в часі та просторі, тобто здійснюється завжди і кругом, де функціонують людські колективи;
5) суб'єкти державного управління використовують наявні у них правові та фактичні можливості для застосування позасудового, тобто адміністративного примусу;
6) у віданні органів державного управління знаходиться фактична державна міць: правові, інформаційні, економічні, технічні, ідеологічні, організаційні ресурси, якими вони розпоряджаються;
7) наявність великого державного апарату;
8) підконтрольний характер діяльності.
Сутність виконавчої влади зводиться до такого:
1. Виконавча влада є відносно самостійною гілкою (формою, видом) єдиної державної влади в Україні - атрибутом державно - владного механізму, побудованого на засадах поділу влади, і здійснюється поряд з законодавчою і судовою, тісно з ними взаємодіючи.
2. Виконавча влада є самостійною лише у зв'язку з практичною реалізацією Конституції , законів України в загальнодержавному та функціонально - компетенційному масштабі. На неї покладається найбільша частина загальнодержавних функцій.
3. Виконавча влада має державно - правову природу, наділена владними повноваженнями, що проявляється в її можливостях впливати на поведінку людей, їх об'єднань, праві і можливостях підкоряти собі волю інших.
4. Виконавча влада здійснюється на засадах поділу державної влади на гілки не на всіх рівнях, а лише на вищому, оскільки на місцевому рівні відсутні законодавчі органи. На рівні району у місті є судові органи, в той же час відсутні органи виконавчої влади (державного
Принципи державного управління - це основоположні ідеї, наукові положення даного виду діяльності. Вони класифікуються на:
1) загальносистемні:
a) об'єктивності державногоуправління;
b) демократизму державного управління;
c) правової упорядкованості державного управління;
d) законності державного управління;
e) розподілу влади в державному управлінні;
f) публічності державного управління;
2) структурно - цільові:
a) погодженості між собою цілей державного управління за основними параметрами;
b) взаємодоповнювання цілей, при якому одна ціль сприяє іншій;
c) підпорядкування приватних, локальних цілей загальним цілям державного управління;
3) структурно - функціональні:
a) диференціації і фіксування функцій шляхом видання правових актів і закріплення управлінських функцій в компетенції органів державного управління;
b) концентрації, яка обумовлює необхідність надання певному органу таких управлінських функцій, щоб його державно - управлінський вплив дійсно направляв, організовував і регулював об'єкти

 
 

Цікаве

Загрузка...