WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Основи державного управління в області адміністративно-політичної діяльності - Курсова робота

Основи державного управління в області адміністративно-політичної діяльності - Курсова робота

питань мережі місцевих судів і кількості в них суддів;
8. забезпечує добір та підготовку кандидатів у судді, готує за рекомендаціями відповідних кваліфікаційних комісій суддів матеріали для
призначення та обрання суддів, голів судів і т.д.
9. забезпечує ведення судової статистики;
10. здійснює легалізацію всеукраїнськихоб'єднань громадян і міжнародних громадських організацій, реєструє всеукраїнські і міжнародні благодійні організації. Філії, відділення;
11. організовує роботу установ нотаріату, перевіряє їх діяльність;
12. представляє КМУ за його дорученням у міжнародних організаціях та під час укладання міжнародних договорів України;
13. здійснює правову експертизу на відповідальність Конституції України, законам України проектів міжнародних договорів України, готує висновки щодо здійснення внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання чинності міжнародними договорами України, а також юридичні висновки, інші матеріали, необхідні для набрання чинності міжнародними кредитними договорами України
Відповідно до покладених на Мін'юст у структурі міністерства утворюються нові департаменти - правової політики, державної виконавчої служби, громадянства і реєстрації фізичних осіб, реорганізовано управління цивільного та комерційного законодавства, значно розширено законопроектне управління. Сьогодні Міністерство юстиції України має 30 структурних підрозділів центрального апарату, в яких працює 370 осіб. Організаційно Мін'юст побудовано на принципі розмежування повноважень структурних підрозділів центрального апарату, виконання завдань за функціональним, а не галузевим принципом, що наближує Мін'юст за його роллю і функціями до аналогічних міністерств європейських країн .
Мін'юст очолює Міністр, якого за поданням Прем'єр-міністра України призначає на посаду Президент України. Він несе персональну відповідальність перед Президентом і Кабінетом Міністрів України за виконання покладених на міністерство завдань і здійснення ним своїх функцій. Міністр має заступників, які виконують за його дорученням окремі функції Міністра та заміщають його у разі його відсутності або неможливості здійснювати свої повноваження.
Для погодження вирішення питань, що належать до компетенції Мін'юсту, обговорення найважливіших напрямів його діяльності у Міністерстві утворюється колегія у складі Міністра (голова колегії), заступників Міністра (за посадою), а також інших керівників Міністерства . Склад колегії періодично змінюється. На сьогоднішній день колегія міністерства складається з 15 чоловік. Рішення колегії оформляються наказами Міністра юстиції.
Міністерство юстиції в установленому порядку утворює Головне управління юстицією Міністерства юстиції України в АРК, обласні, Київське і Севастопольське міські управління юстиції, установи, організації тощо. Нині створено 745 районних та міських управлінь юстиції, розроблено нормативно-правову базу забезпечення їх належного функціонування.
Державна виконавча служба входить до системи органів Міністерства юстиції України і здійснює виконання рішень судів та інших органів. Завданням державної виконавчої служби є своєчасне виконання, повне і неупереджене виконання рішень.
Органами державної виконавчої служби є :
- департамент державної виконавчої служба Мін'юсту України;
- відділи державної виконавчої служби Головного управління юстиції міністерства юстиції України АРК,
- державні виконавчі служби обласних, Київського та Севастопольського міських управлінь юстиції. Виконання рішень, перелік яких встановлено законом, покладається на державних виконавців районних, міських (міст обласного значення), районні у містах відділів державної виконавчої служби.
Державними виконавцями є начальник, заступник начальника, старший державний виконавець, державний виконавець районного, міського (міста обласного значення), районного у місті відділів державної виконавчої служби. Державний виконавець здійснює примусове виконання рішень у порядку, передбаченому законом.
Державні виконавці призначаються на посаду, звільняються з посади начальниками районних, міських, районних у містах відділів державної виконавчої служби відповідних управлінь юстиції.
Начальники районних, міських, районних у містах відділів державної виконавчої служби призначаються на посаду та звільняються з неї начальниками Головного управління юстиції міністерства юстиції України в АРК, обласних, Київського та Севастопольського міських управлінь юстиції за поданням начальників відділів державної виконавчої служби відповідних управлінь юстиції.
Директор департаменту державної виконавчої служби МЮУ, начальники відділів державної виконавчої служби Головного управління юстиції міністерства Юстиції України в АРК, управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополя і призначаються Міністром юстиції України.
Згідно з Положенням Мін'юсту про районні, районні у містах, міські (міст обласного значення) управління юстиції від 5 лютого 1999р. №9/5, районні, районні у містах, міські управління юстиції є територіальними органами Мін'юсту і підпорядковуються Мін'юсту та безпосередньо Головному управлінню юстиції Міністерства юстиції України в АРК, обласним, Київському та Севастопольському міським управлінням юстиції.
Структурними підрозділами управлінь юстиції є відділи державної виконавчої служби та відділи реєстрації актів громадського стану. Керівники зазначених відділів є заступниками начальників управлінь юстиції. Керівників управлінь юстиції на місцях призначає на посаду Міністр юстиції України за погодженням з головами відповідних місцевих державних адміністрацій.
Основними завданнями управління юстиції є:
" участь в організації здійснення державної правової політики;
" організація надання юридичних послуг з метою реалізації прав, свобод і законних інтересів громадян та юридичних осіб;
" виконання рішень судів та виконавчих документів інших органів, контроль за своєчасністю, правильністю та повнотою виконання рішень;
" організаційне забезпечення та координація роботи установ нотаріату, реалізація основних завдань, визначених Мін'юстом, Головним управлінням юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласними, Київським та Севастопольським міськими управліннями юстиції щодо розвитку нотаріату в Україні;
" забезпечення діяльності органів реєстрації актів громадянського стану, здійснення контролю та заходів щодо поліпшення їх роботи;
" державна реєстрація нормативно-правових актів районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, їх управлінь, відділів, інших підрозділів;
" легалізація місцевих об'єднань громадян та реєстрація інших юридичних осіб у порядку, встановленому чинним законодавством;
" здійснення у випадках, передбачених законодавством,

 
 

Цікаве

Загрузка...